Уикипедия:Изтриване на страници и файлове

(пренасочване от У:ИСО)
  Първи стъпки   Правна рамка   Енциклопедично
съдържание
  Уикиетикет   Редактиране
на страници
  Портал на
общността
  Навигация  

Уикипедия е един от най-посещаваните уебсайтове в интернет и се ранжира на челни позиции в търсачките. Много хора я ползват за отправна точка при търсене на информация и ѝ се доверяват, защото е изградена на фундаментални принципи за истинност, неутралност, значимост, свободна култура и постоянен стремеж към високо качество. Въпреки това, се случва целенасочено или по погрешка да бъдат създавани страници, които по една или друга причина са неподходящи за Уикипедия:

 • съдържат глупости, лъжи или измислици;
 • нарушават законите за авторското право;
 • използват се за спам, реклама, пропаганда или застъпничество от всякакъв вид;
 • не са подходящи за енциклопедия, но стават за някой от сродните ѝ проекти.

Понякога поради незнание, но с най-добро намерение потребители добавят текстове или мултимедийно съдържание със запазени от другиго авторски права. Такива материали обаче не могат да се ползват свободно от трети лица и могат да опосредстват и други нарушения надолу по веригата.

Понякога се случва изкушени в редактирането, но неопитни потребители да създават страници (обикновено в основното именно пространство) с цел изпробване функциите на софтуера. След тях остават страници, които съдържат уики команди и безсмислени последователности от знаци, които понякога наричаме „упражнения извън пясъчника“.

Понякога пък съвсем съзнателно биват създавани страници с вандалско и неенциклопедично съдържание, лъжи и мистификации, лични оригинални изследвания и откровена реклама.

Поради всички тези причини с цел утвърждаване на енциклопедията в редица случаи се налага изтриване на страници.

Видове процедури

редактиране
Напишах ти статия... но те я изтриха.

Посочените три процедури са приложими към страници (статии и списъци, категории, шаблони, потребителски страници) и файлове (картинки, звукозаписи и аудио-видео), независимо от кого и кога са създадени:

В някои случаи е възможно възстановяване на изтрити страници и файлове.

Бързо изтриване

редактиране

Бързото изтриване е опростена и ускорена процедура, по която страници и файлове могат бъдат изтрити от администраторите без предварително обсъждане. Бързо изтриване се допуска само ако страниците или файловете отговарят на поне един от изчерпателно изброените критерии.

Критерии

редактиране
 1. страница, създадена по техническа грешка или като упражнение в редактиране извън пясъчника, особено в основното именно пространство;
 2. статии, за които няма посочени независими източници, доказващи значимостта на техния обект, когато тези статии могат да бъдат разглеждани като реклама или опит за създаване посредством Уикипедия на несъществуваща до този момент публичност за обекта на статията;
 3. дискусионни и други страници, включително потребителски, със съдържание, неотговарящо на техния замисъл;
 4. страница или файл, които вече са ненужни;
 5. съдържание, неотговарящо на предмета на статията;
 6. вандализъм;
 7. страница, създадена в нарушение на авторски права;
 8. страница, създадена от потребител с отнети права за редактиране;
 9. текст на чужд език или необработен машинен превод;
 10. текст на шльокавица;
 11. страница, която се изтрива временно с цел поддръжка (напр. преместване);
 12. файл с неясни авторски права (отбелязан като такъв от повече от 7 дни);
 13. файл, неотговарящ на политиката на Уикипедия за приемане на файлове;
 14. повторно създадена страница или повторно качен файл, чието изтриване вече е било обсъдено и прието от общността по процедурата с обсъждане;
 15. статии в инкубатора, подлежащи на изтриване съгласно неговия регламент;
 16. освен в гореизброените случаи, администраторите имат право да изтриват страници, за които преценят, че очевидно противоречат на някои от установените правила, но само при условие, че изтриването е било поискано или подкрепено от друг редактор с право на глас; ако редактор с право на глас, който не е неин създател, оспори изтриването ѝ, администраторите са длъжни незабавно да възстановят изтрита по тази точка страница.

