Брестова река е река в Североизточна България, област Шумен – община Смядово, десен приток на река Голяма Камчия. Дължината ѝ е 31 km.

Брестова река
Брестова река непосредствено преди влизането си в село Веселиново
Брестова река непосредствено преди влизането си в село Веселиново
42.9375° с. ш. 26.9067° и. д.
43.0775° с. ш. 27.0742° и. д.
Местоположение
– начало, – устие
Общи сведения
МестоположениеБългария
Област Шумен
Община Смядово
Дължина31 km
Водосб. басейн175 km²
Начало
Мястозападно от Ришкия проход,
Върбишка планина
Координати42°56′15″ с. ш. 26°54′24.12″ и. д. / 42.9375° с. ш. 26.9067° и. д.
Надм. височина528 m
Устие
Мястодесен приток на река Голяма КамчияКамчияЧерно море
Координати43°04′39″ с. ш. 27°04′27.12″ и. д. / 43.0775° с. ш. 27.0742° и. д.
Надм. височина54 m
Брестова река в Общомедия

Брестова река води началото си под името Бяла река от централната част на Върбишка планина, на 528 m н.в., на около 2,5 km западно от Ришкия проход. До село Веселиново протича в източна посока през Ришката котловина в широка долина. След Веселиново завива на север и образува пролом между Драгоевска планина на запад и северните разклонения на Върбишка планина на изток. Южно от град Смядово навлиза в Смядовското поле, като долината ѝ отново става широка, заета от обработваеми земи. Влива се отдясно в река Голяма Камчия на 54 m н.в., на 3,7 km източно от град Смядово.

Площта на водосборния басейн на реката е 175 km2, което представлява 3,3% от водосборния басейн на река Камчия. Основни притоци – → ляв приток, ← десен приток:

  • → Енибаларска река
  • → Алашка река
  • ← Пчеларска река
  • ← Малдере
  • → Стражнидол
  • → Злидол
  • → Иландере

Реката е с дъждовно-снежно подхранване с максимален отток през месец март, а минимален – септември-октомври.

По течението на Брестова река в Община Смядово е разположено само село Веселиново.

Водите на реката в Ришката котловина и Смядовското поле основно се използват за напояване, като по някои от нейните притоци са изградени няколко микроязовира – „Александрово“, „Качица“ и др.

От град Смядово до разклона за село Риш, на протежение от 16,7 km по долината ѝ преминава участък от Републикански път II-73 от Държавната пътна мрежа ШуменКарнобат.

Вижте също

редактиране

Топографска карта

редактиране

Източници

редактиране
  • Мичев, Н и Ц. Михайлов, И. Вапцаров и Св. Кираджиев, Географски речник на България, София 1980 г., стр. 65.