Димитър Бреянов

български офицер

Димитър Илиев Бреянов е български офицер, полковник от артилерията, командир на отделение в 8 артилерийски полк през Балканската (1912 – 1913) и Междусъюзническата война (1913), командир на Сборна артилерийска бригада и на 6 артилерийска бригада през Първата световна война (1915 – 1918).

Димитър Бреянов
български офицер
Битки/войни Балканска война
Междусъюзническа война
Първа световна война
Награди Военен орден „За храброст“
Свети Александър
За военна заслуга
За заслуга
Образование Национален военен университет

Дата и място на раждане
Дата и място на смърт

БиографияРедактиране

Димитър Бреянов е роден на 30 септември 1866 г. Трън. През 1883 г. постъпва във Военното на Негово Княжеско Височество училище, достига до звание младши портупей юнкер, дипломира се 30 по успех от 163 офицери, на 27 април 1887 е произведен в чин подпоручик и зачислен в 4-ти артилерийски полк.[1] На 18 май 1890 е произведен в чин поручик, а на 2 август 1894 в чин капитан. През 1900 г. служи като командир на батарея от 3-то планинско отделение, а на 27 септември 1904 г. е произведен в чин майор. Като майор командва 5 батарея от 2-ри артилерийски полк (6 пехотна бдинска дивизия).

През 1909 г. майор Бреянов е назначен за командир на батарея от 9 артилерийски полк, през 1911 г. командва отделение в 8 артилерийски полк и 22 септември 1912 г. е произведен в чин подполковник.

През Балканската (1912 – 1913) и Междусъюзническата война (1913) подполковник Димитър Бреянов командва повереното му отделение от 8 артилерийски полк. В началото на 1915 г. е назначен за помощник-командир на 10 артилерийски полк и на 1 октомври същата година е произведен в чин полковник. По време на Първата световна война първоначално командва Сборна артилерийска бригада, след което след август 1918 г. поема командването на 6 артилерийска бригада.

През 1918 г. „за бойни отличия и заслуги във войната“ като командир на Сборна артилерийска бригада, съгласно заповед № 679 по Действащата армия е предложен за награждаване с Народен орден „За военна заслуга“ IV степен с военно отличие[2], която награда е потвърдена със заповед № 355 по Министерството на войната от 1921 година.[3] Уволнен е от служба през 1919 г.

Полковник Димитър Бреянов умира на 28 ноември 1930 г. в 8:30 часа.[4]

Военни званияРедактиране

НаградиРедактиране

БележкиРедактиране

  1. Марков, приложение 4
  2. ДВИА, ф. 40, оп. 1, а.е. 452, л. 247
  3. ДВИА, ф. 1, оп. 4, а.е. 2, л. 256 – 257
  4. Списание „Отечество“, бр. 497, 17 януари 1931, с. 2

ИзточнициРедактиране

  • Руменин, Румен. Офицерският корпус в България 1878 – 1944 г.. Т. 1 и 2. София, Издателство на Министерството на отбраната „Св. Георги Победоносец“, 1996. с. 87.
  • Йотов, Петко, Добрев, Ангел, Миленов, Благой. Българската армия в Първата световна война (1915 – 1918): Кратък енциклопедичен справочник. София, Издателство „Св. Георги Победоносец“, 1995.
  • "† Полковникъ Беяновъ Димитръ". Отечество. No. 492. София: Печатница на Армейския военно-издателски фондъ. 1931-01-17. p. 2.