Тези критерии могат да се променят и допълват при взето решение на общността.[1] Ако страницата се предлага за изтриване по други критерии, следва да се използва процедурата с аргументирано обсъждане (вж. по-долу). Единствено изключение представляват микромъничетата, които може да бъдат изтрити от администраторите две седмици след обозначаването им с шаблон {{микромъниче}}, ако дотогава статията все още не е била разширена, като по възможност преместват съдържанието в Уикиречник.

Процедура

редактиране

Отбелязване на страница за бързо изтриване може да направи всеки потребител, който попадне на страница, отговаряща на горните критерии, като добави в началото на страницата следния код:

{{бързо изтриване|Обяснение защо страницата е за бързо триене}}

Този шаблон добавя страницата в Категория:Страници за бързо изтриване, която администраторите следят. Въпреки че не е задължително, добра практика е заедно с добавянето на шаблона също да бъдат уведомени редакторите със съществени приноси за страницата. Изключение са случаите на явен вандализъм, експерименти извън пясъчника и други от подобен характер. Уведомяването може да стане чрез следното съобщение на беседата на съответните заинтересовани редактори:

{{замест:узи|Име на страницата|бързо}} ~~~~

Преди да извършат самото изтриване, администраторите следва да проверят историята на страницата, както и връзките към нея чрез инструмента Специални:Какво сочи насам (удобна връзка за всяка конкретна страница има в менюто с инструменти вляво). Възможно е например да има проблем само в последните версии, в който случай се възвръща последната добра версия. Ако страницата все пак бъде изтрита, желателно е връзките към нея да бъдат подходящо актуализирани или също изтрити.

Оспорване

редактиране

Всеки потребител, според когото предложена статия не отговаря на критериите за бързо триене или който има намерение бързо да приведе статията в подходящо за Уикипедия състояние, може да добави шаблона {{почакай}}, като изложи аргументите си в самия шаблон (например {{почакай|ще приведа статията в съответствие с изискванията}}) или на съответната беседа. Поставянето на шаблона само по себе си няма стойност без адекватна и добре обоснована аргументация. Възможностите оттук насетне са различни според ситуацията, например:

 • да започне обсъждане с редактора, поставил шаблона за бързо изтриване, с цел уточняване на причината за различията в преценката;
 • страницата да бъде предложена за изтриване с аргументирано обсъждане;
 • да бъдат поставени по-подходящи шаблони, например шаблон {{обработка}};
 • редактор да подобри съдържанието на статията, за да отговаря тя на изискванията.

Изтриване с обсъждане

редактиране

Общи положения

редактиране

Страници, които не влизат в обхвата на процедурата за бързо изтриване, може да бъдат изтривани само след обсъждане между редакторите. Такива обсъждания се провеждат в подстраници на Уикипедия:Страници за изтриване. Обсъжданията целят, както е традиционно възприето в Уикипедия, намиране на консенсус относно предлаганото изтриване.

Въпреки че участващите редактори могат да подават и формални гласове в съответствие с Уикипедия:Правила за гласуване, тези обсъждания не са гласувания и крайното решение се взима на основа представените аргументи и в съответствие с принципите и правилата на Уикипедия, а не чрез аритметично събиране на гласове.

Въпреки че в Уикипедия по принцип всичко може да бъде обсъждано, определени страници не е желателно да бъдат предлагани за изтриване. Такива са всички системни страници и въобще страници, нужни за работата на Уикипедия, или пък имащи изключителна важност (например Начална страница). Не следва да се предлагат за изтриване и генерираните с бот статии за съществуващи български градове и села, за държави, както и статии за дати, години и векове, освен ако не са налице достатъчно сериозни аргументи за това (например статии за дати в далечното бъдеще или минало, за които няма никаква съществена информация).

