Уикипедия беседа:Патрульори

Последен коментар: преди 2 години от Cryout в тема Причини за забрана на източник

Правила редактиране

  1. Описаното на страницата (поне на пръв поглед) е много по-постно в сравнение с гласуваното (напр. за двата вида придобиване на патрул). Не успях да се оринтирам — променяно ли е после правилото, описано ли е някъде другаде?
  2. Ако стана милицай, трябва ли да правя нещо, т.е. мога ли да не патрулирам? Предполагам, че да.--Фипс 17:45, 29 декември 2009 (UTC)Отговор
Ще правиш каквото пожелаеш с патрулирането, разликата е в едни удивителни и по-лесната проверка на вандализмите :) --Nadina 21:30, 29 декември 2009 (UTC)Отговор
Можеш да не патрулираш. Някакъв "проблем" е, че в последни промени няма да виждаш вече патрулираните/проверени от патрулиращи редактори статии с удивителна. Но пък това е и основната идея - да не минават по 5 редактора през една и съща статия за да се убедят, че редакцията е коректна. --Uroboros беседа 21:41, 29 декември 2009 (UTC)Отговор

Тъй като вече две седмици нямам отговор на първия въпрос, пробвах да систематизирам правилата. Ако няма възражения, в Уикипедия:Патрульори ще сложа препратка към тях и ще махна препратката към гласуването им и несъответстващото им разюме.--Фипс 03:02, 15 януари 2010 (UTC)Отговор

Минаха две седмици; няма против; процедирам. Темата изглежда приключена - за архив.--Фипс 18:00, 4 февруари 2010 (UTC)Отговор
Ако има пак гласуване за тези правила, с удоволствие ще гласувам против някои недомислици. Спири 18:12, 4 февруари 2010 (UTC)Отговор

Идея за улеснение за патрульори редактиране

Преместено от У:Р. --13:40, 12 март 2012 (UTC)

Патрулирайки си често виждам непроверени редакции, които са върнати от автопатрульор. Ако преди това бъдат отбелязани като проверени следващите патрульори няма да има нужда да ги кликат и патрулирането ще отнема по-малко време. Ако няма възражения можем да изпробваме този метод. --Лорд Бъмбъри 13:23, 29 февруари 2012 (UTC)Отговор

