Езерото е воден басейн (обикновено сладководен), обграден от суша.

Крайморското бургаското езеро в България
За селото в окръг Сливен вижте село Езеро.
Високопланинското езерото Близнака от Седемте рилски езера
Ледниково езеро, пощенска картичка от 1906, Източник ДАА.

Най-голямото езеро в света е Каспийско море, а най-дълбоко – езерото Байкал в Сибир.

Финландия е известна като Страна на хилядите езера (всъщност те са около 188 хиляди), а щатът Минесота (САЩ) – като Земя на десетте хиляди езера (там те са около 11 хиляди). Беларус има около 10 800 езера. Около 60% от езерата в света са разположени в Канада.

Видове езера Редактиране

Според начина си на образуване езерата се делят на два вида: тектонски, образувани от вътрешните земни сили, и екзогенни – от външните земни сили. Тектонски езера са Байкал, Титикака, Мъртво море и др. Екзогенните езера се делят на:

  • Крайморски езера. Те биват два вида: лагуни – преграден с пясъчна коса морски залив, и лимани – удавено речно устие, преградено с пясъчна коса. В България най-известната лагуна се намира в Поморие, тя е преградена с двойна пясъчна коса, а най-известните лимани са Бургаския лиман и Мандренското езеро.
  • Ледникови езера. Образувани през ерата на неозоя в епохата плейстоцен, когато ледниците от високите планини се спускат надолу и оформят креслоподобни образувания, заградени от трите страни със скали, а от четвъртата ледникът изтича. След стопяването на ледниците тези форми се запълват с вода и се образуват езера. Формата на езерото се нарича циркус, скалите, които стърчат отстрани – карлинги, а мястото, откъдето е изтичал ледникът – ригел. Ледникови езера има в големи планини като Рила, Пирин, Алпи и Хималаи.
  • Крайречни езера. Образуват се в близост до реките. Когато дадена река изостави част от ръкава си и формира ново речно корито, старият ръкав се превръща в крайречно езеро. Това явление се наблюдава най-често при меандриране на реката. Най-известното крайречно езеро в България е Сребърна.
  • Свлачищни езера. Образуват се при свличане на скален материал. Между свлечения материал и планината се образува негативна земна форма, която се запълва с вода и се образува свлачищно езеро. Тези езера се характеризират с малка дълбочина и впоследствие много от тях се превръщат в блата. В България свалищни езера са Смолянските езера.
  • Карстови езера образувани в карст, такова е езерото Биляковец.
  • Изкуствени езера (язовири). Създават се изкуствено от човека чрез изграждане на язовирни стени. Използват се за осигуряване на питейна вода на населението и вода за поливане в селското стопанство.

Езерата се делят и на следните видове:

  • отточни – езеро, от което води началото си река;
  • безотточни – езера, в които се вливат реки, а загубата на вода е от изпарение;
  • проточни – езера, в които се вливат реки и от които се изливат реки.

Големи езера Редактиране

Вижте също Редактиране