Отваря главното меню

Уикипедия:Патрульори/Предложения за членство в група Автопатрул

  Първи стъпки   Правна рамка   Енциклопедично
съдържание
  Уикиетикет   Редактиране
на страници
  Портал на
общността
  Навигация  

Съкращение: У:ПЧГА

Това е служебна страница на патрульорите за обсъждане и гласуване на предложения за включване на нови редактори в групата „автопатрул“ или за изключването на вече включени.

ПроцедураРедактиране

В групата „автопатрул“ се включват редактори, доказали се като добросъвестни и познаващи в достатъчна степен принципите на работа в Уикипедия, и заслужили по този начин доверие, поради което няма смисъл патрульорите да губят излишно време в преглеждане на техните редакции. Включването в групата се извършва технически от администраторите, по предложение и преценка на патрульорите. Не е необходимо желание или съгласие от страна на потребителя, нито дори информирането му, тъй като включването в групата „автопатрул“ не се отразява пряко нито на него, нито на някого другиго извън групата на патрульорите.

Патрульорите обаче трябва да помнят, че всеки редактор, който е станал член на групата „автопатрул“ и има определен брой редакции, може да стане също и патрульор, без да е необходимо да преминава през гласуване. По тази причина, на включването в групата трябва да се гледа сериозно: патрульорите трябва не просто да бъдат удовлетворени от качеството на приносите на съответния редактор, но и да нямат проблем с това той или тя да станат също патрульори.

В групата „автопатрул“ не би следвало да бъдат включвани потребители, които нямат необходимите качества да бъдат също и патрульори.

Официално приета процедура за взимане на решения няма, но през годините негласно се е наложила практиката за включване в групата да е желателна подкрепата на поне още един патрулиращ, освен предложилия, както и да няма възражения от други патрулиращи. За изключване от групата, обратно, е достатъчно самото предложение, но трябва да се търси баланс и с мнението на другите патрулиращи, ако то съществено се отличава от това на предложилия. Решенията трябва да бъдат плод на консенсус, а не на механично броене на гласове, тъй като смисълът на групата „автопатрул“ е да улеснява работата на всички патрульори.

Относно срока за обсъждане, като цяло, колкото по-малко патрульори са взели отношение по дадено предложение, толкова по-дълго време е редно то да престои за допълнителни коментари и евентуални възражения, особено предвид факта, че автопатрулите могат да стават патрульори без гласуване. Таблицата по-долу дава ориентировъчни, незадължителни срокове за предложенията за включване. Предложенията за изключване представляват по-сложни казуси и като цяло може да е препоръчително да се изчакват обичайните две седмици, освен в случаите, налагащи незабавно отнемане на флага. При всяко положение, администраторите имат правото да вземат решения по всяко време, изцяло по собствено усмотрение.

Гласове Symbol support vote.svg За
вкл. на предложилия
и на решаващия
Гласове Symbol oppose vote.svg Против
вкл. на решаващия
Време за изчакване
1 0
2 0 1-2 седмици
3 0 3-7 дни
4 или повече 0 0-2 дни
1 или повече 1 2 седмици
1 или повече 2 или повече 0

За повече информация относно работата на патрульорите и групата „автопатрул“, прегледайте помощната страница Уикипедия:Патрульори.