Предполагам, че аз може да създавам такива проблеми, тъй като изобщо не ползвам системата за патрулиране (неудобна ми е и, честно казано, не помня точно как работи). Ако прецените, може да махна статута си на патрульор (макар че май ми го сложиха точно по искане на патрулиращите...). --Спас Колев 14:38, 29 февруари 2012 (UTC)Отговор
Tц, ти си автопатрульор и твоите редакции автоматично са проверени. --Лорд Бъмбъри 15:21, 29 февруари 2012 (UTC)Отговор
Аз не схванах какъв точно метод се предлага да се изпробва -- автопатрулите, ако самите те не са патрульори, всъщност не виждат удивителните и нямат механизъм да отмятат чужди редакции като проверени -- отмятат се само техните си. Може би не съм разбрала обаче? Спири ··· - - - ··· 16:08, 29 февруари 2012 (UTC)Отговор
Всъщност аз съм патрульор, но не съм автопатрульор. А какво следва то това не съм съвсем сигурен. --Спас Колев 16:32, 29 февруари 2012 (UTC)Отговор
Патрульорите имат автоматично и автопатрул, заради това твоите редакции също са автопатрулирани. Щом не патрулираш, може да си махнеш патрульорството и да вземеш само автопатрул. Тъкмо няма да те разсейват червените удивителни. ;-) — Борислав 19:23, 29 февруари 2012 (UTC)Отговор
Аз също го схванах като Спири, така че не мисля, че автопатрулите могат да марикарт нещо като патрулирано (извън собствените си редакции, разбира се).--Алиса Селезньова 17:02, 29 февруари 2012 (UTC)Отговор
Спасе, пред приносите ти в Последни промени не излизат червени удивителни: предполагам това имаше предвид Лорд Бъмбъри (ако не - да ме поправи). А аз, в Последни промени, отварям редакциите с червени въпросителни без да гледам - така че, имай милост и не си махай статута на патрульор  . Иначе аз с две ръце подкрепям идеята (пфу, не съм бил единственият, който използва системата за патрул), защото много често ми се налага да отбелязвам върнати редакции за проверени (което е безмислено, щото щом някой е върнал редакцията, значи я е провелил и тя не е издържала проверката). Това наистина ще улесни хората, които ползват системата за автопатрул, но не съм сигурен как би могла идеята да се реализира технически. −PetaRZ ¬ 17:39, 29 февруари 2012 (UTC)Отговор
Нямах го предвид като техническо решение, а като ръчно. Като връщаш някоя редакция просто цъкни преди това, че е проверена. --Лорд Бъмбъри 19:17, 29 февруари 2012 (UTC)Отговор
Ааа, докато загрея: включвам се към призива патрульорите, връщащи редакции, да ги отбелязват като проверени. −PetaRZ ¬ 21:59, 29 февруари 2012 (UTC)Отговор
За съжаление не виждам техническа възможност как може да стане това. Обикновеното връщане става само през историята на страницата и няма връзка с патрулирането. Проблема е, че патрулирането се прави върху последните промени, а те се съхраняват в своя собствена си таблица в базата, която е отделна от таблицата с историята на страниците. (Заради това и патрулните удивителни въобще не се показват в историйните страници.)
В момента единствено отмяната (rollback) се отразява на непатрулираните редакции, но тя става почти автоматично (само с един клик) и заради това е било лесно да се върже с патрула. — Борислав 19:23, 29 февруари 2012 (UTC)Отговор
Не бях забелязвал, че върнати от патрульор редакции се отбелязват като проверени. Щом няма техническо решение, здраве да е. −PetaRZ ¬ 21:59, 29 февруари 2012 (UTC)Отговор
Както каза Борислав, единствено отмяна/rollback автоматично отбелязва върнатите редакции като проверени. Т.е. проблемите може да са два: 1)  някои патрулиращи продължават да използват „връщане“ вместо „отмяна“ (и съответно не правят ръчно маркиране на редакциите като проверени) и 2)  има поне няколко човека, които патрулират редовно (CvetanPetrov1940, George), но не са патрулиращи, т.е. дори да искат, няма как да използват „отмяна“. По собствения ми опит, именно вторият случай е най-често срещан. Може би е добре на тези колеги да им се предложи да станат „официално“ патрулиращи, т.е. да получат достъп и до инструмента „отмяна“.
Между другото, един много полезен инструмент за патрулиращи (а и въобще за редактори), които нямат много време, е джаджата NavigationPopups от настройките. С нея, когато задържите мишката върху уикилинк, се показва кратко извлечение от страницата плюс допълнителни полезни връзки. За патрулиращите е полезно, че това работи и когато задържите мишката върху разликовите връзки („тек“ и „пред“), което ви позволява да прецените каква е редакцията без въобще да напускате списъка си за наблюдение, респ. „последни промени“.
— Лъчезар • Б/П 09:19, 1 март 2012 (UTC)Отговор

Неправомерно отнето право на автопатрул редактиране

Преместено от У:Р. --12:35, 15 септември 2015 (UTC)


Здравейте уважаеми колеги, съжалявам, че ви занимавам с личен проблем, но ми се струва, че правата ми са нарушени, както и правилата на Уикипедия. Доколкото виждам Лорд Бъмбъри ми отне правата на Патрульор без да има конкретна и обоснована мотивация за това, нито съгласие на някой от останалите членове на общността, нито да иска да разбере какво е отношението ми или поне да ми даде право на мнение по казуса. Това бе извършено с тази негова редакция: След този отговор към Сале отнемам правото на автопатрул на Jingiby. Доверието е изчерпано. Доколкото виждам на страницата на Уикипедия:Патрульори/Придобиване и загубване на статута в т. 5 Отнемане на членствое записано че: Отнемането на членство в групата се извършва чрез гласуване при условията на мнозинство, което може да бъде поискано от всеки. Ако гласуването потвърди отнемането, бюрократите отнемат наличното членство. Понеже в случая Лорд Бъмбъри не спази разписаната процедура, смятам, че той превиши правата си. В тази връзка настоявам те да ми бъдат възстановени временно до изясняване на случая. Смятам също, че поведението на Лорд Бъмбъри спрямо мен напоследък е меко казано странно и не съответства на позицията, която заема, като уронва престижа на статута му. Предлагам да се открие процедура за отнемане на статута ми, като желаещите редактори вземат отношение към случая и да ми бъде дадена възможност да изразя мнението си и да дам разяснения, ако такива ми бъдат поискани. Благодаря предварително. Ще постна същото съобщение и на страницата Уикипедия:Заявки към администраторите. Jingiby (беседа) 08:13, 23 август 2015 (UTC)Отговор

