Отваря главното меню

Списък на реките в Русия по дължина

уикимедия списък

По данни на Държавния воден регистър на Русия броят на реките в Русия над 10 км е около 3,2 млн. броя. В настоящата статия са изработени две таблици, като първата отразява разпределението на реките в Русия над 100 км по водосборни басейни, а втората – списъкът на реките в Русия по дължина над 500 км.

Карта на водосборния басейн на най-голямата река в РусияОб

Съдържание

Разпределение на реките в Русия по водосборни басейниРедактиране

От първата таблица е видно, че в Русия има 3 532 броя реки с дължина над 100 км, от които:

  • от 100 до 199 км – 2 405 реки;
  • от 200 до 499 км – 900 реки;
  • от 500 до 999 км – 165 реки;
  • над 1000 км – 53 реки.
Разпределение на реките в Русия по водосборни басейни
Водосборен басейн Над
1000 км
От 500
до 999 км
От 200
до 499 км
От 100
до 199 км
Общо
Атлантически океан в т.ч.: 5 8 48 104 165
Черно море 2 3 7 10 22
Азовско море 2 4 25 41 72
Балтийско море 1 1 16 53 71
Северен ледовит океан в т.ч.: 37 122 648 1 726 2 533
Баренцево море 1 3 26 74 104
Бяло море 1 8 36 145 190
Карско море 20 58 323 800 1 201
море Лаптеви 11 40 171 479 701
Източносибирско море 4 13 87 214 318
Чукотско море 5 14 19
Тихи океан в т.ч.: 5 14 113 337 469
Берингово море 1 2 24 74 101
Охотско море 4 11 86 257 358
Японско море 1 3 6 10
Безотточни области в т.ч.: 6 21 91 238 356
Каспийско море 6 17 86 238 347
Други безотточни райони 4 5 9
ОБЩО 53 165 900 2 405 3 523

Списък на реките в Русия по дължина (над 500 км)Редактиране

Начини за измерване на дължините на рекитеРедактиране

Коя е най-дългата река в Русия? Ако се погледне долната таблица веднага се вижда, че това е река Об заедно с река Иртиш, но може да се отговори и по друг начин. Дължината на реките е една неопределеност. Откъде да се смята дължината на дадена река, ако някой неин приток е по-дълъг от тази част на главната река, която е разположена нагоре от устието на този приток? Ако реката се образува от сливането на две съставящи я реки, да кажем като Амур, да отчитаме ли дължината му от сливането на реките Шилка и Аргун, или от извора на по-дългата от двете.

И така, коя е най-дългата река в Русия?

Ако смятаме само реките, течащи от извора до устието си под едно и също название то това е река Лена (да се гледа 5-тата колонка в таблицата — Номер по ред в Русия) с дължина от 4 294 км. Лена, обаче има един голям десен приток — река Витим, която се образува от сливането на други две реки Чина и Витимкан. От извора на Витимкан, по река Витим, а след това по Лена до устието ѝ, дължината ѝ става 4 692 км, с близо 300 км повече от главната река.

Река Об се образува от сливането на реките Катун и Бия; от извора на Катун до устието на Об са 4 338 км. Системата ОбИртиш до разпадането на СССР, се е смятала за най-дългата река на страната, въпреки че изворите на Иртиш (по-точно река Черен Иртиш) се намират на територията на Китай с дължина от 5 410 км. Сега река Иртиш идва от територията на Република Казахстан и дължината на тази система е едва 3 050 км. Има обаче още един много дълъг приток на река Об, за който много често се забравя — река Чулим. Ако се измери дължината на Об от извора на дясната съставяща на Чулим – река Бели Июс, се получава дължина от 4 565 км.

Друг много дълъг непрекъснат речен поток се получава по реките Идер и Селенга, езерото Байкал и реките Ангара и Енисей – 5 075 км. От тях в Русия – 4 460 км.

Река Амур се образува от сливането на реките Шилка и Аргун. От извора на река Хайлар (така се нарича река Аргун в Китай) дължината на Амур става 4 444 км, а другата я съставяща река Шилка (заедно с нейната дясна съставяща я река Онон) — 4 279 км. Собствено река Амур има "само" 2 824 км.