Предложения и гласуванеРедактиране

Включване в автопатрулРедактиране

Забележка:
██ чакащи одобрение ██ приети предложения ██ отхвърлени предложения

Предложен Гласове Решение
Demar-stil (беседа - приноси)
 • Symbol support vote.svg За Няма неконструктивни приноси. Има едва 0.1% изтрити редакции. Стан (беседа) 20:56, 10 януари 2019 (UTC)
 • Symbol support vote.svg За с една забележка. Името му силно напомня име на фирма и може би е добре да го смени. Ако не се лъжа започна с опит за реклама, но много бързо се поправи когато му беше обърнато внимание и оттогава всичко е наред с редакциите му. -- Сале (беседа) 02:06, 11 януари 2019 (UTC)
 • Symbol support vote.svg За Ket (беседа) 08:56, 11 януари 2019 (UTC)
 • Symbol support vote.svg За. — Luchesar • Б/П 09:00, 11 януари 2019 (UTC)
 • Symbol comment vote.svg Коментар: Само може би е важно да се има предвид, че въпросните 0.1% изтрити редакции са просто редакции по междувременно изтрити страници (които може да са изтрити по най-различни причини), а не върнати редакции. Т.е. този показател най-вероятно не е особено индикативен за качеството на самите редакции. — Luchesar • Б/П 09:47, 11 януари 2019 (UTC)
Ok— Luchesar • Б/П 09:00, 11 януари 2019 (UTC)
Giwas (беседа - приноси) Ok --Спасимир (беседа) 05:43, 7 март 2019 (UTC)
Randona.bg (беседа - приноси)
 • Symbol support vote.svg За Добронамерен и добросъвестен потребител. — Luchesar • Б/П 12:54, 2 август 2019 (UTC)
 • Symbol support vote.svg За --Ket (беседа) 13:39, 2 август 2019 (UTC)
 • Symbol support vote.svg За --Стан (беседа) 14:11, 2 август 2019 (UTC)
Ok --Стан (беседа) 14:11, 2 август 2019 (UTC)
Photonik (беседа - приноси)
 • Symbol support vote.svg За Не е много активен, но разширява/пише статии свързани с военна техника и личности. Не съм забелязвал проблеми с неговите редакции. ShadeOfGrey (беседа) 09:57, 20 август 2019 (UTC)
 • Symbol support vote.svg За --Спасимир (беседа) 11:45, 20 август 2019 (UTC)
 • Symbol support vote.svg За. — Luchesar • Б/П 20:40, 20 август 2019 (UTC)
Ok --Стан (беседа) 21:30, 20 август 2019 (UTC)
‎Маргарита Лакова (беседа - приноси)
 • Symbol support vote.svg За Безспорно добросъвестен и, лично за мен, впечатляващо прилежен редактор. Единствената ми критика към Маргарита всъщност е, че прекалено рядко редактира. :-)
  — Luchesar • Б/П 13:02, 26 август 2019 (UTC)
 • Symbol support vote.svg За От „досадните“ за патрулиране е при това от доста време. -- Сале (беседа) 20:30, 30 август 2019 (UTC)
Ok — Luchesar • Б/П 15:20, 6 септември 2019 (UTC)
Nikki080 (беседа - приноси) Ok ‎ --Стан (беседа) 11:32, 11 септември 2019 (UTC)
Lotroo (беседа - приноси)
 • Symbol support vote.svg За Добронамерен и добросъвестен потребител, завръща се в Уикипедия след дълго отсъствие Ket (беседа) 11:56, 11 септември 2019 (UTC)
 • Symbol support vote.svg За --ShockD (беседа) 15:54, 18 септември 2019 (UTC)
 • Symbol support vote.svg За --Молли (беседа) 16:00, 18 септември 2019 (UTC)
Ok ‎ --Стан (беседа) 16:29, 18 септември 2019 (UTC)
Radiohist (беседа - приноси)
 • Symbol support vote.svg За Твърде отдавна е тук, редакциите му са качествени. Според мен просто сме го пропуснали да му дадем автопатрул. Uroboros беседа 17:20, 15 септември 2019 (UTC)
 • Symbol support vote.svg За --Молли (беседа) 16:00, 18 септември 2019 (UTC)
Ok ‎ --Стан (беседа) 16:29, 18 септември 2019 (UTC)
GVF (беседа - приноси)
 • Symbol support vote.svg За Стар редактор с качествени приноси и засилена активност напоследък. Също като в предходния случай, вероятно сме го пропуснали да му дадем автопатрул. Ket (беседа) 19:29, 13 ноември 2019 (UTC)
Symbol question.svg

Изключване от автопатрулРедактиране

Забележка:
██ чакащи одобрение ██ приети предложения ██ отхвърлени предложения

Предложен Гласове Решение

КоментариРедактиране

Няма.