Бановина (Югославия)

(пренасочване от Бановина)

Бановината, или банат, в Кралството на сърби, хървати и словенци и приемника му Кралство Югославия е административно-териториална единица от най-високо ниво през периода от 1929 до 1941 г. Съответства на област или провинция.

Бановини на Югославия, 1929 – 1939 г.

Името идва от титлата на управителя, наречен бан. Ето защо, освен термина бановина, се среща и дублетната форма банат.

Характерна особеност в схемата за административно-териториално деление е преднамереното прокарване на границите на бановините така, че техният национален състав да е смесен, за да се предотвратят възможни опити за сепаратизъм.

В състава на държавата са влизали:

Град Белград, заедно със Земун и Панчево, е съставлявал отделна административно-териториална единица, независима от бановините.

Вижте също редактиране