Най-дългата европейска и руска река е Волга — 3 531 км. Ако обаче се измери дължината на Волга от извора на река Кама, дължината ѝ се увеличава на 3 560 км, а с река Ока – още повече – 3 731 км.

До разпадането на СССР река Днепър е изцяло в съветска територия. Сега от Днепър в Русия са останали само 485 км. Същото е положението и с река Десна (най-големия приток на Днепър) – от 1 130 км само 556 км. Река Западна Двина – също, от 1 020 км само 325 км.

Класация на реките в Русия, под едно исъщо име от извора до устиетоРедактиране

 
Изглед от река Лена при Якутск

Ако се класират дължините на реките, течащи само в Русия, които по цялото си протежение имат едно и също название, то първата десетка би изглеждала така:

1. Лена 4 294 км
2. Об 3 650 км
3. Волга 3 531 км
4. Енисей 3 487 км
5. Долна Тунгуска 2 989 км
6. Амур 2 824 км
7. Вилюй 2 650 км
8. Оленьок 2 292 км
9. Алдан 2 273 км
10. Колима 2 129 км

Класация на реките с непрекъснат воден поток в Русия и съседните държавиРедактиране

 
Изглед от горното течение на река Об

Ако се класират реките по дължина на непрекъснат воден поток, което е по-логично, то класацията би изглеждала по друг начин:

1. Черен Иртиш – езеро ЗайсанИртишОб – 5 410 км (в Русия 3 050 км)
2. ИдерСеленга — езеро БайкалАнгараЕнисей – 5 075 км (в Русия 4 460 км)
3. КеруленАргунАмур – 5 052 км (в Русия 4 133 км)
4. Витимкан – ВитимЛена – 4 692 км
5. Бели Июс – ЧулимОб – 4 565 км
6. Аргун (Хайлар) — Амур – 4 444 км (в Русия 4 133 км)
7. КатунОб – 4 338 км
8. Лена – 4 294 км
9. Малък Енисей (Ка-Хем) — Енисей – 4 287 км (в Русия 3 930 км)
10. ОнонШилкаАмур – 4 279 км (в Русия 3 981 км)

Класация на реките с непрекъснат воден поток само на територията на РусияРедактиране

 
Сливането на реките Малък (Ка-Хем) и Голям Енисей (Бий-Хем) при град Кизил

Класация на реките по дължина на непрекъснат воден поток само на територията на Русия:

1. Витимкан – ВитимЛена – 4 692 км
2. Бели Июс – ЧулимОб – 4 565 км
3. Селенга — езеро БайкалАнгараЕнисей – 4 460 км
4. КатунОб – 4 338 км
5. Лена – 4 294 км
6. АргунАмур – 4 133 км
7. Голям Енисей (Бий-Хем) — Енисей – 4 123 км
8. ОнонШилкаАмур – 3 981 км
9. Малък Енисей (Ка-Хем) — Енисей – 3 930 км
10. Об – 3 650 км