Няма нарушение. Правилото, което посочваш е за изключване от групата на Патрульорите, а тук става дума за групата на Автопатрульорите. Автопатрула не засяга твоите функции, а само начина, по който Патрульорите виждат твоите редакции в последните промени. Включването в групата на Автопатрульорите става при общо съгласие на Патрульорите, а изключването – при налично възражение. --Методи Колев 09:31, 23 август 2015 (UTC)Отговор
Страницата на Автопатрульорите препраща към тази на Патрульорите. Доколкото това е така, правилата за едните би трябвало в общи линии да се прилагат и за другите. Когато няма правили или има празнота, то такава практика е логична и се практикува в нашето законодателство и право. Предлагам също да се разпишат ясни правила за Автопатрульорите или изрично да се предвиди, че за тях важат тези разписани за патрульорите. В противен случай има вероятност да се допуснат персонални действия, които не са коректни. Jingiby (беседа) 09:51, 23 август 2015 (UTC)Отговор
Патрульор и автопатрул са две различни неща и няма причина да имат общи правила. Специално за автопатрул правилата са: „за включване в групата желателна е подкрепата на поне двама патрулиращи, включително предложилия, както и да няма възражения от други патрулиращи. За изключване от групата, обратно, е достатъчно самото предложение“. В случая със свалянето на автопатрулът ти, няма нарушение на правилата. Ако примерно аз те бях предложил за изключване само моя глас би бил достатъчен, но понеже не съм администратор, трябваше да изчакам някой администратор да ти свали правата. Лорд Бъмбъри е патрульор и администратор – при това положение той те предлага (което е достатъчно) и той ти сваля правата (понеже като админ има тази възможност). – єl кѻ реӌи? 10:10, 23 август 2015 (UTC)Отговор
При предложение за приемане на автопатрул е достатъчно само един патрульор да не е съгласен и предложението автоматично отпада. В обратния случай - за отнемане права на автопатрул е достатъчно само един патрульор да даде предложение. Не е нужна допълнителна поддръжка. Всъщност, това касае само патрульорите, които ще са длъжни отново да проверяват редакциите ти. По никакъв начин ти самият не си ощетен. --Молли (беседа) 10:14, 23 август 2015 (UTC)Отговор
Текстът на страницата Уикипедия:Патрульори/Предложения за членство в група Автопатрул е доста неясен и противоречив и буквално гласи: Към януари 2015 г. няма официално приета процедура за взимане на решения... За изключване от групата е достатъчно самото предложение, но трябва да се търси баланс и с мнението на другите патрулиращи, ако то съществено се отличава от това на предложилия. Като цяло, колкото по-малко патрульори са взели отношение по дадено предложение, толкова по-дълго време е редно то да престои за допълнителни коментари и евентуални възражения. Решенията трябва да бъдат плод на консенсус, а не на механично броене на гласове, тъй като смисълът на групата „автопатрул“ е да улеснява работата на всички патрульори...За повече информация относно работата на патрульорите и групата „автопатрул“, прегледайте помощната страница Уикипедия:Патрульори.
Тоест:
* ясни правила няма;
* за изключване е желателно да се вземе и мнението на другите патрулиращи, особен ако то съществено се отличава от това на предложилия.
* за неуредените въпроси следва да се прегледа, респективно прилага помощната страница Уикипедия:Патрульори, където за отнемане на правата има ясна процедура, която според мен би следвало да се прилага по аналогия, особено ако за отнемането на правата липсва точна аргументация и има възражение, както е в случая.
При това положение не смятам, нито че процедурата е прецизна, нито че съществуващата е точно спазена. Jingiby (беседа) 10:37, 23 август 2015 (UTC)Отговор
„За изключване от групата е достатъчно самото предложение, но трябва да се търси баланс и с мнението на другите патрулиращи“ е всичко от, което патрульорите имат нужда.
