Арабско-ислямско завоюване на Северна Африка — Други езици