Прилепски народоосвободителен партизански отряд „Гьорче Петров“

Прилепски народоосвободителен партизански отряд „Гьорче Петров“ е комунистическа партизанска единица във Вардарска Македония, участвала във въоръжената комунистическа съпротива във Вардарска Македония по време на Втората световна война.

ДейностРедактиране

Отрядът е формиран в района на Габровник на 21 септември 1942 година като първа чета в Велешко-прилепския партизански отряд „Димитър Влахов“. Действа в селата Дабница, Десово, Ораов дол, Беловодица, Плетвар, Лагово, Забърчани, Дупяни и Мажучище, докато не е обграден и разбит от български части от прилепския гарнизон на 20 декември 1942 година в Прилепец[1][2]. Сред загиналите е и Стефан Базерковски и Пройче Найдоски Велянов Оцелелите от отряда се изтеглят на север от Бабуна в Азот.

ДейциРедактиране

БележкиРедактиране

  1. Македонска енциклопедија, том II. Скопје, Македонска академија на науките и уметностите, 2009. ISBN 978-608-203-024-1. с. 1019. (на македонска литературна норма)
  2. Троански, Хр., Кажи кога да умра, Работилница за книжнина-Васил Станилов, 2007, с. 68