Списък на реките в Русия с дължина над 500 кмРедактиране

Номер по ред Река Дължина
км
В т.ч.
в Русия
Номер по ред в Русия Площ на водосборния басейн
в км2
Влива се в
1 ОбИртиш 5 410 3 050 2 990 000 Обски залив, Карско море
ОбЧулимБели Июс 4 565 4 565 2 990 000 Обски залив, Карско море
ОбКатун 4 338 4 338 2 990 000 Обски залив, Карско море
Об — собствено 3 650 3 650 2 2 990 000 Обски залив, Карско море
АмурАргунКерулен 5 052 4 133 1 855 000 Амурски лиман, Охотско море
2 АмурАргунХайлар 4 444 4 133 1 855 000 Амурски лиман, Охотско море
АмурШилкаОнон 4 279 3 981 1 855 000 Амурски лиман, Охотско море
Амур — собствено 2 824 2 824 6 1 855 000 Амурски лиман, Охотско море
ЛенаВитимВитимкан 4 692 4 692 2 490 000 море Лаптеви
3 Лена 4 294 4 400 1 2 490 000 море Лаптеви
ЕнисейАнгараБайкалСеленгаИдер 5 075 4 460 2 580 000 Енисейски залив, Карско море
4 ЕнисейМалък Енисей (Ка-Хем) 4 287 3 930 2 580 000 Енисейски залив, Карско море
ЕнисейГолям Енисей (Бий-Хем) 4 123 4 123 2 580 000 Енисейски залив, Карско море
Енисей — собствено 3 487 3 487 4 2 580 000 Енисейски залив, Карско море
5 Иртиш 4 248 2 010 11 1 643 000 река Об
ВолгаОка 3 731 3 731 1 360 000 Каспийско море
ВолгаКама 3 560 3 560 1 360 000 Каспийско море
6 Волга 3 531 3 531 3 1 360 000 Каспийско море
7 Долна Тунгуска 2 989 2 989 5 473 000 река Енисей
8 Вилюй 2 650 2 650 7 454 000 река Лена
9 Ишим 2 450 800 69 177 000 река Иртиш
10 Урал 2 428 1 550 22 237 000 Каспийско море
12 Алдан 2 273 2 273 8 729 000 река Лена
11 Оленьок 2 292 2 270 9 219 000 Оленьокски залив, море Лаптеви
13 Днепър 2 201 485 504 000 Черно море
КолимаКулу 2 513 2 513 643 000 Източносибирско море
14 Колима 2 129 2 129 10 643 000 Източносибирско море
15 Подкаменная Тунгуска 1 865 1 865 13 240 000 река Енисей
ВитимВитимкан 1 978 1 978 225 000 река Лена
16 Дон 1 870 1 870 12 422 000 Таганрогски залив, Азовско море
17 Витим 1 837 1 837 14 225 000 река Лена
18 Печора 1 809 1 809 15 322 000 Печорски залив, Баренцево море
19 Кама 1 805 1 805 16 507 000 река Волга
20 Чулим 1 799 1 799 17 134 000 река Об
21 Ангара 1 779 1 779 18 1 039 000 река Енисей
ИндигиркаХастах 1 977 1 977 360 000 Източносибирско море
22 Индигирка 1 726 1 726 19 360 000 Източносибирско море
23 ХатангаКотуй 1 636 1 636 364 000 Хатангски залив, море Лаптеви
Хатанга — собствено 227 227 364 000 Хатангски залив, море Лаптеви
24 Кет 1 621 1 621 20 94 200 река Об
25 Аргун (Хайлар) 1 620 1 487 24 164 000 река Амур
26 Тобол 1 591 1 090 41 426 000 река Иртиш
27 Алазея 1 590 1 590 21 64 700 Източносибирско море
28 Ока 1 500 1 500 23 245 000 река Волга
29 ЯнаСартанг 1 492 1 492 238 000 море Лаптеви
Яна — собствено 872 872 55 238 000 море Лаптеви
30 Амга 1 462 1 462 25 69 300 река Алдан
31 Олекма 1 436 1 436 26 210 000 река Лена
32 СеленгаИдер 1 433 409 447 000 езеро Байкал
Селенга — собствено 1 024 409 447 000 езеро Байкал
33 Белая 1 430 1 430 27 142 000 Долнокамско водохранилище, река Кама
34 Котуй 1 409 1 409 28 176 000 река Хатанга
35 Таз 1 401 1 401 29 150 000 Тазовски залив, Карско море
36 ТавдаЛозва 1 356 1 356 88 100 река Тобол
