Уикипедия:Патрульори

(пренасочване от У:ПАТ)
  Първи стъпки   Правна рамка   Енциклопедично
съдържание
  Уикиетикет   Редактиране
на страници
  Портал на
общността
  Навигация  

Съкращение: У:ПАТ, WP:PAT

Уикипедия е отворена за редактиране от всички. Това е предимство — допринасят огромен брой хора. Но е и недостатък — някои приноси са некачествени, нежелани (спам, нарушения на авторски права) или дори разрушителни (вандализми). Затова много от опитните редактори преглеждат („патрулират“) списъка на последните промени и проверяват всеки принос.

Често се случва един принос да бъде прегледан от много хора, което е хабене на труд. А понякога може да бъде пропуснат от всички и в Уикипедия да влезе некачествено съдържание. За да се избегне това, софтуерът на Уикипедия има една специална възможност — флагът „Патрулирано“. Идеята му е първият редактор, патрулирал един принос, да го „отбележи“ като прегледан и така да се знае кои приноси имат нужда от преглеждане, а кои — не.

Патрульори редактиране

Ако редактор с опит и доверие от страна на общността желае да се занимава с патрулиране на последните редакции, той трябва да получи правото да вижда какво е патрулирано и да отбелязва редакции като такива. За целта той трябва да стане член на групата Патрульори (Patroller) по приетия от общността ред.

В момента в Уикипедия на български патрульорите са 60, или 8,06% от активните потребители. Списък можете да намерите на тази страница.

Автоматично патрулирани редактиране

Редактори с достатъчно опит и доверие от страна на общността нямат нужда редакциите им да бъдат преглеждани. За да се спести напразен труд на патрульорите, такива редактори могат да бъдат добавени в групата „автоматично патрулирани“ (autopatrolled), членовете на която популярно биват наричани също „автопатрули“, „автопатрульори“ или „автопатрулирани“. Редакциите на членовете на тази група биват отбелязани като патрулирани автоматично от софтуера на Уикипедия.

Добавяне към и изваждане от групата „автоматично патрулирани“ се извършва по преценка на патрульорите чрез обсъждане на страницата Уикипедия:Патрульори/Предложения за членство в група Автопатрул. За добавяне в групата не е необходимо нито изявено желание, нито дори дадено съгласие от страна на съответния редактор, тъй като това действие има за цел единствено да улесни патрульорите, като по никакъв друг начин не се отразява на самите включени в групата. Самопредлагането за включване в групата също е ненужно и, като цяло, нежелано. При достигнат консенсус между патрульорите относно даден редактор, добавянето или изваждането извършват администраторите.

В момента в Уикипедия на български автопатрулираните редактори са 263, или 35,35% от активните потребители. Списък можете да намерите на тази страница.

Филтър за източници за непатрулирани редактиране

Подборът на източници е от изключително важно значение за Уикипедия. Начинаещите редактори нерядко изпитват затруднения в преценката кои източници са достатъчно благонадеждни или пък въобще уместни за употреба в Уикипедия. Например, освен откровено пропагандистки медии, дори типичните таблоиди много често не са подходящ източник за енциклопедията, независимо колко утвърдени и популярни могат да бъдат сред своята целева аудитория. Не са редки случаите, в които неопитни редактори създават статии, основани на такива източници, които не отговарят на изискванията за енциклопедичност, неутрална гледна точка и пр.

Откриването и поправянето на тези статии губи ценно време на останалите редактори, поради което общността на редакторите поддържа специален филтър, който не позволява използването на подобни източници в основното именно пространство, а също и в инкубатора, от потребители, които не са членове на групата „автоматично патрулирани“. Когато такъв потребител се опита да въведе връзка към източник от списъка, редакцията бива отхвърлена, а на потребителя се показва следното съобщение:

Щракнете вдясно за съобщението

Пълният списък на източниците във филтъра е достъпен на страницата У:СФИН. Добавяне или премахване на източници може да се извършва след аргументирано предложение, като решението се взима от цялата общност на редакторите с консенсус. Обсъжданията и !⁠гласуванията по конкретни предложения се извършват на страницата Уикипедия:Разговори, а след приключването им се архивират на беседата на списъка. Право да подават формални гласове За и Против имат само редактори, които отговарят на изискванията на Уикипедия:Правила за гласуване. Всички редактори, включително нерегистрираните, имат право да предлагат промени в списъка (общността обаче има право да игнорира предложения, които не са конструктивни), както и да изказват аргументирани мнения. При противоречия, които не позволяват да бъде достигнат консенсус, се прилагат условията на мнозинство „А“ от правилата за гласуване: повече от 1/2 от общия брой валидни гласове. Решенията на общността се изпълняват технически от администраторите.

Към настоящия момент филтърът съдържа 425 сайта.

Администратори редактиране

Всички администратори имат правата на патрульорите. Специалната страница, чрез която те предоставят и отнемат съответните статути на потребителите, е Специални:Потребителски права. За улеснение, достъп до тази специална страница има и с връзката „Управление на правата“ в меню „Инструменти“, достъпна на личната страница и личната беседа на потребителя.

