Смядово (община)

община в област Шумен
(пренасочване от Община Смядово)

Община Смядово е разположена в Североизточна България и е една от съставните общини на област Шумен.

Община Смядово
      
Общи данни
ОбластШумен
Площ353.77 km²
Население7 015 души
Адм. центърСмядово
Брой селища10
Сайтsmyadovo.bg
Управление
КметИванка Николова
(ГЕРБ; 2011)
Общ. съвет13 съветници
Община Смядово в Общомедия
Топографска карта на община Смядово.

География

редактиране

Географско положение, граници, големина

редактиране

Общината е разположена в югоизточната част на област Шумен. С площта си от 353,767 km2 е 3-та по големина сред 10-те общините на областта, което съставлява 10,43% от територията на областта. Границите ѝ са следните:

Природни ресурси

редактиране

Релефът на общината е равнинен, ниско планински, като територията ѝ попада в пределите на Източната Дунавска равнина, Източния Предбалкан и Източна Стара планина.

На юг по границата с общините община Руен и Сунгурларе се простират северните склонове на Върбишка планина. В нея, на границата с община Върбица, на около 7 km западно от Ришкия проход се издига връх Люляковец 819,1 m, най-високата точка на община Смядово.

Северно от нея е разположена малката Ришка котловина. Дължината ѝ от запад на изток е около 12 km, а ширината – 3 – 4 km с надморска височина от 150 до 300 m. По южната ѝ периферия преминава условната граница между Източния Предбалкан и Източна Стара планина.

Северно от котловината е простира източната, ниска част на Драгоевска планина, която е прорязана от юг на север от Веселиновския пролом на Брестова река (десен приток на Голяма Камчия). Максималната ѝ височина в пределите на общината е връх Ченгелски гроб 542,7 m. По нейното северно подножие преминава условната граница между Източната Дунавска равнина, Източния Предбалкан.

Северно от Драгоевска планина е разположено Смядовското поле, като на територията на общината попада неговата южна и източна, най-ниска част. Дължината му от запад-северозапад на изток-югоизток е 18 – 20 km, а ширината му варира от 4 до 12 km. Средната му надморска височина е около 100 m с много добре развити речни тераси. В най-източната му част, на границата с община Дългопол, в коритото на река Голяма Камчия се намира най-ниската точка на община Смядово – 44 m н.в.

Североизточно от Смядовското поле в пределите на общината попадат южните склонове на Роякското плато, което е част от Източната Дунавска равнина. Максималната му височина връх Дикеолу 410 m се намира на границата с община Шумен на 2 km североизточно от село Кълново. След село Янково реката навлиза в проломна долина между крайните източни разклонения на Върбишка планина на юг и Роякското плато и югоизточно от село Черни връх навлиза в община Дългопол.

Основна водна артерия на общината е река Голяма Камчия, която протича през Смядовското поле от северозапад на югоизток с част от средното и долното си течение.

На територията на община Смядово река Голяма Камчия получава отдясно големия си приток Брестова река (31 km). Тя води началото си под името Бяла река от централната част на Върбишка планина, на 528 m н.в., на около 2,5 km западно от Ришкия проход. До село Веселиново протича в източна посока през Ришката котловина в широка долина. След Веселиново завива на север и образува Веселиновския пролом в източната част на Драгоевска планина. Южно от град Смядово навлиза в Смядовското поле, като долината ѝ отново става широка, заета от обработваеми земи. Влива се отдясно в река Голяма Камчия на 54 m н.в., на 3,7 km източно от град Смядово. Площта на водосборния ѝ басейн е 175 km2, което представлява 3,3% от водосборния басейн на река Камчия.

Населени места

редактиране
 
Изглед от централната част на град Смядово през 2018 г.

Общината се състои от 10 населени места. Списък на населените места, подредени по азбучен ред, население и площ на землищата им:[1]

Населено място Пребр. на населението през 2021 г. Площ на землището (в км2) Забележка (старо име) Населено място Пребр. на населението през 2021 г. Площ на землището (в км2) Забележка (старо име)
Александрово 58 23,943 Черкез кьой Ново Янково 93 7,014
Бял бряг 184 23,115 Ак яар Риш 511 64,212 Чалъ Кавак
Веселиново 407 71,216 Байрям дере Смядово 3459 96,758 Смедовак, Исметкьой, Исметова
Желъд 45 7,465 Къзъл пелит Черни връх 86 7,880 Кара бурун
Кълново 126 17,629 Янково 533 34,535 Янкова
ОБЩО 5502 353,767 няма населени места без землища

