Тази статия е за латинската буква. За химичния елемент вижте Ванадий.

Буква V v
Латиница
   Aa Bb Cc Dd  
Ee Ff Gg Hh Ii Jj
Kk Ll Mm Nn Oo Pp
Qq Rr Ss Tt Uu Vv
  Ww Xx Yy Zz  

Съгласната буква V е двадесет и втората буква от латинската азбука. Среща се в много от азбуките, използващи латиницата и има звучна стойност /v/. На кирилица буквата се предава с в.