Уикипедия:Значимост (хора)

(пренасочване от У:ЗХ)
  Първи стъпки   Правна рамка   Енциклопедично
съдържание
  Уикиетикет   Редактиране
на страници
  Портал на
общността
  Навигация  

Както всяка енциклопедия, и Уикипедия включва биографии на важни исторически фигури и личности, имащи отношение към текущи събития. И въпреки че не е хартиена, все пак има някои критерии, които могат да се имат предвид при включване на статия.

Те представляват ориентир за това дали една личност е получила достатъчно външно признание, за да може статията да бъде написана от неутрална гледна точка, на основата на проверима информация от достоверни източници, без да се изпада в оригинални изследвания (и трите бидейки фундаментални принципи на Уикипедия). Личности, които удовлетворяват поне един от критериите по-долу, може би заслужават свои статии в Уикипедия, тъй като има голяма вероятност за тях да се намери достатъчно много достоверна информация и доказателства за достатъчен обществен интерес към тях.

Списъкът, който следва, няма за намерение да бъде изчерпателен. Ако някой човек не отговаря на никой от критериите, това не означава, че статията за него трябва да бъде автоматически изтрита. Често удачен вариант е сливането на статията към друга по-общо формулирана статия, която има място в енциклопедията. Например, ако човекът няма самостоятелна енциклопедична значимост и е известен само покрай едно събитие, но то е достатъчно значимо за статия в Уикипедия, може статията за човека да се обедини към статията за събитието, и да остане пренасочваща страница.

Общо взето, текстът на статията следва да включва достатъчно информация, която обяснява защо личността е значима и тази информация следва да се докаже. Биографиите на живи хора подлежат на допълнителни правила и ограничения.

Критерии за значимост на хора

редактиране
 1. Личността е била първостепенен обект на множество нетривиални (съществени) публикации, чийто източник е независим от личността[1].
  • Този критерий включва всякакви форми на публикации – статии във вестници и списания, книги, научни публикации, телевизионни документални филми[2] с изключение на следните:
   • Медийни препечатки на автобиографични и саморекламни публикации на тази личност.[3]
   • Публикации, които отразяват личността по несъществен начин, например статии, в които тя бива само мимоходом спомената, телефонни указатели, или обикновени регистри на ражданията и смъртите.[4]
 2. Личността има широко признати приноси, които оставят трайна следа в конкретната област на нейните компетенции.[5]
 3. Политически фигури, които заемат или са заемали пост в международна, държавна или местна изпълнителна или законодателна власт.[6]
 4. Значими местни политически фигури, които получават (или са получавали) чувствително медийно покритие.[5] Самият факт на избиране за пост в местната власт все още не гарантира значимост.
 5. Широко известни личности от развлекателната индустрия и лидери на мнение в обществото (например хора от холивудската „Алея на славата“).
 6. Отпаднала от март 2023 година след обсъждане в общността.[7]
 7. Значими актьори и телевизионни личности, които са вземали участие в известни филми или телевизионни продукции. Значимостта може да бъде определена чрез:
  • множество появи в издания за популярна култура или национални вестници,[5]
  • голяма маса от почитатели или формиран „култ“,
  • независима биография,[5]
  • разпознаваемост на името,
  • комерсиални успехи.
 8. Публикувани автори, издатели и фотографи, които са получили множество независими рецензии и награди за творбите си.
 9. Художници, скулптори, архитекти, инженери и други професионалисти, чиято работа е добре припозната (с добро или зло) и които е много вероятно да оставят трайна следа в своята област.
 10. Личности, добили добра или лоша слава с участието си в значими от новинарска гледна точка събития.

