Маслена киселина

(пренасочване от Бутирова киселина)

Маслената киселина, наречена още бутанова киселина, е алканова киселина, четвърти член на хомоложния ред на алкановите киселини, имаща структурна формула CH3CH2CH2-COOH. Солите и естерите на бутановата киселина се наричат бутирати или бутаноати.

Молекула на маслената киселина