Уикипедия:Патрульори/Придобиване и загубване на статута

  Първи стъпки   Правна рамка   Енциклопедично
съдържание
  Уикиетикет   Редактиране
на страници
  Портал на
общността
  Навигация  

Съкращение: У:ПЗСП

Политика редактиране

  1. Създава се редакторска група Patrollers, която дава правата patrol и autopatrol. Целта на групата е даване на членовете ѝ на удобна възможност за координирано патрулиране на последните промени и обработването им.
  2. Получаване на членство без гласуване. Право да получи членство без гласуване има редактор, който е изпълнил двукратно изискванията за време на стаж в Уикипедия и за брой редакции, необходими за правото да гласува,[1] и е автопатрул. Такъв редактор заявява желанието си за членство чрез молба на страницата за заявки към бюрократите. Бюрократ му дава членството или повдига процедура за отказване на членство в групата.[2]
  3. Получаване на членство чрез гласуване. Право да получи членство чрез гласуване има всеки регистриран редактор. Той поставя, пряко или чрез друг редактор, молбата си на гласуване, при условията на мнозинство А. Ако тя бъде утвърдена, бюрократите я изпълняват.
  4. Отказ от членство. Член на групата може да поиска да се откаже от членството си в нея. Желанието се заявява чрез молба на страницата за заявки към бюрократите, които го изпълняват.
  5. Отнемане на членство. Отнемането на членство в групата се извършва чрез гласуване при условията на мнозинство А, което може да бъде поискано от всеки. Ако гласуването потвърди отнемането, бюрократите отнемат наличното членство.

Информативна част редактиране

При даване на статут на патрульор без гласуване бюрократът може да изчака една седмица от подаването на заявката с оглед на евентуални възражения, особено ако става дума за редактор, получил наскоро флаг „автопатрул“.

Гласуването може да се извършва на подстраница на Уикипедия:Патрульори при спазване на правилата за гласуване.

Когато е направено предложение за отнемане на членство, би следвало бюрократът да може да направи преценка и да снеме статута на патрульор до приключване на гласуването, ако така може да се предотвратят вреди за Уикипедия. Подобна ситуация например е възможно да бъде налице, когато на даден патрульор е свален флага „автопатрул“ поради проявена от него недобросъвестност или системна небрежност в редактирането.

Гласувания редактиране

Текущи редактиране

  • Няма

Приключили редактиране

  1. Към момента това означава 150 дни стаж и 800 редакции в основното именно пространство.
  2. Правилото за отказване на членство е отхвърлено при гласуването като повторение. Това изречение обаче е прието, което би трябвало да означава, че бюрократът може да повдигне гласуване по реда за „отнемане на членство“ преди да даде статута, вместо първо да изпълни заявката и след това да я оспорва.