Синус

пояснителна страница

Тази статия може да се отнася до:

Математика Редактиране

Анатомия Редактиране

  Тази пояснителна страница насочва към статии със сходни заглавия.
Ако сте дошли тук чрез някаква вътрешна препратка, може да я промените така, че да сочи направо към подходящата статия.