Тази статия е за латинската буква. За химичния елемент вижте Фосфор.

Буква P p
Латиница
   Aa Bb Cc Dd  
Ee Ff Gg Hh Ii Jj
Kk Ll Mm Nn Oo Pp
Qq Rr Ss Tt Uu Vv
  Ww Xx Yy Zz  

P е шестнадесетата буква от латинската азбука. Тя се използва в много езици, чиито азбуки използват за основа латиницата. Тя има различна звукова стойност – /p/, /b/ или – когато се ползва преди 'h' – /f/. На кирилица буквата се предава с п.