Стоян Иванов Марков е български политик от БКП.

Стоян Марков
български политик
Роден
26 март 1942 г. (82 г.)
Народен представител в:
VIII НС   IX НС   

Биография

редактиране

Роден е на 26 март 1942 година в град Пазарджик. През 1967 година завършва Енергетичния институт в Москва със специалност „Електронноизчислителна техника“. Две години по-късно става член на БКП. Започва работа като инженер в Научноизследователския институт по приборостроене и автоматизация в София. През 1971 година става заместник-директор на Научно-изчислителния център към Министерството на химията и металургията[1]. Бил е началник на отдел в Министерството на тежката промишленост. В отделни периоди е инструктор в ЦК на БКП и заместник-началник на управление в Министерски съвет.[2] През 1976 година става първи заместник-министър на съобщенията, а от 1979 година завеждащ отдел „Промишленост и транспорт“ при ЦК на БКП. От 1981 до 1990 година е член на ЦК на БКП. От януари 1986 до декември 1988 е кандидат-член на Политбюро на ЦК на БКП. Между 1984 – 1985 е първи заместник-министър на машиностроенето, първи заместник-председател на Държавния комитет за наука и технически прогрес (1985), първи заместник-председател на Министерския съвет, председател на Държавния комитет за изследвания и технология (1986 – 1987). В периода 1987 – 1990 година е председател на Комитета по качеството. Носител е на Димитровска награда. Бил е член на Президиума на БАН. След 1991 година става икономически консултант и започва да чете лекции във Великобритания и Швейцария. Понастоящем живее в Лондон[3].

Източници

редактиране
  1. Ташев, Ташо. Министрите на България 1879 – 1999. София, АИ „Проф. Марин Дринов“/Изд. на МО, 1999. ISBN 978-954-430-603-8/ISBN 978-954-509-191-9. с. 281.
  2. Народни представители в девето народно събрание на Народна република България, Изд. Наука и изкуство, 1987, с. 394
  3. Цураков, Ангел, Енциклопедия на правителствата, народните събрания и атентатите в България, Книгоиздателска къща Труд, стр. 328, ISBN 954-528-790-X
Никола Тодориев първи заместник-председател на държавен комитет за наука и технически прогрес[1] (11 януари 1984 – 21 май 1984) няма
няма първи заместник-министър на машиностроенето[2] (21 май 1984 – 18 октомври 1985) няма
Никола Тодориев председател на държавен комитет за наука и технически прогрес (18 януари 1986 – 19 юни 1986) няма
няма Първи заместник-председател на Министерския съвет (19 юни 1986 – 19 август 1987) няма
  1. С ранг на министър
  2. С ранг на министър