Включването и изключването в групата Автопатрул:
* по никакъв начин не се отразява на правата и възможностите на въпросния редактор.
* касае единствено работата на патрульорите като включването улеснява работата им а изключването отваря допълнителна работа.
* включването и изключването в групата е въпрос единствено на доверие от страна на патрульорите. Затова и е достатъчно само един да няма доверие на даден редактор.
За справка тук ясно е казано „За да се спести напразен труд на патрульорите, такива редактори могат да бъдат обявени за „автопатрули“ Статутът на автопатрульор се дава от администраторите на проекта, по вътрешна преценка на патрульорите. Не е необходимо желанието или съгласието, нито дори информиране на потребителя, тъй като промяната на статута му не се отразява нито на него, нито на някого другиго извън групата на патрульорите.“
Освен изброеното по-горе групата на активните патрульори е относително малка поради което лесно стига до консенсус по тези въпроси а консенсусът все пак е водещият принцип в Уикипедия.--Сале (беседа) 13:09, 23 август 2015 (UTC)Отговор
Jingiby, само да попитам и искам искрен отговор: ти преди да научиш, че ти е отнето „правото“, подозираше ли за него? Понеже цитираш правилото за патрульорите, не мога да не отбележа, че явно не правиш разлика между статутите „патрульор“ и „автопатрульор“. Ти статут на патрульор никога не си имал, а на автопатрульор ти е дадено без обсъждане през юли 2010 по лична преценка на администратор (на първа итерация така бяха дадени голям брой статути само по преценка на администраторите, за да се осмисли въвеждането на новите две потребителски групи). Даването на този статут е практически неосезаемо, както и отнемането му, а упражняването на статута е пасивно от гледна точка на потребителя-автопатрульор, а се отразява само при патрульорите и администраторите и служи за тяхна групова синхронизация. Към днешна дата, за даването на статут на автопатрул е необходимо единодушно съгласие от поне няколко патрульори и/или администратори, докато – реципрочно – наличието дори и само на едно съображение против е достатъчно статут да не се даде, или да се отнеме. Ще цитирам Борислав, когато е включвал тези две нови потребителски групи е цитирал: Членството в тази група ще става по усмотрение на патрульорите, а не на самия потребител. Администраторите ще са отговорни за техническата страна. — Борислав 08:00, 11 юни 2009 (UTC) (Уикипедия беседа:Патрульори/Архив#Автопатрульори).Отговор
Колкото до „нарушените права“, мен поне ме смущава тази прекомерно силна за случая дума „право“, защото коректната е „статут“, „потребителска група“ или най-точно макар и най-дълго, „ниво на потребителски достъп“. Все пак, дори „правото на редактиране“ в Уикипедия не е някакво изконно човешко „право“, а реално е „привилегия“. Разликата е фина, но я има. Спири ··· - - - ··· 22:41, 23 август 2015 (UTC)Отговор
Ще карам с отговорите подред. За това дали съм знаел за "правото". Да, разбрах по едно време и се позачудих, това пък сега защо ли ми е? Иначе на втория въпрос, според мен това е по-скоро правомощие, а не субективно право от юридическа гледна точка. Принципно, повдигнах въпроса защото ми се стори странно поведението на Лорд Бъмбъри. Просто не постъпи коректно според мен. А и би било добре тези правомощия и сатутът им да се регламентират по-прецизно тук, а не всеки да ги тълкува по собствен начин. Поздрав! Jingiby (беседа) 08:11, 24 август 2015 (UTC)Отговор

Причини за забрана на източник редактиране

Сега опитах да ползвам bulgariasega.com като източник относно българите в Чикаго. Изглежда е в У:СФИН. Разбирам принципните правила, но не се сещам как да видя историята защо е забранен сайтът. Моля да ми припомните как да намеря информацията от гласуването за конкретния сайт, за да разбера причините. Благодаря, Даниел Ч (беседа) 21:18, 3 януари 2022 (UTC)Отговор

Назад към проектната страница „Патрульори“.