Републикански път III-235

Републикански път IIІ-235 е третокласен път, част от републиканската пътна мрежа на България, изцяло на територията на област Силистра. Дължината му е 53,2 км.

Републикански път III-235
СтранаБългария
Начало100,5 км на II-23, с. Окорш
Крайпристанище Малък Преславец
Дължина53,2 km

Пътят се отклонява наляво при 100,5-и км на Републикански път II-23 в центъра на село Окорш и се насочва на северозапад по Лудогорското плато. Минава последователно през селата Паисиево, Звенимир, Вълкан, Листец и Подлес, завива на север и достига до град Главиница. От там слиза от платото, минава през селата Сокол и Зафирово, навлиза в крайдунавската низина и през село Малък Преславец достига до пристанището на селото на десния бряг на река Дунав.

Републикански път ІII-235
Пътища, отклоняващи се надясно
(населено място, № на пътя, посока на пътя)
Км Пътища, отклоняващи се наляво
(посока на пътя, № на пътя, населено място)
Община Дулово, II-23, 100,5 км, с. Окорш 0,0 ← с. Окорш, 100,5 км, II-23, Община Дулово
(за с. Долец) общински път ← 5,6
(за с. Боил) общински път, с. Паисиево 8,4 → с. Паисиево, общински път (за с. Китанчево)
9,3 → общински път (за с. Орешене)
Община Главиница 12,1 Община Главиница
(за с. Зарица) общински път, с. Звенимир 13,9 с. Звенимир
с. Вълкан 17,1 ← с. Вълкан, 13,3 км, III-2305 (от гр. Исперих)
с. Листец 18,9 с. Листец
с. Подлес 22,9 с. Подлес
(от 107,9 км на II-23) III-2307, 30,1 км, гр. Главиница 28,4 ← гр. Главиница, 14,1 км, III-2104 (от 63,8 км на II-21)
→ гр. Главиница, общински път (за с. Осен)
(за с. Суходол) общински път, с. Сокол
(за с. Дичево) общински път, с. Сокол
34,7 с. Сокол
(до 8,8 км на I-7) II-21, 74,1 км, с. Зафирово 39,3 ← с. Зафирово, 74,1 км, II-21 (от 1,5 км на I-2)
45,8 → общински път (за с. Долно Ряхово)
с. Малък Преславец 47,9 с. Малък Преславец
пристанище Малък Преславец 53,2 пристанище Малък Преславец

Вижте също

редактиране

Републиканска пътна мрежа на България

Източници

редактиране