Подаване на предложение

редактиране

Редакторите, които желаят да предложат за обсъждане изтриването на дадена страница, трябва да следват процедурите, указани в бланката на Уикипедия:Страници за изтриване. В частност, важно е да бъде добавен шаблон {{изтриване}} в началото на предложената страница. Силно желателно е също, в дух на добра колегиалност, да бъдат уведомени редактори, които имат много приноси към страницата. Задължително е предложението да бъде добре аргументирано. Системно предлагане на статии за изтриване без добра аргументация може да бъде разглеждано като вандализъм.

Критерии за изтриване

редактиране

За разлика от процедурата за бързо изтриване, при която има ясно определени критерии, на които предлаганата страница трябва да отговаря, процедурата с обсъждане не поставя конкретни изисквания към аргументацията за изтриване. Задължително е обаче аргументите да изхождат от принципите на Уикипедия. В частност, пример за такива са:

Някои проблеми със страници не са достатъчен критерий да бъдат предлагани за изтриване:

 • Липсата на неутралност сама по себе си не е достатъчен критерий за изтриване – такива страници се неутрализират или им се поставят предупредителни шаблони, твърденията без посочен източник се премахват, подобряването на текста се обсъжда на прикачената дискусионна страница, но при наличие на енциклопедична значимост на предмета на статията, тя не се изтрива.
 • Неенциклопедичното оформление на страницата също не е основателна причина за изтриване. По-адекватно е да се поставят подходящи шаблони за поддръжка или страницата да се добави към списъка статии за спасяване.

Ако страницата все пак твърде сериозно не отговаря на принципите на Уикипедия, но има шанс да бъде поправена, най-подходящото решение може да бъде да се премести в Уикипедия:Инкубатор като чернова.

Провеждане на обсъждането

редактиране

Обсъждането на предложение за изтриване продължава най-малко 14 дни (336 часа) от момента на обявяването му. Това е срокът, в който, при желание, редакторите могат да подават и формални гласове, в съответствие с изискванията за право на глас в Уикипедия:Правила за гласуване, но без обсъждането да представлява формално гласуване, поради което броят на подадените гласове, сам по себе си, няма практическо значение. Самото обсъждане може да продължи и по-дълго, ако е необходимо, особено ако продължава да тече активна дискусия.

В обсъждането може да участват всички потребители на Уикипедия, дори и такива, които не са редактори. Участниците следва да се аргументират защо подкрепят или не подкрепят предложението, като е допустимо и просто да изразят съгласие с аргументацията на други участници, включително с аргументацията на самото предложение. Задължително е обаче тази аргументация да съответства на утвърдените принципи и политики на Уикипедия – както на основополагащите (като петте стълба), така и на приетите от общността. В частност, не биха били валидни аргументи, които предвиждат изключение за дадена страница от общите принципи, тъй като принципите следва да важат еднакво за всички страници.

Тъй като много подобни обсъждания се провеждат по страници, които може да бъдат „на границата“ на един или друг принцип на Уикипедия, участниците в обсъжданията следва да бъдат добросъвестни и честни, и да държат сметка за „общата картина“. Ако за дадена страница се вземе едно решение, същото решение следва да бъде взето и за други подобни страници. Особено вредно би било участниците в обсъждането да се изкушават от лични пристрастия. Въпреки, че за всеки човек е трудно да се абстрахира от личните си пристрастия – или дори въобще да ги осъзнае – влизащите в тези обсъждания трябва като минимум да бъдат честни със себе си и самокритични. Никога също не трябва да се забравя презумпцията за добронамереност: ако друг участник в обсъждането ни изглежда зловредно пристрастен, може причината всъщност да е собственото ни пристрастие. Най-общ съвет, който може да бъде даден, е максимално придържане към сухи факти и логика, и абсолютно избягване на лични нападки от каквото и да е естество.

