Тази статия е за латинската буква. За химичния елемент вижте Калий.

Буква K k
Латиница
   Aa Bb Cc Dd  
Ee Ff Gg Hh Ii Jj
Kk Ll Mm Nn Oo Pp
Qq Rr Ss Tt Uu Vv
  Ww Xx Yy Zz  

Съгласната буква K е единадесететата буква от латинската азбука. Тя се среща във всички езици, използващи латиница, но има различна звукова стойност – /k/ (беззвучна заднонебна преградна съгласна) или /g/ (звучна заднонебна преградна съгласна). Еквивалентът на буквата на кирилица е к.