Трънски партизански отряд

Трънският партизански отряд е подразделение на Първа Софийска въстаническа оперативна зона на т. нар. Народоосвободителна въстаническа армия (НОВА) по време на партизанското движение в България (1941 – 1944). Действа в района на Трън и Брезник.

Първите комунистически партизани в Трънско излизат в нелегалност в началото на 1942 г. Установяват контакт в гр. Враня и взаимодействат с партизанските сили на ЮНОА. През април на 1943 г. бойна група от района, създадена в началото на годината, се разраства в Трънски партизански отряд. Командир е Славчо Трънски, политкомисар Делчо Симов, заместник-командир Стефан Рангелов.[1]

Паметник на Трънските партизани в гр. Трън
Паметник в Стрезимировци на загинал съветски войн от Трънския отряд

На 16 юни 1942 г., шестима партизани от отряда, водени от Славчо Трънски, съвместно с югославски партизани завземат полицейския участък и унищожават мандрата в село Главановци.[2] . Провежда през 1943 г. акции в с. Джинчовци, с. Стрезимировци, с. Лялинци, с. Ярловци, с. Къшле, с. Горна Мелна. с. Забел, с. Филиповци и с. Масловище. Според писмени източници преустановява доставките на храна от Трънско за частите на Вермахта в Югославия.[3] На 7 септември същата година участва в тежък бой с правителствени части при връх „Яничева чука“ до с. Бохова.

В началото на 1944 г. провежда десетки акции в с. Лешниковци, с. Туроковци, с. Къшле, с. Долна Мелна, с. Горна Мелна и с. Уши. Води боеве с армейски и жандармерийски подразделения при с. Костуринци, с. Грознатовци, с. Борче и с. Уши.[4]

През пролетта на 1944 г. отрядът се разраства с нови 300 бойци. Провежда нови десетки акции. Изтегля се в района на с. Кална и с. Църна трава в района на ЮНОА и се прегрупира.

I батальон участва във формирането и действията на Първа, II батальон във Втора софийска народоосвободителна бригада. Извършват бойни походи в Рила и Стара планина.[5] Участва в битката при Батулия.

В района на действие остава III батальон, който извършва поход до с. Кална и с. Църна трава. Снабдява се с английски оръжие, спуснато с парашути в района на ЮНОА. През юли 1944 г. отрядът се събира в Трънско и води боеве при с. Лева река, на 28 юли при с. Еловица и с. Костуринци. Провежда акции в с. Джинчовци, с. Драинци, с. Берайнци, с. Радово, с. Костуринци, с. Извор, с. Драгойчинци и с. Чепинци и на практика създава своя свободна територия. Трънският отряд е най-значимото партизанско формирование през 1944 г.[6]

На 6 септември 1944 г. се включва в състава на Софийска народоосвободителна дивизия.[7]

На 9 септември 1944 г. установява властта на ОФ в гр. Трън, гр. Брезник, гр. Босилеград и се насочва към гр. София.

ИзточнициРедактиране

  1. История на антифашистката борба в България, т. I 1939/1943 г., С., 1976, с. 278
  2. Цоич, Стоян. Из записките на партизанина. Нападението на български и сръбски партизани срещу Главановци, в. „Братство“, Пирот, г. І, бр. 5, 16 август 1959 г., с. 6
  3. История на антифашистката борба в България, т. II 1943/1944 г., С., 1976, с. 40
  4. История на антифашистката борба в България, т. II 1943/1944 г., С., 1976, с. 108, 110 – 111
  5. История на антифашистката борба в България, т. II 1943/1944 г., С., 1976, с. 108, 117
  6. История на антифашистката борба в България, т. II 1943/1944 г., С., 1976, с. 108, 183
  7. История на антифашиктката борба в България, т. II 1943/1944 г., С., 1976, с. 29, 40, 117, 234