Тази статия се отнася за митичните персонажи. За звездния куп вижте Плеяди (звезден куп).

Плеядите (гръцки Πληιόνης) в древногръцка митология са седемте дъщери на титана Атлант и океанидата Плейона:

  1. Алкиона (любимата на Посейдон и майка на прочутия с богатството си беотийски цар Хирией,
  2. Меропа, съпруга на Сизиф
  3. Келено (любима на Посейдон, която ражда сина му Лик),
  4. Електра (родила от брака със Зевс Дардан, основателя на царската династия в Троя) и Ясион
  5. Стеропа (или Астеропа („мълния“) е майка на Oenomaus от Арес.
  6. Тайгета е майката на Лакедемон от Зевс.
  7. Майя – най-възрастната от плеядите, майката на Хермес от Зевс
Плеядите, от Илайхю Ведер, 1885 г.

Всички сестри се свързали с боговете с изключение на Меропа, която станала жена на Сизиф. Плеядите били преследвали от ловеца Орион (Hes. Opp. 619), докато Зевс не ги превърнал в гълъби за да ги спаси. После ги възнесъл на небето във вид на съзвездие. Шест звезди от този звезден куп светят ярко, а седмата – Меропа почти не се вижда. Според легендата тя свети по-слабо, защото сестрите ѝ се срамували, че тя се омъжила за смъртен (Ps.-Eratosth. 23).

  • В астрономията се е установила друга, латинизирана традиция за произнасянето на някои от имената: Алциона вместо Алкиона (това е най-ярката звезда на Плеядите), Целена или Целено вместо Келено, Астеропа вместо Стеропа (в телескоп тя се разделя на две звези).