Тази статия е за латинската буква. За химичния елемент вижте Кислород.

Буква O o
Латиница
   Aa Bb Cc Dd  
Ee Ff Gg Hh Ii Jj
Kk Ll Mm Nn Oo Pp
Qq Rr Ss Tt Uu Vv
  Ww Xx Yy Zz  

O е петнадесетата буква от латинската азбука. Тя се използва във всички езици, които използват латиницата за основа на азбуката си. Има различна звукова стойност – /аʊ/, /ɒ/, /oʊ/, /ø/ или /ɔ/. На кирилица буквата се предава като о.