Ружинци (община)

община в област Видин
(пренасочване от Община Ружинци)

Община Ружинци се намира в Северозападна България и е една от съставните общини на Област Видин. Общинският център е село Ружинци.

Ружинци (община)
Общи данни
ОбластОбласт Видин
Площ232.555 km²
Население4 192 души
Адм. центърРужинци
Брой селища10
Сайтobshtina-ruzhintsi.com
Управление
КметАлександър Александров
(ГЕРБ; 2015)
Общ. съвет11 съветници
  • ГЕРБ (4)
  • БСП (4)
  • НАДЕЖДА (3)
Ружинци (община) в Общомедия
Географска карта на община Ружинци

География

редактиране

Географско положение, граници, големина

редактиране

Общината е разположена в югоизточната част на Област Видин. С площта си от 232,555 km2 заема 6-о място сред 11-те общините на областта, което съставлява 7,61% от територията на областта. Границите ѝ са следните:

Релеф, води, климат, почви

редактиране

Релефът на общината е равнинен, хълмист и ниско планински. Територията ѝ условно попада в две физикогеографски области на България – Западната Дунавска равнина и Западния Предбалкан.

Над 80% от територията на общината се заема от широката и плоска долина на река Лом (десен приток на Дунав) и нейните притоци. В най-северната част на общината, северно от Добридолския манастир се намира и най-ниската ѝ точка – 70 m н.в.

Останалите около 20% от територията на община Ружинци, южно от общинския център се заемат от северните склонове на Широка планина, част от Западния Предбалкан. Тук се намира и най-високата точка на общината Пешин връх (937 m), издигащ се южно от село Гюргич. Средната надморска височина е 255,1 м.

По цялото протежение на общината от югозапад на североизток със своето средно течение (около 26 km) протича река Лом. Долината ѝ е широка и плоска, заето от обработваеми земи. В най-южната част, в землището на село Гюргич преминава най-горното течение на река Нечинска бара (десен приток на Лом). За водния баланс на общината съществено значение имат и няколкото язовира, по-големи от които са: „Дреновец“ (на запад от с. Дреновец), „Дражинци“ (югоизточно от с. Дражинци), „Киселево“ (североизточно от с. Черно поле), „Гюргич“ (югозападно от село Гюргич) и други по-малки, водите на които се използват основно за напояване.

Климатът е умереноконтинентален. Средногодишната температура е 10,5 °C, средногодишните валежи – 560 l/m3.

Преобладаващите почвени видове са сивите горски и светлосивите псевдоподзолисти горски почви.

Общата площ на земеделската земя в общината е 182 909 дка, от които обработваемата земя е 144 607 дка, водните площи – 4339 дка, горските територии – 38 676 дка, урбанизираната територия – 5274 дка.

Съхраненото фолклорно наследство и красива природа в общината се отчитат като важни предпоставки за развитието на опознавателен, риболовен, селски и екологичен туризъм. На 4 km северно с. Дреновец се намира основаният през 11. век Добридолски манастир.

Населени места

редактиране

Общината има 10 населени места с общо население 3299 жители според преброяването от 7 септември 2021 г.

Населено място
(старо име)
Преброяване
(от септември 2021)[1]
По настоящ адрес
(ГРАО от 15 септември 2022)[2]
Площ
(km²)
Гъстота
(д/km²)
Бело поле 577 722 30,656 23.55
Гюргич 172 148 33,35 4.44
Динково (Хасанова махала, Борисово) 82 90 10,312 8.73
Дражинци 122 127 12,863 9.87
Дреновец 1112 1311 59,468 22.05
Плешивец (Плашивец) 118 153 24,683 6.2
Роглец 14 16 в землището на село Бело поле -
Ружинци 721 809 21,597 37.46
Тополовец 152 178 12,421 14.33
Черно поле 229 209 27,205 7.68
Общо за общината: 3 299 3763 232,55 16.18
Населените места с кмет са със зелен фон, а тези без кметство – с жълт.

Административно-териториални промени

редактиране
  • Височайши доклад № 7843/обн. 09.11.1881 г. – преименува с. Хасанова махала на с. Борисово;
  • Указ № 45/обн. 08.02.1950 г. – преименува с. Борисово на с. Динково;
  • Указ № 317/обн. 13.12.1955 г. – заличава с. Белоптичене и го присъединява като квартал на с. Ружинци;
– заличава с. Чорлево и го присъединява като квартал на с. Дреновец;
  • през 1956 г. – с. Плашивец е преименувано на Плешивец без административен акт;
  • Указ № 582/обн. 29.12.1959 г. – заличава с. Тополовец и го присъединява като квартал на с. Дреновец;
  • Указ № 45/обн. 20 януари 1978 г. – отделя с. Белотинци и землището му (тогава самостоятелна община) от Видински окръг и го присъединява към Михайловградски окръг;
  • Указ № 250/обн. 22.08.1991 г. – отделя кв. Тополовец от с. Дреновец и го признава за отделно населено място – с. Тополовец.

Население

редактиране
Община Ружинци
Година 1934 1946 1956 1965 1975 1985 1992 2001 2011 2021
Население 13649 14623 14131 11785 9722 7755 7138 6061 4374 3299
Източници: Национален Статистически Институт, [1]

Население по възраст

редактиране
Население по възрастови групи към септември 2021 година [1]
Общо 0 – 4 5 – 9 10 – 14 15 – 19 20 – 24 25 – 29 30 – 34 35 – 39 40 – 44 45 – 49 50 – 54 55 – 59 60 – 64 65 – 69 70 – 74 75 – 79 80 – 84 85+
3299 157 155 210 190 130 125 147 146 167 209 230 211 244 263 289 189 125 112

Етнически състав

редактиране
Етноси в община Ружинци (2022)
Етническа група процент
българи
  
40.00%
турци
  
0.00%
цигани
  
60.00%
други и неопределени
  
0%

По етническа група от общо 4331 самоопределили се (към 2011 година):[3]:

Транспорт

редактиране

През общината преминава участък от 9,6 km от трасето на жп линията МездраБойчиновциБрусарциВидин.

През общината преминават частично 4 пътя от Републиканската пътна мрежа на България с обща дължина 45,6 km:

Топографска карта

редактиране

Източници

редактиране

Външни препратки

редактиране