Тавда — собствено 719 719 88 100 река Тобол
37 ТасееваЧуна (Уда) 1 319 1 319 128 000 Ангара
Тасеева – собствено 116 116 128 000 Ангара
38 Северна ДвинаЮг 1 318 1 318 357 000 Двински залив, Бяло море
Северна ДвинаСухона 1 302 1 302 357 000 Двински залив, Бяло море
Северна Двина — собствено 744 744 85 357 000 Двински залив, Бяло море
39 Вятка 1 314 1 314 30 129 000 река Кама
40 Зея 1 242 1 242 31 233 000 река Амур
41 Чуна (Уда) 1 203 1 203 32 56 800 река Тасеева
42 Марха 1 181 1 181 33 99 000 река Вилюй
43 Демянка 1 160 1 160 34 34 800 река Иртиш
44 Анадир 1 150 1 150 35 191 000 Анадирски залив, Берингово море
45 Вичегда 1 130 1 130 36 121 000 река Северна Двина
46 Десна 1 130 555 168 88 900 река Днепър
47 Омолон 1 114 1 114 37 113 000 река Колима
48 Конда 1 097 1 097 38 72 800 река Иртиш
49 Тюнг 1 092 1 092 39 49 800 река Вилюй
50 Ом 1 091 1 091 40 52 600 река Иртиш
51 Васюган 1 082 1 082 42 61 800 река Об
52 Голям Юган 1 063 1 063 43 34 700 река Об
53 Мая 1 053 1 053 44 171 000 река Алдан
54 Северский Донец 1 053 335 98 900 река Дон
55 Онон 1 032 734 88 96 200 река Шилка
56 Тура 1 030 1 030 45 80 400 река Тобол
57 ПурПякупур 1 024 1 024 112 000 Тазовски залив, Карско море
Пур — собствено 389 389 112 000 Тазовски залив, Карско море
58 Западна Двина 1 020 325 87 900 Рижки залив, Балтийско море
59 Бирюса (Она) 1 012 1 012 46 55 800 река Тасеева
60 Хопьор 1 010 1 010 47 61 100 река Дон
61 Мезен 966 966 48 78 000 Бяло море
62 Вах 964 964 49 76 700 река Об
63 Тим 950 950 50 32 300 река Об
64 Анабар 939 939 51 100 000 Анабарски залив, море Лаптеви
65 Неман 937 116 98 200 Балтийско море
66 Уфа 918 918 52 53 100 река Белая
67 Ветлуга 889 889 53 39 400 река Волга
68 Курейка 888 888 54 44 700 река Енисей
69 Кубан 870 870 56 57 900 Азовско море
70 Долна Таймира — езеро ТаймирГорна Таймира 866 866 124 000 Карско море
Долна Таймира — собствено 187 187 124 000 Карско море
71 Алей 858 858 57 21 100 река Об
72 Чара 851 851 58 87 600 река Олекма
73 Моркока 841 841 59 32 400 река Марха
74 Сура 841 841 60 67 500 река Волга
75 Хилок 840 840 61 38 500 река Селенга
76 Том 827 827 62 62 000 река Об
77 Мойеро 825 825 63 30 900 река Котуй
78 Пясина 818 818 64 182 000 Пясински залив, Карско море
79 Учур 812 812 65 113 000 река Алдан
80 Линде 804 804 66 20 000 река Лена
81 Кума 802 802 67 33 500 Каспийско море
82 Чона 802 802 68 40 600 река Вилюй
83 Нюя 798 798 70 38 100 река Лена
84 Сакмара 798 798 71 30 200 река Урал
85 Сал 798 798 72 21 300 река Дон
86 Селенях 796 796 73 30 800 река Индигирка
87 Рассоха 786 786 74 27 300 река Алазея
88 Пинега 779 779 75 42 600 река Северна Двина
89 Чикой 769 769 76 46 200 река Селенга
90 Юдома 765 765 77 43 700 река Мая
91 Голяма Чукоча 758 758 78 19 800 Източносибирско море
92 Камчатка 758 758 79 55 900 Берингово море
93 Тес-Хем 757 ? 30 900 езеро Убсу Нур
94 Бьорьольох 754 754 80 17 000 река Индигирка
95 Северна Сосва 754 754 81 98 300 река Об
96 Тюкян 747 747 82 16 300 река Вилюй
97 Киренга 746 746 83 46 600 река Лена
98 Медведица 745 745 84 34 700 река Дон
99 Бурея 739 739 86 70 700 река Амур
100 Малък Анюй 738 738 87 49 800 река Анюй
