Смядово (община)

(пренасочване от Община Смядово)

Община Смядово е разположена в Североизточна България и е една от съставните общини на Област Шумен.

Смядово (община)
Map of Smyadovo municipality (Shumen Province).png
Общи данни
Област Област Шумен
Площ 353.77 km²
Население 7 015 души
Адм. център Смядово
Брой селища 10
Сайт www.smyadovo.bg
Управление
Кмет Иванка Николова
(ГЕРБ)
Общ. съвет 13 съветници
   ГЕРБ (9)
   БСП (2)
   ДПС (2)
Bulgaria Smyadovo Municipality geographic map bg.svg

ГеографияРедактиране

Географско положение, граници, големинаРедактиране

Общината е разположена в югоизточната част на Област Шумен. С площта си от 353,767 km2 е 3-та по големина сред 10-те общините на областта, което съставлява 10,43% от територията на областта. Границите ѝ са следните:

Природни ресурсиРедактиране

РелефРедактиране

Релефът на общината е равнинен, ниско планински, като територията ѝ попада в пределите на Източната Дунавска равнина, Източния Предбалкан и Източна Стара планина.

На юг по границата с общините Руен и Сунгурларе су простират северните склонове на Върбишка планина. В нея, на границата с община Върбица, на около 7 km западно от Ришкия проход се издига връх Люляковец 819,1 m, най-високата точка на община Смядово.

Северно от нея е разположена малката Ришка котловина. Дължината ѝ от запад на изток е около 12 km, а ширината – 3 – 4 km с надморска височина от 150 до 300 m. По южната ѝ периферия преминава условната граница между Източния Предбалкан и Източна Стара планина.

Северно от котловината е простира източната, ниска част на Драгоевска планина, която е прорязана от юг на север от Веселиновския пролом на Брестова река (десен приток на Голяма Камчия). Максималната ѝ височина в пределите на общината е връх Ченгелски гроб 542,7 m. По нейното северно подножие преминава условната граница между Източната Дунавска равнина, Източния Предбалкан.

Северно от Драгоевска планина е разположено Смядовското поле, като на територията на общината попада неговата южна и източна, най-ниска част. Дължината му от запад-северозапад на изток-югоизток е 18 – 20 km, а ширината му варира от 4 до 12 km. Средната му надморска височина е около 100 m с много добре развити речни тераси. В най-източната му част, на границата с община Дългопол, в коритото на река Голяма Камчия се намира най-ниската точка на община Смядово – 44 m н.в.

Североизточно от Смядовското поле в пределите на общината попадат южните склонове на Роякското плато, което е част от Източната Дунавска равнина. Максималната му височина връх Дикеолу 410 m се намира на границата с община Шумен на 2 km североизточно от село Кълново. След село Янково реката навлиза в проломна долина между крайните източни разклонения на Върбишка планина на юг и Роякското плато и югоизточно от село Черни връх навлиза в община Дългопол.

ВодиРедактиране

Основна водна артерия на общината е река Голяма Камчия, която протича през Смядовското поле от северозапад на югоизток с част от средното и долното си течение.

На територията на община Смядово река Голяма Камчия получава отдясно големия си приток Брестова река (31 km). Тя води началото си под името Бяла река от централната част на Върбишка планина, на 528 m н.в., на около 2,5 km западно от Ришкия проход. До село Веселиново протича в източна посока през Ришката котловина в широка долина. След Веселиново завива на север и образува Веселиновския пролом в източната част на Драгоевска планина. Южно от град Смядово навлиза в Смядовското поле, като долината ѝ отново става широка, заета от обработваеми земи. Влива се отдясно в река Голяма Камчия на 54 m н.в., на 3,7 km източно от град Смядово. Площта на водосборния ѝ басейн е 175 km2, което представлява 3,3% от водосборния басейн на река Камчия.

НаселениеРедактиране

Етнически състав (2011)Редактиране

Численост и дял на етническите групи според преброяването на населението през 2011 г.:[1]

Численост Дял (в %)
Общо 6698 100,00
Българи 3993 59,61
Турци 1603 23,93
Цигани 400 5,97
Други 49 0,73
Не се самоопределят 30 0,45
Не отговорили 623 9,30

Движение на населението (1934 – 2011)Редактиране

Община Смядово
Година 1934 1946 1956 1965 1975 1985 1992 2001 2011
Население 16085 17424 15709 13889 11753 10469 9519 8242 6698
Източници: Национален Статистически Институт, [1]

Населени местаРедактиране

Общината има 10 населени места с общо население от 6698 жители (към 01.02.2011).[2]

Списък на населените места в община Смядово, население и площ на землищата им
Населено място Население
(2011 г.)
Площ на землището
km2
Забележка (старо име) Населено място Население
(2011 г.)
Площ на землището
km2
Забележка (старо име)
Александрово 75 23,943 Черкез кьой Ново Янково 120 7,014
Бял бряг 249 23,115 Ак яар Риш 748 64,212 Чалъ Кавак
Веселиново 593 71,216 Байрям дере Смядово 3846 96,758 Смедовак, Исметкьой, Исметова
Желъд 71 7,465 Къзъл пелит Черни връх 135 7,880 Кара бурун
Кълново 161 17,629 Янково 700 34,535 Янкова
ОБЩО 6698 353,767 няма населени места без землища

Административно-териториални промениРедактиране

  • Указ № 212/обн. 30.09.1882 г. – преименува с. Черкез кьой на с. Александрово;
  • през 1887 г. – заличено е с. Ени махала и е присъединено като квартал на с. Ново Янково без административен акт;
  • Указ № 188/обн. 09.07.1902 г. – преименува с. Кара бурун на с. Черни връх;
  • през 1907 г. – заличено е с. Читрък без административен акт поради изселване;
  • МЗ № 2820/обн. 14.08.1934 г. – преименува с. Байрям дере на с. Веселиново;
– преименува с. Къзъл пелит на с. Желъд;
  • Указ № 546/обн. 15.09.1964 г. – признава с. Смядово за с.гр.т. Смядово;
  • Указ № 829/обн. 29.08.1969 г. – признава с.гр.т. Смядово за гр. Смядово.

ТранспортРедактиране

През общината, от север на юг, я след град Смядово на югоизток, по долината на река Голяма Камчия преминава участък от 18,2 km от трасето на жп линията ШуменКомунари от Железопътната мрежа на България.

През общината преминават частично 4 пътя от Републиканската пътна мрежа на България с обща дължина 60,1 km:

Топографска картаРедактиране

Външни препраткиРедактиране

ИзточнициРедактиране