Вижте пояснителната страница за други значения на B.

Буква B b
Латиница
   Aa Bb Cc Dd  
Ee Ff Gg Hh Ii Jj
Kk Ll Mm Nn Oo Pp
Qq Rr Ss Tt Uu Vv
  Ww Xx Yy Zz  

B е втората буква от латинската азбука, използва се практически във всички азбуки на латинска основа. Произхожда от гръцката буква бета (Β, β). Обозначава съгласния звук [b], понякога даже и [p] и [v] и др.