В случаите, когато даден участник смята, че не просто конкретна статия, но цяла група статии трябва да бъдат запазени или изтрити, силно желателно е да направи принципно предложение на Уикипедия:Разговори за промяна в съответната политика. Пример могат да бъдат статии на определена тематика или – най-често – определянето на конкретна граница на енциклопедична значимост. Въпреки, че редакторите са свободни да изразяват мнението си и по конкретни статии, взимането на решения „на парче“ създава предпоставки за неравнопоставеност между обектите на статии и риск Уикипедия да бъде упрекната в несправедлива и безпринципна избирателност, която се обуславя просто от личните предпочитания на редакторите. Колкото по-сериозни биха били подобни изключения, толкова вредата за енциклопедията може да бъде по-голяма.

За обсъжданията за изтриване важат всички други принципи за поведение в Уикипедия. Освен, че трябва да бъдат избягвани лични нападки между участниците, поведението като цяло трябва да бъде максимално цивилизовано и конструктивно. Допустимо е например други редактори да бъдат информирани на беседите си за дадено обсъждане, особено ако те са имали по-голям принос към обсъжданата страница. Но е неконструктивно да се провежда агитация и да се събират масово „поддръжници“. В частност, това означава, че подобни съобщения трябва да бъдат максимално неутрални и в идеалния случай просто уведомяващи, че има започнато обсъждане по дадена статия и всеки желаещ би могъл да се включи със свои аргументи (цитиране на настоящата страница относно принципите на обсъждането също може да бъде полезно).

Приключване на обсъждането

редактиране

След изтичане на минималния срок, предвиден за обсъждане, и ако няма повече активни дискусии между участниците, обсъждането може да бъде приключено. Същността на приключването е да се установи постигнатият консенсус относно предложението за изтриване. Приключването може да бъде извършено от всеки редактор, като основното изискване е за безпристрастност и строго придържане към принципите на Уикипедия. Не е задължително това да бъде администратор, но е силно нежелателно да бъде участник в обсъждането, който е заел категорични позиции.

Приключващият обсъждането следва да прегледа внимателно всички изложени аргументи, контрааргументи и коментари от участниците, и да направи обобщение. На основа на това обобщение следва да се прецени дали общността е намерила консенсус в подкрепа или пък против предложението, но винаги водещи трябва да са принципите на Уикипедия. В частност, това означава, че независимо колко голям може да е броят мнения „защото пък така ми харесва“, подобна позиция не може да бъде основа за консенсус. Все пак приключващият обсъждането трябва да се опита да извлече всичко рационално в изложеното от участниците, дори и от такива, които като цяло може да не са представили солидна аргументация. Всичко, което звучи разумно, следва да бъде взето предвид.

Обобщението следва да завърши с преценка какво да бъде предприето: дали страницата да бъде изтрита, или, обратно, да бъде запазена. Това заключение трябва да бъде добре премислено и добре аргументирано. Целта е всички или поне значителната част от участниците в дискусията да го приемат като справедливо, дори когато то противоречи на тяхното собствено мнение.

В по-прости случаи, в които консенсусът е очевиден, обобщението може да се пропусне напълно, за да се избегне излишна бюрократизация на процеса. Ако все пак е имало достатъчно различия в мненията, добре е да се направи поне кратко обобщение, което да отчете тези различни мнения.

