Дарнашки села

(пренасочване от Дарнакохория)

Дарнакохо̀рия или Дарнашките села (на гръцки: Νταρνακοχώρια, Δαρνακοχώρια, в превод Дарнашки села) е историко-географска и етнографска област в района на град Сяр, Егейска Македония, Гърция.

Дарнашки села

Дарнашките села са няколко села в подножието на планината Сминица, които преди Балканската война от 1912 година са единствените гръцки села в населеното с българи и турци Сярско поле. В миналото жителите на тези села са наричани дарнаци. Това название произхожда от думата δάρε, която местните употребявали вместо τώρα (сега).[1] Като се основава върху някои местни предания Стефан Веркович твърди, че дарнаците са преселени от Тива.[2]

Към Дарнакохория принадлежат: Везник (Агио Пневма), Субашкьой (Нео Сули), Сармусакли (Пендаполи), Тополян (Хрисо) и Довища (Емануил Папас).[3] Понякога към Дарнашките села е причислявано и Тумба.[4][5]

  1. Кѫнчовъ, Василъ. Македония. Етнография и статистика. София, Българското книжовно дружество, 1900. ISBN 954430424X. с. 73.
  2. Верковичъ, Стефанъ. Топографическо-этнографическій очеркъ Македоніи. С. Петербургъ, Военная Типографія (въ зданіи Главнаго Штаба), 1889. с. 11-12. (на руски)
  3. Портал за дарнашките села // Архивиран от оригинала на 2016-03-10. Посетен на 2012-07-02.
  4. Z. Два санджака отъ Источна Македония // Периодическо списание на Българското книжовно дружество въ Средѣцъ Година Седма (XXXVI). Средѣцъ, Държавна печатница, 1891. с. 839.
  5. Δαρνακοχώρια, архив на оригинала от 16 октомври 2011, https://web.archive.org/web/20111016050339/http://www.darnakas.gr/darnakasonomasia.htm, посетен на 14 август 2012