Струмишки пожар (1869)

голям пожар в град Струмица
Тази статия е за пожара от 1869 година. За този от 1913 година вижте Струмишки пожар (1913).

Големият пожар в Струмица през 1869 година избухва на 16 август по стар или 28 август по нов стил и обхваща голяма част от този град в Македония.[1]

Струмишки пожар
пожар
МястоСтрумица, Османска империя
Дата16 (28) август 1869 година
Резултатунищожение на голяма част от града
Карта

Митрополит Герасим Струмишки пише, че пожарът е „унищожилъ цѣлия градъ“.[2] Гръцкият атински вестник „Фититис“ споменава, че от 2 хиляди къщи, колкото е имало в Струмица, след пожара са останали само 30 къщи.[3]

Около три месеца преди пожара учителят Станче Божков отваря българско училище в града. Той сключва договор със струмишки първенци, в който се определя заплатата му и на колко време е условен за учител. Според Герасим учителят е поставил това училище „на добра почва“. Но училището пострадва при пожара.[2]

Училището на Станче постигнѫла сѫщата участь, и гражданетѣ не можали да намѣрѭтъ мѣсто да се приберѫтъ сами, камо ли да мислѭтъ за училище.[2]

„Фититис“, който критикува друг местен вестник „Авги“ и неговите проруски позиции, пишейки за българските училища в Македония, споменава, че в Струмица напоследък са открити две славянски училища. Според „Фититис“ недоволна от напредъка си дотогава „панславистската пропаганда“ е искала да изгори гръцките училища в града, но при този опит предизвикала големия пожар. Така според този вестник пожарът е причинен от човешки фактор. Българският цариградски вестник „Македония“ превежда и публикува части от статията на „Фититис“:

Панславистската пропаганда като ся незадоволиваше съ това искаше и разореніето на Грьцкытѣ тамо училища, но като неможѣ запаліѫ четвьртптостьтѫ въ коѭто бѣхѫ тѣ; а огъньтъ не запрѣваренѣ, въ нѣколко минуты отгорѣ направи на пепель всичкый градъ и както ни пишѫтъ отъ 2 хыл. кѫщи само 30 останѫли.[3]

След тази катастрофа Божков напуска Струмица.[2]

При пожара пострадват и двете църкви в града: „Свети Димитър“ и „Свети Константин и Елена“.[4][5]

След пожара

редактиране

След пожара струмичани почистват част от руините на изгорелите църкви и отслужват молебен. През март 1870 година по стар стил солунския валия Сабри паша изпраща в Струмица заместник мютесарифа, като следовател. Едно от първите неща, които той прави, е арестуването на четирима души в Струмица Костадин Манол, Х. Гендо Костадин, Теодор Илия и Васил Грънчар, които са откарани под стража в Солун, където са хвърлени в затвора. Те плащат поръчител и на 31 март (12 април) пишат писмо до българския цариградски вестник „Македония“, в което заявяват, че не знаят защо са арестувани и единствената отговорност, която носят е, че са почистили част от църквите за да отслужат молебен „за милыя ни царь и Отецъ Сул. Абд. Азиса“.[5]

На 22 февруари 1871 година Струмишката българска община се обръща към Стефан Веркович с молба за съдействие при събиране на помощи за струмишкото българско училище, което е изпаднало в тежко положение вследствие на „ужясный пожяр“.[6]

Като председател на българската община в Струмица от 1891 година и струмишки митрополит от 1897 година Герасим среща мнения, че след пожара гръцката или гъркоманска партия засилва влиянието си в града на сметка на българската:

Вѣрваньето на старитѣ струмичане, които сега сѫ гъркомане и които плащали на Станче, е, че, ако не билъ този пожаръ, още тогава Струмица щѣла да служи за примѣръ на народното развитие.[2]