Значение на патрулирането редактиране

Аз е на патрул за вандал

Патрульорът отбелязва редакция като патрулирана, за да обозначи, че тя няма нужда да бъде преглеждана от други редактори. Това ще рече някое от следните:

 • редакцията е полезен принос, който отговаря на минималните изисквания на Уикипедия;
 • редакцията е проблемна в някакво отношение, но патрульорът я е коригирал;
 • редакцията е проблемна в някакво отношение, но по-късна редакция я е коригирала;
 • редакцията е проблемна в някакво отношение, но проблемът е обозначен по подходящ начин (напр. с шаблон или в резюмето);
 • задвижена е процедура, която да прецени редакцията и при нужда да вземе мерки.

При съмнение в точността ѝ редакцията не трябва да се отбелязва като патрулирана.

Съдържание на патрулирането редактиране

На теория флагът „патрулирано“ може да означава две различни неща:

 • одобряване на версията, тоест пълния текст на страницата след редакцията
 • одобряване на редакцията, тоест само разликата между тази и предишната версии на страницата

Към момента в българската Уикипедия е прието флагът да обозначава одобряване на редакцията. Тоест, той документира, че разликата между тази и предишната версия е ОК, но не претендира, че версията, тоест пълният текст на страницата, е ОК.

Обхват на патрулирането редактиране

Следните именни пространства е важно да бъдат патрулирани:

 • (основно)
 • Шаблон
 • Категория
 • Уикипедия

Следните именни пространства е препоръчително да бъдат патрулирани:

 • Беседа (ако приносът премахва текст)
 • Шаблон беседа (ако приносът премахва текст)
 • Категория беседа (ако приносът премахва текст)
 • Уикипедия беседа (ако приносът премахва текст)
 • Потребител (ако приносът не е на съответния потребител)
 • Потребител беседа (ако приносът премахва текст)

Как се извършва редактиране

Флагът „Патрул“ редактиране

Патрульорите виждат червена удивителна пред непатрулираните редакции на следните места:

Редактори, които не принадлежат към тази група, не виждат този флаг.

Информацията, кои редакции са патрулирани, е достъпна за всички потребители през Дневника на патрула.

Маркиране на редакция като патрулирана редактиране

 • Нови страници (които имат само една редакция) трябва да бъдат отворени пряко. В долния десен край на страницата се вижда връзка „[Отбелязване на редакцията като патрулирана]“. Ако одобрява страницата, патрульорът я щраква.
 • При редакции на съществуващи вече статии, в списъка на последните промени трябва да се щракне на връзката „разл“ преди редакцията. Отваря се екран за сравнение между тази и предишната редакция. Ако одобрява редакцията, патрульорът щраква на някоя от връзките „[Отбелязване на редакцията като патрулирана]“ — такава има в горния десен край на страницата, както и в края на текста.

При отбелязване на страницата тя се записва в Дневника на патрула и червената удивителна пред нея в списъците с промените изчезва.

Ако едновременно патрулират двама или повече патрульори (което вероятно е често), по-честото презареждане на страницата с маркерите дава по-актуална информация какво вече е прегледано, и така пести дублиращ се труд.

Редакции, които са върнати (а не отменени), е необходимо отделно да се маркират като патрулирани. За предпочитане е патрульорите да извършват отмяна вместо връщане на 1 редакция, защото така отменената редакция автоматично се отбелязва като патрулирана, т.е. няма нужда да се отбелязва ръчно. Това се препоръчва само когато не е необходимо обосноваване на връщането в резюмето (тъй като при отмяна резюмето се генерира автоматично) и не се препоръчва когато следва да се премахнат само част от поредица редакции. Трябва да се внимава обаче чрез отмяна да не се върнат повече или по-малко от желания брой редакции, тъй като отмяната премахва всички редакции на последния редактор и само на последния редактор.

 • Забележка: Патрулите могат да се улеснят, ако щракат връзката „[Отбелязване на редакцията като патрулирана]“ при натиснат бутон [Ctrl] на клавиатурата. Особено е удобно, когато трябва ръчно да се отметнат по-голям брой последователни версии на една страница. По този начин съобщението, че версията е проверена, се отваря в нов прозорец (подпрозорец) на браузъра, а патрульорът може да продължи безпрепятствено да преглежда другите версии на страницата в досегашния прозорец. Проверено, че работи за Mozilla Firefox.

Настройки за патрульори редактиране

След щракване на връзката „[Отбелязване на редакцията като патрулирана]“ обичайно се появява специална страница, която съобщава за успешно извършване на действието и съдържа връзка към Специални:Последни промени. Тази страница обикновено не представлява интерес и само затормозява навигацията и патрулирането. Появата ѝ се избягва, като патрульорът включи в личните настройки опцията за бързо патрулиране (меню Джаджи → Патрулиране)".

Скриптът превръща щракнатата препратка в обикновен текст и остава на същата страница. Той дава и възможност за едновременно маркиране на няколко поредни редакции като патрулирани.

Патрульорът, също така, може да желае веднага след патрулиране на редакция да се завърне в страницата с последните промени. Той може да спести щракване на връзка, като въведе един ред в скриптовия си файл (common.js), а именно:

wgxQuickPatrolLoadRc = true;

„Бързолик“ и „Бързо отменяне“ са две други опции в менюто „Джаджи“, които позволяват действия без напускане на Последни промени/Списък за наблюдение/Преглед на историята – съответно преглед на разлики на редакции на страница и отменяне на редакции (както и добавяне на коментар при отменяне на редакции).

Вижте също редактиране

Страници на български език
Страници на английски език
Специални страници