Класификация на бозайниците

Класификацията на бозайниците включва над 5000 вида обединени в 425 семейства и 25 разреда. Съществуват няколко различни класификации. По-долу е приложена една от тях, включваща всички семейства от клас Бозайници (Mammalia).

КласификацияРедактиране

Клас Бозайници

Вижте същоРедактиране