Уикипедия:Патрульори/Предложения за членство в група Автопатрул

  Първи стъпки   Правна рамка   Енциклопедично
съдържание
  Уикиетикет   Редактиране
на страници
  Портал на
общността
  Навигация  

Съкращение: У:ПЧГА

Гласувания до 2009 и обсъждания до 2011
Гласувания
2010 • 2011 • 2012 • 2013 • 2014 • 2015 • 2016 • 2017 • 2018 • 2019 • 2020 • 2021

Това е служебна страница на патрульорите за обсъждане и гласуване на предложения за включване на нови редактори в групата „автопатрул“ или за изключването на вече включени.

В групата „автопатрул“ се включват редактори, доказали се като добросъвестни и познаващи в достатъчна степен принципите на работа в Уикипедия, и заслужили по този начин доверие, поради което няма смисъл патрульорите да губят излишно време в преглеждане на техните редакции. Включването в групата се извършва технически от администраторите, по предложение и преценка на патрульорите. Не е необходимо желание или съгласие от страна на потребителя, нито дори информирането му, тъй като включването в групата „автопатрул“ не се отразява пряко нито на него, нито на някого другиго извън групата на патрульорите.

Патрульорите обаче трябва да помнят, че всеки редактор, който е станал член на групата „автопатрул“ и има определен брой редакции, може да стане също и патрульор, без да е необходимо да преминава през гласуване. По тази причина, на включването в групата трябва да се гледа сериозно: патрульорите трябва не просто да бъдат удовлетворени от качеството на приносите на съответния редактор, но и да нямат проблем с това той или тя да станат също патрульори.

В групата „автопатрул“ не би следвало да бъдат включвани потребители, които нямат необходимите качества да бъдат също и патрульори.

Официално приета процедура за взимане на решения няма, но през годините негласно се е наложила практиката за включване в групата да е желателна подкрепата на поне още един патрулиращ, освен предложилия, както и да няма възражения от други патрулиращи. За изключване от групата, обратно, е достатъчно самото предложение, но трябва да се търси баланс и с мнението на другите патрулиращи, ако то съществено се отличава от това на предложилия. Решенията трябва да бъдат плод на консенсус, а не на механично броене на гласове, тъй като смисълът на групата „автопатрул“ е да улеснява работата на всички патрульори.

Относно срока за обсъждане, като цяло, колкото по-малко патрульори са взели отношение по дадено предложение, толкова по-дълго време е редно то да престои за допълнителни коментари и евентуални възражения, особено предвид факта, че автопатрулите могат да стават патрульори без гласуване. Таблицата по-долу дава ориентировъчни, незадължителни срокове за предложенията за включване. Предложенията за изключване представляват по-сложни казуси и като цяло може да е препоръчително да се изчакват обичайните две седмици, освен в случаите, налагащи незабавно отнемане на флага. При всяко положение, администраторите имат правото да вземат решения по всяко време, изцяло по собствено усмотрение.

Гласове Symbol support vote.svg За
вкл. на предложилия
и на решаващия
Гласове Symbol oppose vote.svg Против
вкл. на решаващия
Време за изчакване
1 0
2 0 1-2 седмици
3 0 3-7 дни
4 или повече 0 0-2 дни
1 или повече 1 2 седмици
1 или повече 2 или повече 0

За повече информация относно работата на патрульорите и групата „автопатрул“, прегледайте помощната страница Уикипедия:Патрульори.

Забележка: Обсъжданията на тази страница се архивират автоматично след изтичане на 30 дни от последния направен коментар.


AvioSetРедактиране

Предложен: AvioSet (беседа - приноси)
За какво: включване
Мотиви: съвестен потребител с полезни приноси в авиацията и други области, технически грамотен
  •   За. Ket (беседа) 10:31, 4 септември 2021 (UTC)
  •   Коментар: Ket, не виждам особен смисъл да се дава този флаг, когато потребителят сменя сметките си като носни кърпички. Ще му бъде даден флаг на автопатрулиран, след което той отново ще смени сметката. Процедурата ще се повтори, потрети и т.н. Безсмислено е. Това е просто нова (поредна) сметка на един стар потребител. Разбира се, не съм на 100% сигурен... и моля да бъда извинен, ако греша. AvioSet, Вие какво бихте казали по въпроса? --Ted Masters (беседа) 11:01, 4 септември 2021 (UTC)
  •   Коментар: Не бях забелязала, че е стар потребител, макар че вещината му ми направи добро впечатление. Направих предложението с най-добри намерения, но ако е такъв случая, ще го оттегля. Да изчакаме малко и други да кажат. --Ket (беседа) 11:26, 4 септември 2021 (UTC)
    Нямам абсолютно никакви съмнения, че предложението е направено с най-добри намерения. Просто реших да споделя личните си наблюдения в по-горния мой коментар.   --Ted Masters (беседа) 11:22, 5 септември 2021 (UTC)