Административно-териториални промени

редактиране
 • Указ № 212/обн. 30.09.1882 г. – преименува с. Черкез кьой на с. Александрово;
 • през 1887 г. – заличено е с. Ени махала и е присъединено като квартал на с. Ново Янково без административен акт;
 • Указ № 188/обн. 09.07.1902 г. – преименува с. Кара бурун на с. Черни връх;
 • през 1907 г. – заличено е с. Читрък без административен акт поради изселване;
 • МЗ № 2820/обн. 14.08.1934 г. – преименува с. Байрям дере на с. Веселиново;
– преименува с. Къзъл пелит на с. Желъд;
 • Указ № 546/обн. 15.09.1964 г. – признава с. Смядово за с.гр.т. Смядово;
 • Указ № 829/обн. 29.08.1969 г. – признава с.гр.т. Смядово за гр. Смядово.

Население

редактиране

Численост на населението според преброяванията през годините:[2]

Година на
преброяване
Численост
1934 16 085
1946 17 424
1956 15 709
1965 13 889
1975 11 753
1985 10 469
1992 9 519
2001 8 242
2011 6 698
2021 5 502

Етнически състав

редактиране
Преброяване на населението през 2011 г.

Численост и дял на етническите групи според преброяването на населението през 2011 г., по населени места (подредени по численост на населението):[3]

Населено
място
Численост Населено
място
Дял (в %)
Общо Българи Турци Цигани Други Не се
самоопределят
Не
отговорили
Българи Турци Цигани Други Не се
самоопределят
Не
отговорили
Общо 6698 3993 1603 400 49 30 623 100,00 59,61 23,93 5,97 0,73 0,44 9,30
Смядово 3846 2724 347 210 41 25 499 Смядово 70,82 9,02 5,46 1,06 0,65 12,97
Александрово 75 68 6 0 0 0 1 Александрово 90,66 8,00 0,00 0,00 0,00 1,33
Бял бряг 249 92 154 0 0 0 3 Бял бряг 36,94 61,84 0,00 0,00 0,00 1,20
Веселиново 593 388 9 189 2 Веселиново 65,43 1,51 31,87 0,33
Желъд 71 46 25 0 0 0 0 Желъд 64,78 35,21 0,00 0,00 0,00 0,00
Кълново 161 158 0 0 1 Кълново 98,13 0,00 0,00 0,62
Ново Янково 120 56 63 0 0 0 1 Ново Янково 46,66 52,20 0,00 0,00 0,00 0,83
Риш 748 199 538 7 Риш 26,60 71,92 0,93
Черни връх 135 38 0 0 96 Черни връх 28,14 0,00 0,00 71,11
Янково 700 224 459 13 Янково 32,00 65,57 1,85

Вероизповедания

редактиране

Численост и дял на населението по вероизповедание според преброяването на населението през 2011 г.:[4]

Численост Дял (в %)
Общо 6 698 100,00
Православие 3 140 46,87
Католицизъм
Протестантство 51 0,76
Ислям 1 201 17,93
Друго
Нямат 259 3,86
Не се самоопределят 400 5,97
Непоказано 1 625 24,26

Транспорт

редактиране

През общината, от север на юг, я след град Смядово на югоизток, по долината на река Голяма Камчия преминава участък от 18,2 km от трасето на жп линията ШуменКомунари от Железопътната мрежа на България.

През общината преминават частично 4 пътя от Републиканската пътна мрежа на България с обща дължина 60,1 km:

Топографска карта

редактиране

Източници

редактиране
 1. НАСЕЛЕНИЕ ПО СТАТИСТИЧЕСКИ РАЙОНИ, ОБЛАСТИ, ОБЩИНИ, НАСЕЛЕНИ МЕСТА, ПОЛ И ВЪЗРАСТ
 2. Дигитална библиотека на Национален статистически институт – каталог // nsi.bg. Архивиран от оригинала на 2018-06-13. Посетен на 13 октомври 2020. (на английски)
 3. „Ethnic composition, all places: 2011 census“ // pop-stat.mashke.org. Посетен на 13 октомври 2020. (на английски)
 4. „Religious composition: 2011 census“ // pop-stat.mashke.org. Посетен на 13 октомври 2020. (на английски)

Външни препратки

редактиране