Науките за Земята (познати още като геонауки) обхващат науките, занимаващи се с планетата Земя.[1] Тя е особен случай в науката, тъй като е единствената планета с подходящи за живот условия. Съществуват както редукционистки, така и холистки възгледи относно науките за Земята. Най-важните дисциплини в тази сфера използват постиженията на физиката, математиката, химията и биологията, за да направят количествен анализ на основните области от Земята.

Списък на науките за Земята редактиране

Бележки редактиране

Вижте също редактиране