Народни песни на македонските българи — Други езици