Сож (на руски: Сож) е река в Русия (155 km), Беларус (463 km) и по границата между Беларус и Украйна (30 km) с обща дължина 648 km, ляв приток на Днепър. Тя е четвъртият по дължина приток на Днепър след реките Десна, Припят и Псьол и 127-ата река по дължина в Русия.

Сож
Река Сож край град Гомел
Река Сож край град Гомел
Европейска Русия няма отбелязано[[Шаблон:ПК Европейска Русия| място на картата]] все още.
Местоположение
– начало, – устие
Общи сведения
Местоположение Русия
Смоленска област
Беларус
Могильовска област
Гомелска област
Украйна
Черниговска област
Дължина648 km
Водосб. басейн42 100 km²
Оттокпри Гомел 207 m³/s
Начало
МястоСмоленски възвишения,
Русия,
Смоленска област
Координати54°41′20.93″ с. ш. 31°57′55.31″ и. д. / 54.689149° с. ш. 31.965365° и. д.
Надм. височина224 m
Устие
МястоДнепърЧерно море
Координати51°56′48.39″ с. ш. 30°48′21.21″ и. д. / 51.946777° с. ш. 30.805894° и. д.
Надм. височина108 m
Ширина160 m
Сож в Общомедия
Карта на водосборния басейн на река Днепър

Географска характеристика редактиране

Извор, течение, устие редактиране

Реката води началото си от Смоленските възвишения на 224 m н.в. в Смоленски район на Смоленска област на Русия, на 12 km на юг от град Смоленск, в центъра на село Радковщина. Тече в южна посока през южните части на Смоленските възвишения, а след селището от градски тик Хиславичи – в посока юг-югозапад. След село Бахаревка, Смоленска област в протежение на 45 km служи за държавна граница между Русия и Беларус. В този си участък течението на реката пресича различни геоморфоложки райони с ледников произход. Много добре са изразени на терена и се проследяват в значително протежение три речни тераси, от които най-долната е заливна. Долината ѝ е добре изразена, с трапецовиден профил, врязана на около 20 – 30 m спрямо околния терен, с ширина от 1,5 до 3 km.

Северно от град Кричев, Могильовска област, при устието на левия ѝ приток Остьор реката излиза от хълмистите местности и навлиза в Оршано-Могильовската равнина, вече изцяло на територията на Беларус. До град Славгород тече в югозападна посока, а след това до устието си – в южна. В Оршано-Могильовската равнина долината ѝ се разширява до 5 km. Тук склоновете на долината ѝ са полегати или умерено стръмни, с относителна височина между 15 и 25 m, набраздени от оврази, промойни и малки дерета на притоците ѝ. Десните ѝ склонове са предимно открити и се използват за земеделски нужди, а левите – обезлесени и опороени.

След устието на левия ѝ приток река Бесед, реката навлиза в Беларуското Полесие. Тук долината ѝ става много широка, без ясно изразени склонове, а след град Гомел и с много меандри. Левите и десните ѝ заливни тераси са с ширина до 10 km и са заблатени. Ширината на водното течение достига до 230 m, дълбочината – до 5 – 6 m, а скоростта на течението – около и над 1,5 m/s. Последните 30 km от течението ѝ служат за граница между Беларус и Украйна. При селището от градски тип Лоев, Гомелска област се влива отляво в река Днепър.

Водосборен басейн, притоци редактиране

Водосборен басейн редактиране

Площта на водосборния басейн на Сож е 42 100 km2, което представлява 8,35% от водосборния басейн на река Днепър и се простира на територията на 5 области – Смоленска и Брянска област в Русия, Могильовска и Гомелска област в Беларус и Черниговска област в Украйна. На запад и север водосборният басейн на Сож граничи с водосборния басейн на самата река Днепър, а на изток и югоизток – с водосборния басейн на река Десна (ляв приток на Днепър).

Притоци редактиране

Река Сож получава пет притока с дължина над 100 km – 3 леви (→) и 2 десни (←):

  • ← Вихра 158 km, 2230 km2 водосборен басейн, влива се на 1,5 km югоизточно от с. Нова Вихриня, Могильовска област, Беларус;
  • Остьор 274 km, 3490 km2 водосборен басейн, влива се на 2,5 km източно от с. Бел, Могильовска област, Беларус, на границата с Русия;
  • Проня 172 km, 4910 km2 водосборен басейн, влива се при град Славгород, Могильовска област, Беларус;
  • Бесед 261 km, 5600 km2 водосборен басейн, влива се на 2 km югоизточно от с. Юрковичи, Гомелска област, Беларус;
  • Ипут 437 km, 10 900 km2 водосборен басейн, влива се източно от град Гомел, Гомелска област, Беларус.

Хидроложки показатели редактиране

Среден годишен воден отток при град Гомел (на 100 km от устието) 207 m3/s. Реката замръзва през ноември или началото на март, а се размразява в края на март или началото на април. Водата на реката е една от най-чистите в Европа, поради липсата на промишлени предприятия по нейното течение.

Селища редактиране

По течението на реката са разположени 7 града и множество села:

Стопанско значение редактиране

Река Сож е плавателна на 373 km от устието си до град Кричев при пълноводие. В горната част на плавателния ѝ участък е действала шлюзова система, която е разрушена по време на Втората световна война. Използва се за пренос на дървен материал.

Вижте също редактиране

Източници редактиране