Допълнителни критерии

редактиране

Военни лица

редактиране

В общи линии, личности се приемат за значими, ако имат значително представяне в множество проверими независими и надеждни източници. Предполага се, че личностите имат достатъчно представяне, за да се приемат за значими ако са:

 1. кавалери на най-високата награда за храброст на войската в която служат (в България това е неприложимо) или са кавалери на втората най-висока награда за храброст няколко пъти (в България няма такава); или
 2. имали висше офицерско звание (в България това са бригаден генерал/флотски адмирал и по-високи) или техните исторически еквиваленти; или
 3. заемали висши военни командни длъжности (като началник-щаб); или
 4. играли важна роля в значително военно събитие, като голяма битка или кампания; или
 5. командвали основно военно подразделение в бой (голям военен кораб, дивизия, армия, авиационно крило или техните исторически еквиваленти); или
 6. със значителен принос във военната наука, който е неоспоримо техен; или
 7. неоспорими изобретатели на военна технология, която значително е променила природата или хода на войната; или
 8. признати като авторитетен източник по теми свързани с военно дело/история.

Музиканти и музикални формации

редактиране

Музикант или музикална формация (в това число група, певец, рапър, оркестър, ди джей, театрална група и др.) имат значимост, ако отговарят поне на един от следните критерии:

 1. Обект са на повече от една независими, нетривиални публикации, в значими медии. Това са статии във вестници и списания, книги, онлайн издания на печатни медии и документални филми. Изключение правят препечатвания на изявления на музиканта.
 2. Имат издаден сингъл или албум, който е успял да влезе в националната класация на някоя държава.
 3. Имат албум с поне златен статут в поне една държава.
 4. Обект са на публикации относно международно или национално турне.
 5. Издали са два или повече албума при известен издател (издател с поне двугодишна история, издаващ други известни музиканти)
 6. Част от група са, която се състои от поне двама поотделно значими музиканта, или това е музикант, бивш член поне на две значими групи.
 7. Станали са един от най-известните представители на значим музикален стил или е един от най-известните представители на локалната сцена на голям град.
 8. Печелили са голяма музикална награда като Грами, Награда за музикален клип на Ем Ти Ви, Годишни музикални награди на БГ Радио и др.
 9. Печелили са първо, второ или трето място в голям международен конкурс.
 10. Изпълняват/свирят музикална творба в значима медия, в това число музикална тема към ТВ предаване, изпълнение на живо в ТВ шоу или значим филм или са включени в значима компилация. (Ако това е единственото изпълнено условие, може би е по-добре информацията да се включи в основната статия и да има пренасочване към нея.)
 11. Излъчвани са често по значимо радио или музикална телевизия.
 12. Обект са на поне половинчасово предаване по национално радио или телевизия.

Алтернативни проверки

редактиране

Другите възможни проверки за включване са:

 • Професорският тест – Ако личността е по-известна и по-публикувана и цитирана от средностатистическия професор в колеж (базирано на американската практика професори да се наричат всички академични лица на пълен работен ден), то тя може и следва да бъде включена.
 • Възможност за проверка – Може ли цялата информация в статията да бъде удостоверена от независим източник сега?
 • Възможност за разширяване – Може ли статията някога да стане нещо повече от мъниче? Може ли на тази тема да се напише перфектната статия?
 • Проверката „100 години напред“ – Дали след 100 години човек, който не е пряко свързан с личността, ще намери статията полезна?
 • Проверката „100 години назад“ – Ако имахме сравнима проверима информация за личност отпреди 100 години, дали някой, който не е пряко свързан с личността, би счел днес статията за полезна?
 • Автобиография – Дали статията е написана от самото лице или от някой в тясна връзка с лицето?
 • Проверката с търсачка – Дали търсене за лицето с Google ([1]), Alexa ([2]), Yahoo! ([3]) или друга известна интернет търсачка извежда достатъчно голям брой разграничими резултати?

Ако статията не издържа на проверката

редактиране

Ако в статията липсва доказателство за значимостта на личността, на която е посветена, можете да оставите съобщение на беседата на автора на статията. Това съобщение означава, че ако той не добави информация, с която да потвърди значимостта на лицето, резултатът може да бъде бързо изтриване. Много често авторите на статии имат тази информация налице, но поради незнание пропускат да я отразят в статията.

