Черкезица е река в Южна България – Област Пловдив, общини Асеновград и Садово, десен приток на река Марица. Дължината ѝ е 48 km. Отводнява североизточните склонове на рида Добростан и най-западните части на Хасковската хълмиста област. Защитена зона BG0000437, влиза в Натура 2000, основен водоизточник за язовир „40-те извора", след това минава покрай с. Богданица и при 180 m.н.в. в нея се влива р. Сушица (Най-голям приток).

Черкезица
(Сушица)
41.8597° с. ш. 24.9567° и. д.
42.1531° с. ш. 25.0519° и. д.
Местоположение
– начало, – устие
Общи сведения
МестоположениеБългария
Област Пловдив
Община Асеновград
Община Садово
Дължина48 km
Водосб. басейн269 km²
Отток1,23 m³/s
Начало
Мясторида Добростан,
Западни Родопи,
западно от с. Врата
Координати41°51′34.91″ с. ш. 24°57′24.12″ и. д. / 41.8597° с. ш. 24.9567° и. д.
Надм. височина1020 m
Устие
Мястодесен приток на МарицаБяло (Егейско море)
Координати42°09′11.16″ с. ш. 25°03′06.84″ и. д. / 42.1531° с. ш. 25.0519° и. д.
Надм. височина137 m

Река Сушица извира под името Голяма Сушица на 1020 m н.в. в рида Добростан на Западните Родопи, западно от с. Врата, община Асеновград. До язовир „Сушица" тече в дълбока и залесена долина в северна посока. След язовира продължава в северна посока под името Сушица, навлиза в Горнотракийската низина, а след село Болярци завива на североизток, като тече в широка алувиална долина. Влива се отдясно в река Черкезица, а след това и в р.Марица на 137 m н.в., на 1,2 km северозападно от село Поповица.

Площта на водосборния басейн на реката е 269 km2, което представлява 0,51% от водосборния басейн на Марица, а границите на басейна ѝ са следните:

  • на изток – с водосборния басейн на река Мечка, десен приток на Марица;
  • на запад и югозапад – с водосборния басейн на Чепеларска река, десен приток на Марица.

Основни притоци на р. Сущица: → ляв приток, ← десен приток

  • ← Чолакдере с два микроязовира до с. Тополово
  • Луда яна (Широката река), влива се в река Сушица на 242,6 m.н.в. след с. Стоево
  • → Манастирско дере

Реката е с дъждовно подхранване, като максимумът е в периода март-май, а минимумът – август-септември. Среден годишен отток при село Поповица – 1,23 m3/s.

По течението на реката са разположени землищата на 5 села:

В Горнотракийската низина водите ѝ се използват за напояване.

По долината на реката преминава участък от 10,2 km (от Поповица до Болярци) от третокласен път № 804 от Държавната пътна мрежа ПоповицаАсеновград.

Вижте също редактиране

Топографска карта редактиране

Източници редактиране

  • Мичев, Н и Ц. Михайлов, И. Вапцаров и Св. Кираджиев, Географски речник на България, София 1980 г., стр. 534.