101 Кочечум 733 733 89 96 400 река Долна Тунгуска
102 Чуня 727 727 90 70 500 река Подкаменная Тунгуска
103 Амгун 723 723 91 55 500 река Амур
104 Псьол 717 ? 22 800 река Днепър
105 Адича 715 715 92 89 800 река Яна
106 Муна 715 715 93 30 100 река Лена
107 Пенжина 713 713 94 73 500 Пенжински залив, Охотско море
108 Ингода 708 708 95 37 200 река Шилка
109 Пелим 707 707 96 15 200 река Тавда
110 Сейм 696 474 27 500 река Десна
111 Сим 694 694 97 31 600 река Енисей
112 Голям Анюй 693 693 98 57 200 река Анюй
113 Ципа 692 692 99 42 200 река Витим
114 Катун 688 688 100 60 900 река Об
115 Дудипта 687 687 101 33 100 река Пясина
116 Гонам 686 686 102 55 600 река Учур
117 Клязма 686 686 103 42 500 река Ока
118 Хрома 685 685 104 19 700 Източносибирско море
119 Непа 683 683 105 19 100 река Долна Тунгуска
120 Голям Иргиз 675 675 106 24 000 река Волга
121 Иня 663 663 107 17 600 река Об
122 Казим 659 659 108 35 600 река Об
123 Миас 658 658 109 21 800 река Исет
124 Мокша 656 656 110 51 000 река Ока
125 Маймеча 650 650 111 68 600 река Зея
126 Голям Узен 650 ? 15 600 пресъхва в междуречието ВолгаУрал
127 Сож 648 155 42 100 река Днепър
128 Селемджа 647 647 112 68 600 река Зея
129 Чадобец 647 647 113 19 700 река Ангара
130 Голяма Хета 646 646 114 20 700 река Енисей
131 Тимптон 644 644 115 44 400 река Алдан
132 Чумиш 644 644 116 23 900 река Об
133 Турухан 639 639 117 35 800 река Енисей
134 Малък Узен 638 ? 18 250 пресъхва в междуречието ВолгаУрал
135 Лозва 637 637 118 17 800 река Тавда
136 Сосва 635 635 119 24 700 река Тавда
137 Ока 630 630 120 34 000 река Ангара
138 Кан 629 629 121 36 900 река Енисей
139 Терек 623 ? 43 200 Каспийско море
140 Илек 623 ? 41 300 река Урал
141 Сартанг 620 620 122 17 800 река Яна
142 Илимпея 611 611 123 17 400 река Долна Тунгуска
143 Долна Баиха 608 608 124 8 070 река Турухан
144 Мулимя 608 608 125 7 810 река Конда
145 Исет 606 606 126 58 900 река Тобол
146 Чондон 606 606 127 18 900 море Лаптеви
147 Вашка 605 605 128 21 000 река Мезен
148 Хета 604 604 129 100 000 река Хатанга
149 Голям Енисей (Бий-Хем) 605 605 130 56 800 река Енисей
150 Пишма 603 603 131 19 700 река Тура
151 Игиата 601 601 132 11 200 река Вилюй
152 Синя 597 597 133 30 900 река Лена
153 Самара 594 594 134 46 500 река Волга
154 Ватински Йоган 593 593 135 ? река Об
155 Омолой 593 593 136 38 900 море Лаптеви
156 Газимур 592 592 137 12 100 река Аргун
157 Чусовая 592 592 138 42 700 река Кама
158 Илим 589 589 139 30 300 река Ангара
159 Кенкеме 589 589 140 10 000 река Лена
160 Усури 588 588 141 193 000 река Амур
161 Аллах-Юн 586 586 142 24 200 река Алдан
162 Битантай 586 586 143 40 200 река Яна
163 Уяндина 586 586 144 77 000 река Индигирка
164 Голям Салим 583 583 145 18 100 река Об
165 Нюкжа 583 583 146 32 100 река Олекма
166 Тромъйоган 581 581 147 55 600 река Об
167 Нерча 580 580 148 27 500 река Шилка
168 Вага 575 575 149 44 800 река Северна Двина
169 Юг 574 574 150 35 600 река Северна Двина
170 Луза 574 574 151 18 300 река Северна Двина
171 Ик 571 571 152 18 000 река Кама
172 Тембенчи 571 571 153 21 600 река Кочечум
