Тази статия е за историко-географската област. За общината вижте Първомай (община).

Първомайско, в миналото Борисовградско и Хаджиелеско, е историко-географска област в Южна България, около град Първомай.

Карта на Горнотракийската низина с Първомайско в южната част

Територията ѝ съвпада приблизително с някогашната Първомайска околия – основната част от днешната община Първомай (без селата Градина, Добри дол и Крушево от Чирпанско), както и селата Бодрово, Върбица, Сталево и Скобелево в община Димитровград и Жълт камък, Леново и Нови извор в община Асеновград.[1] Разположена е на десния бряг на Марица в южната част на Горнотракийската низина. Граничи с Чирпанско на север, Хасковско на изток, Кърджалийско и Ардинско на юг и Асеновградско на запад.