От създаването на Уикипедия на български език, през годините е имало и практика обсъжданията да бъдат приключвани като гласувания, с броене на подадените гласове „за“ и „против“. Подобно приключване следва да бъде използвано само при достатъчно неконфликтни обсъждания, но като цяло е най-добре да бъде избягвано. Основна причина за това е, че Уикипедия:Правила за гласуване предвиждат три различни мнозинства, необходими за приемане на дадено решение, но никога никое от тях не е било премано официално като валидно за процедурите за изтриване с обсъждане. Това означава, че приключвания с броене на гласове може да бъдат приключени с различен резултат според личното предпочитание на приключващия, което е крайно несправедливо и създаващо предпоставки за конфликти и разрушаване на доверието в процедурите на Уикипедия. Не без значение е и фактът, че взимане на решение кои страници да бъдат запазвани и кои изтривани единствено на основа аритметично броене на гласове би създало и по-широкообхватни предпоставки за злоупотреби, като например пиар агенции да създават марионетки, с които да защитават срещу изтриване явно неотговарящи на принципите на енциклопедията статии за техни клиенти (дори при наличие на проверяващи, инструментите им не могат да бъдат използвани безразборно за проверки дали някой случайно не е марионетка, особено пък когато става дума за гласувания, а следователно на проверките да може да се гледа като на опит за политически контрол). Гласуванията също дават възможност за вредни практики като тактическо гласуване в последния момент, при които целта е просто да се „спечели“, а не да се намери най-доброто решение за Уикипедия. При всяко положение, върховенството на консенсуса, като един от петте стълба на Уикипедия, не може да бъде оспорвано (което е и основа за принципа „Уикипедия не е демокрация“).

Резултат от обсъждането

редактиране

В зависимост от заключението при приключването на обсъждането, възможните варианти са:

 • Ако има консенсус относно изтриването, администраторите са длъжни да изтрият страницата и да архивират обсъждането. Ако администратор не обърне внимание, може да се подаде заявка на Уикипедия:Заявки към администраторите.
 • Ако няма консенсус относно изтриването (или има консенсус статията да бъде запазена), приключващият редактор следва да премахне шаблона за изтриване от страницата и да архивира обсъждането. Ако страницата е защитена, отново следва да се направи заявка към администраторите.

И в двата случая е желателно на беседата на страницата да бъде поставен подходящ шаблон, например {{бивша за изтриване}}.

Оттегляне на предложение

редактиране

Предложителят може да оттегли свое предложение:

 • преди други участници да са се включили;
 • по всяко друго време, ако има консенсус между участниците.

При всяко положение, предложителят е свободен да промени мнението си по време на дискусията и това следва да бъде отчетено при приключването.

Разрешаване на проблеми

редактиране

Целта на обсъжданията е да се намери най-доброто решение за Уикипедия и всички действия на всички участници трябва да бъдат насочени към тази цел. Когато възникнат проблеми, които не позволяват ползотворната дискусия да продължи, правилно е тя да бъде прекратена временно и продължена впоследствие. Например, ако се стигне до блокиране на иначе конструктивни участници, които обаче са нарушили достатъчно сериозно правилата (администраторите би следвало да са особено предпазливи в такива ситуации), най-добре би било дискусията да бъде или прекратена за срока на блокиране (особено ако са блокирани повече участници), или най-малкото удължена над минималния задължителен срок със същия период. Решаващо във всички подобни ситуации е да има усещане за достатъчна справедливост.

Възстановяване на изтрити страници

редактиране

Изтрита страница може да бъде създадена наново от същите или други автори. Ако съдържанието на новосъздадената страница отговаря на критериите за бързо изтриване, страницата се изтрива по описана по-горе процедура.

Страници, изтрити с решение на общността по критерий за неясна или ниска енциклопедична значимост на предмета на статията, могат да се предложат за възстановяване при констатирана промяна на значимостта, отново на Уикипедия:Страници за изтриване. В тези случаи в страницата за обсъждане задължително трябва да бъде поставен шаблонът {{предложение за възстановяване}}, за да бъдат избегнати недоразумения, като в шаблона бъде също задължително поставена връзка към гласуването, с което страницата е приета за изтриване. Съдържанието, предложено за възстановяване, може да бъде поставено на временна страница, като за целта е нужно да се направи заявка на Уикипедия:Заявки към администраторите.[2] Обсъждането протича по същата процедура, както за изтриване на страници, като приключените гласувания се архивират в раздела „оттеглени / друго“.

Редактор или автор на дадена изтрита страница може да поиска достъп до изтритото съдържание – администраторите могат да го възстановят в личното именно пространство или да му го изпратят чрез други средства за комуникация. Също е възможно възстановяване на изтрити файлове и техните описателни страници.