Комисия за помощи

редактиране

След пожара Светият български синод определя комисия, която да покани родолюбивите български общини и лица да се притекат на помощ на пострадалите от пожара жители на Струмица. Комисията изпълнява задачата си, но някои от поканените дарители закъсняват с доставянето на средствата, поради което комисията обявява дарителите на 4 (16) юни 1870 година, а някои от поканените не изпращат помощи и дотогава. Комисията събира общо 24 639,50 тогавашни цариградски пари, които се раздават на пострадалите от пожара.[1][7] Според Манол Пандевски и Гьорги Стоев църквата „Свети Димитър“ е обновена с около 4000 турски лири, събрани от „струмишкия християнски народ”.[8]

В Цариград се събира помощ от търговци и други хора от Тулча, Виена, Свищов, Одеса.[1]

Дарители цариградски

пари

в Цариград от разни трговци и пр. 4132
Абаджиски еснаф Галата 540
Ескиджи еснаф Г. и П. Паз. 500
от Тулча 2213
от Виена 1666
от Свищов 2240
от Одеса 1512[1]

Парични помощи за пострадалите от пожара в Струмица се събират и в Кишинев. Българският Каприянски манастир и българинът Стефан Увалиев даряват по 50 рубли, а други трима даряват по 10 рубли.[1]

Дарител рубли
Каприянски манастир 50
Стефан Увалиев 50
Николай Иванов Кувковски 10
Самени Гаврилович Тиромани 10
Иван Сталонович Иванов 10
общо 130[1]

Букурещката българска община събира 5456 влашки грошове. Най-много пари дава българският предприемач и банкер Христо Георгиев.

Дарител влашки

грошове

Панарет Рашев 620
Маринчо Бенли 620
Христо Георгиев 930
Михаил Колони 620
Теохари Папазоолу 216
Георги Атанасов, доктор 124
Николай Христу 124
Димитър И. А. Солакоглу 62
Паскал Д. Кантарджиев 32
Николаки Герасим 124
Принцп Инсиланти 130
Радукин Димитриу 108
Ст. Ив. Адженов 540
А. Килифаров 162
Георги Николонуло 124
Димитър К. Мораиту 124
Лазар Килендареску 90
М. Евстасиади 54
Григор Ат. Икономов 124
Ст. Динкович 54
Д. Полимериди 50
Димитър Зиси 30
Лазар Сему 20
Георги Гудино 26
Стерю Георгиади 60
Х. Ив. Х. Стефан 108
общо 5456[1]

Вижте също

редактиране
  1. а б в г д е ж Волны помощи за пострадалитѣ въ Струмицѫ отъ пожара // Македонія , Година V, Брой 23. 1871 Іуній 7. с. 4.
  2. а б в г д Материали по географията. Струмишко. Отъ архимандритъ Герасимъ. // Библиотека , година III, книга XIV. 1896. с. 62.
  3. а б Фититисъ единъ отъ Грьцкытѣ Атинскы вѣстницы като отговаря на другъ единъ тамкашенъ вѣстникъ Авгы говори нѣщо за Българскы училища въ Македоніѭ // Македонія , Година III, Брой 40. 27 Августъ 1869. с. 160.
  4. Пандевски, Манол, Ѓорѓи Стоев - Трнката. Струмица и Струмичко низ историјата. Струмица, Општински одбор на Соjузот на здружението на борците од НОБ - Струмица, 1969. с. 149. (на македонска литературна норма)
  5. а б Допискы на “Македонія.„ : Солунъ. 31 Мартъ, 1870 // Македонія , Година IV, Брой 41. 11 Априлій 1870. с. 3.
  6. „Документи за българското Възраждане от архива на Стефан И. Веркович 1860 – 1893“. София, 1969, стр. 471–473.
  7. Тулчанска-та Община испрати также и помощьтѫ си за Струмицѫ // Македонія , Година III, Брой 47. 23 Октомврій 1869. с. 184.
  8. Пандевски, Манол, Ѓорѓи Стоев - Трнката. Струмица и Струмичко низ историјата. Струмица, Општински одбор на Соjузот на здружението на борците од НОБ - Струмица, 1969. с. 160. (на македонска литературна норма)