Минало свършено време

Минало свършено време е глаголно време в българския език, което обозначава аориста. Миналото свършено време изразява действие, което е завършило в даден момент в миналото. За действието не се знае кога е започнало, но се знае, че е завършило в момент преди момента на говорене.

Минало свършено време имат както глаголите от свършен вид, така и тези от несвършен вид[1].

УпотребаРедактиране

Минало свършено време се употребява за обозначаване на действия, завършили в даден момент в миналото – т.е. преди момента на говорене.

БележкиРедактиране

  1. Пашов, П. (2005), Българска граматика. Издателска къща „Хермес“. ISBN 954-459-653-4