Особени случаи

редактиране

Заличаване на съдържанието на беседи

редактиране

Беседите, както лични, така и тези на статии, понякога могат да се превърнат в място на особено разгорещени спорове. По правило, в Уикипедия беседи не се изтриват (особен случай е архивирането). Ако в отделни реплики е имало непристоен език, който може да бъде разглеждан като лични нападки, тези и само тези думи от съответните реплики може да бъдат оградени с шаблон {{нлн}}, така че да не бъдат видими при обичайно преглеждане на страницата, а само при разглеждане на уикикода.

В изключително редки случаи обаче е допустимо да бъде заличено съдържанието и на цели беседи или раздели от тях. Това може да бъде направено като жест на добра воля към редактори, когато има сериозни основания да се смята, че вредите от публичността на това конкретно съдържание надхвърлят ползите от политиката за публичност по принцип. Например възможно е нов редактор да влезе в дискусия, в която да сподели лична информация за себе си или други хора, без да осъзнава, че тази информация ще бъде публична. Ако става дума за единични данни (например публикуван телефон), те може да бъдат заличени и самостоятелно, но ако в цялата дискусия е било налице споделяне на подобна информация, по-добре би било дискусията да бъде заличена изцяло. Друг примерен случай е нов редактор, който влезе в особено остра полемика, отново без да осъзнава, че беседите в Уикипедия са публични и не се изтриват. Ако този редактор впоследствие искрено съжали за поведението си, а в същото време е разкрил реалната си самоличност, може да се прецени, че няма смисъл да бъде излишно унижаван, като се настоява, че думите му трябва да останат публични, и че би било по-добре беседата да бъде заличена.

Заличаването следва да бъде прилагано действително само в изключителни случаи, главно по отношение на неопитни редактори, които не са били наясно с принципите на Уикипедия, и то само ако изглежда наистина да съжаляват за случилото се. Самото съдържание също трябва да дава основание да бъде заличено – не бива да се премахва съдържание, просто защото на някой редактор „не му харесва“. Като цяло, може да се приеме, че заличаването е еднократен жест на добра воля. Ако даден редактор създаде отново подобна ситуация, не само, че заличаването на новата беседа може да бъде неоправдано, но дори може да се помисли за възстановяване на първата. Това следва да се прилага и когато изглежда достатъчно сигурно, че макар потребителите да изглеждат различни, всъщност става дума за марионетки (особено пък ако са потвърдени от проверяващ).

Важно е да се прави разлика между изтриване и заличаване. Изтриването може да бъде технически извършено само от администратори, при което цялата страница, заедно със своята история, става недостъпна за обикновените потребители. Заличаването, от своя страна, е просто премахване на съдържанието на страницата или раздела, изтриване на съществуващия текст в тях, при което изтритото съдържание остава достъпно в историята. Това именно създава приемливия компромис между необходимостта от публичност в Уикипедия и уважението към достойнството на потребителите – информацията остава публично достъпна, но не и директно видима.

При заличаване на беседа или неин раздел на мястото на липсващия текст следва да се постави шаблон {{заличена беседа}}. Премахването на шаблона е недопустимо, освен при архивиране на беседата, когато той следва да бъде преместен заедно с останалото съдържание. Архивирането обаче само на шаблона или на съдържание, което изглежда да е създадено единствено с цел да се създаде повод за архивиране и на шаблона, следва да бъде разглеждано като проява на недобросъвестност от страна на потребителя. В този случай архивирането следва да бъде отменено, шаблонът премахнат, а заличеното с него съдържание – възстановено.

 1. Промените също задължително трябва да бъдат отразени в пояснителния текст в интерфейса за изтриване, както и в падащото меню с причини за изтриване. И двете страници могат да бъдат редактирани само от потребители с права на администратор.
 2. Конкретно описание как може да бъде извършено това има в документацията на шаблона {{предложение за възстановяване}}.