Петко Р. Славейков (награда)

литературна награда в България

Националната литературна награда „Петко Р. Славейков“ е учредена през 1972 г. от Колегиума на Министерството на народната просвета и се присъжда ежегодно на съвременен български автор за приноса му в развитието на националната ни литература за деца и юноши за предходната година.

В наши дни наградата включва почетен диплом, премия от 2000 лв. и субсидия за издаването на следващата книга на автора в размер на 3000 лв. Връчва се на церемония в дома-музей „Ангел Каралийчев“ в София.

Наградени автори редактиране

Забележка: Информацията в списъка е непълна.

Вижте също редактиране

Източници редактиране