Ако статията съдържа претенция за значимост на обекта, но вие мислите, че тя не отговаря на изискванията, може да предпочетете да обясните позицията си пред другия редактор, преди да номинирате статията за изтриване. В такъв случай той би могъл да я подобри или добави доказателствен материал за твърденията си.

Като цяло, едно лично и недвусмислено съобщение за Вашите притеснения относно статията, оставено на беседата на статията или на редактора, върши много повече работа от стандартизираното съобщение в шаблон.

 1. Този критерий обстойно развива това, което в У:НЕЕ се съдържа в думите „дали личността е била включена в няколко външни източници“.
 2. Дефиницията на „публикация“ умишлено е толкова пространна.
 3. Автобиографията и саморекламата не са пътищата, по които една личност да се сдобие със статия в енциклопедия. В публикациите някой друг" трябва да пише за личността. (Вижте en:Wikipedia:Autobiography за проблемите с проверимостта и неутралността, които касаят материали, при които източникът и обектът на материала съвпадат.) Барометър на значимостта е дали хора независими, от самото лице, действително го считат за достатъчно значимо, за да пишат и публикуват нетривиални творби, посветени на него.
 4. Нетривиалността е мярка за това колко дълбока и съдържателна е една публикация и колко далеч отстои съдържанието ѝ от простия запис в директория или споменаване мимоходом, при което субектът не се дискутира в подробности. Независима биография от 200 страници, която обхваща в подробности живота на един човек, е пример за нетривиална публикация. Удостоверение за раждане и едноредов запис в изборна бюлетина е пример за тривиална такава.
 5. а б в г Всички тези критерии са на практика само частни случаи на общия първичен критерий за множество нетривиални публикации от независими източници. За човек, който оставя „трайна следа в историята“, историците би трябвало да са писали пространно и обективно в множество исторически книги по тематиката. За политик, който е получил „значително медийно покритие“, журналистите би трябвало да са писали задълбочено и независимо в множество новинарски статии. За актьор е необходимо задълбочено независимо отразяване в множество списания. Актьор или телевизионна знаменитост трябва да имат биография от независим от тях източник.
 6. Това е вторичен критерий. Хората, които удовлетворяват този критерии, почти винаги ще удовлетворяват и първичния. Биографите и историците обикновено вече са писали за значимите политици от миналото и настоящето. Този критерий обаче позволява нашето отразяване на по-големите политически постове, включващо всички настоящи и минали личности, заемали поста, да остане пълно, независимо от други ограничения.
 7. Предишният текст на точката гласи: „Спортисти/атлети/състезатели, състезавали се в професионално първенство (или еквивалентен спортен турнир, когато не е налично първенство (например плуването), или на най-високото аматьорско равнище в своя спорт, както и в други състезателни дейности, считани сами по себе си за значими. Следва да се приложат потвърждения от трети страни за нетривиални публикации, различни от спонсорски публикации, които да демонстрират, че лицето е получило широко признание – по първия критерий – като играе в професионално първенство или на най-високото съответно ниво“. Консенсусът в обсъждането е съществуващи статии, които може да не отговарят на останалите критерии, да не бъдат изтривани масово, а да бъдат обсъждани по обичайните процедури на У:ИСО.

Вижте също

редактиране
В Уикипедия на английски език
  Тази страница частично или изцяло представлява превод на страницата Wikipedia:Notability (people) в Уикипедия на английски. Оригиналният текст, както и този превод, са защитени от Лиценза „Криейтив Комънс – Признание – Споделяне на споделеното“, а за съдържание, създадено преди юни 2009 година – от Лиценза за свободна документация на ГНУ. Прегледайте историята на редакциите на оригиналната страница, както и на преводната страница, за да видите списъка на съавторите. ​