173 Томпо 570 570 154 42 700 река Алдан
174 Горна Таймира 567 567 155 50 400 езеро Таймир
175 Джида 567 567 156 23 500 река Селенга
176 Седедема 567 567 157 18 500 река Колима
177 Нелгесе 566 566 158 15 200 река Адича
178 Уса 565 565 159 93 600 река Печора
179 Шчуча 565 565 160 12 300 река Об
180 Колва 564 564 161 18 100 река Уса
181 Аллаиха 563 563 162 12 400 река Индигирка
182 Малък Енисей (Ка-Хем) 563 ? 58 700 река Енисей
183 Бикин 560 560 163 22 300 река Усури
184 Шилка 560 560 164 206 000 река Амур
185 Сухона 558 558 165 50 300 река Северна Двина
186 Великая 556 556 166 31 000 Берингово море
187 Молодо 556 556 167 26 900 река Лена
188 Вагай 555 555 168 23 000 река Иртиш
189 Ай 549 549 169 15 000 река Уфа
190 Тумънцзян (Туманган) 549 ? ? Японско море
191 Кия 548 548 170 32 200 река Чулим
192 Чариш 547 547 171 22 200 река Об
193 Надим 546 546 172 64 000 Обски залив, Карско море
194 Бадяриха 545 545 173 12 200 река Индигирка
195 Гилюй 545 545 174 22 500 река Зея
196 Аган 544 544 175 32 200 река Тромъеган
197 Пякупур 542 542 176 31 400 река Пур
198 Дьома 535 535 177 12 800 река Белая
199 Лунгха 533 533 178 10 300 река Лена
200 Голяма Балахня 532 532 179 12 600 Хатангски залив, море Лаптеви
201 Попигай 532 532 180 50 300 река Хатанга
202 Ижма 531 531 181 31 000 река Печора
203 Карасук 531 531 182 11 300 езеро Студеное, Новосибирска област
204 Кума 530 530 183 7 750 река Конда
205 Ловат 530 530 184 21 900 езеро Илмен
206 Оша 530 530 185 21 300 река Иртиш
207 Ожогина 523 523 186 24 300 река Колима
208 Малък Юган 521 521 187 10 200 река Голям Юган
209 Танама 521 521 188 23 100 река Енисей
210 Берьозовка 517 517 189 24 800 река Колима
211 Абакан 514 514 190 32 000 река Енисей
212 Чуя 512 512 191 18 400 река Лена
213 Калар 511 511 192 17 400 река Витим
214 Чижапка 511 511 193 13 800 река Васюган
215 Тартас 510 510 194 16 200 река Ом
216 Дулгалах 507 507 195 27 300 река Яна
217 Туй 507 507 196 8 490 река Иртиш
218 Велмо 504 504 197 33 800 река Подкаменная Тунгуска
219 Голям Тап 504 504 198 6 700 река Конда
220 Арга Сала 503 503 199 47 700 река Оленьок
221 Москва 502 502 200 17 600 река Ока
222 Бур (Пур) 501 501 201 13 900 река Оленьок
223 Чепца 501 501 202 20 400 река Вятка
224 Тунгир 500 500 203 14 700 река Олекма

С удебелен шрифт са показани реките с официално приети или най-разпространени в справочниците дължини (в км).

С курсив са показани реките с неофициални или неразпространени в справочниците дължини (в км), по превишаващи официално приетите даннни за дължините им.

Вижте същоРедактиране

ИзточнициРедактиране

    Тази страница частично или изцяло представлява превод на страницата „Список рек России по длине“ в Уикипедия на руски. Оригиналният текст, както и този превод, са защитени от Лиценза „Криейтив Комънс - Признание - Споделяне на споделеното“, а за съдържание, създадено преди юни 2009 година — от Лиценза за свободна документация на ГНУ. Прегледайте историята на редакциите на оригиналната страница, както и на преводната страница. Вижте източниците на оригиналната статия, състоянието ѝ при превода, и списъка на съавторите.