Арката е река в Южна България, Софийска област, община Самоков и Област Перник, община Радомир, ляв приток на река Струма. Дължината ѝ е 37 km.

Арката
Река Арката в района на с. Бобораци
Река Арката в района на с. Бобораци
42.4317° с. ш. 23.2489° и. д.
42.4958° с. ш. 22.9069° и. д.
Местоположение
– начало, – устие
Общи сведения
МестоположениеБългария
Софийска област
Община Самоков
Област Перник
Община Радомир
Дължина37 km
Водосб. басейн349 km²
Отток1,13 m³/s
Начало
Мястопланината Верила,
ЮИ от Букапреслапски проход
Координати42°25′54.12″ с. ш. 23°14′56.04″ и. д. / 42.4317° с. ш. 23.2489° и. д.
Надм. височина1160 m
Устие
Мястоляв приток на СтрумаБяло море (Егейско море)
Координати42°29′44.88″ с. ш. 22°54′24.84″ и. д. / 42.4958° с. ш. 22.9069° и. д.
Надм. височина626 m

Река Арката се образува от сливането на трите реки Драгал, Добри дол и Мартинова река, първите две извиращи от планината Верила, а последната – от Витоша. Те се събират в чертите на село Горна Диканя, като за начало се приема средната река Добри дол, извираща на 1160 m н.в., на 700 m югоизточно от Букапреслапския проход, отделящ Витоша на север от Верила на юг. До село Долна Диканя реката тече на запад в дълбока и залесена долина. След това завива на югозапад и навлиза в обширната Радомирска котловина под името Диканска река. Северно от село Гълъбник реката завива на северозапад под името Горна Матица, а след устието на река Крива Матица получава името Арката. По цялото си протежение в Радомирската котловина коритото ѝ е коригирано с водозащитни диги. Влива се отляво в река Струма, на 626 m н.в. на 300 m югозападно от село Прибой.

Площта на водосборния басейн на реката е 349 km2, което представлява 2,02% от водосборния басейн на река Струма. Реката отводнява почти цялата Радомирска котловина, югозападните склонове на планините Голо бърдо и Витоша, северозападните на Верила и северните склонове на Конявска планина.

Основни притоци: → ляв приток, ← десен приток

  • ← Мартинова река
  • → Драгал
  • ← Примичов дол
  • ← Крива Матица
  • ← Барата
  • ← Смилева бара
  • → Бабин гроб
  • → Главеш

Среден годишен отток в устието 1,13 m3/s с максимум през март и минимум – септември.

По течението на реката в Община Радомир са разположени селата Горна Диканя, Долна Диканя, Долни Раковец и Бобораци.

Непосредствено над село Долна Диканя е изграден язовир „Долна Диканя", който служи не само за регулиране на оттока на реката, но и за напояване на обширните земеделски земи в Радомирската котловина. Част от водите на Арката чрез канал се прехвърлят на юг към водосборния басейн на река Джерман, ляв приток на Струма.

Вижте също редактиране

Топографска карта редактиране

Източници редактиране

  • Енциклопедия България, том 1, Издателство на БАН, София, 2011, стр. 102.
  • Мичев, Н и Ц. Михайлов, И. Вапцаров и Св. Кираджиев, Географски речник на България, София 1980 г., стр. 20.