Овчарица (язовир)

язовир в България
Вижте пояснителната страница за други значения на Овчарица.

„Овчарица“ е язовир в Югоизточна България, на границата на областите Сливен, Стара Загора и Ямбол.[1] Завършен през 1967 година, той има комплексно предназначение – техническо водоснабдяване и охлаждане на отработените води на съседния ТЕЦ „Марица Изток 2“ и отклоняване на водите на река Овчарица от изкопите на Мини „Марица изток“.[2] Поради това водата му не замръзва през зимата, когато поддържа средна температура от около 18 градуса.[1][3] Язовир Овчарица е важно местообитание за застрашени от изчезване видове птици, както и предпочитано място за спортен риболов.

Овчарица
Местоположение
Карта Местоположение в Нова Загора
МестоположениеНова Загора, Република България
Надм. височина135 m
Язовирна стена
Видземнонасипна
Височина22 m
Дължина1480 m
Езеро
Дължина8150 m
Ширина1600 m
Площ699 ha
Воден обем62 400 000 m³
Водосб. басейн270 km²
Овчарица в Общомедия

Местоположение и размери

редактиране

Язовир Овчарица се намира на 40 km югозападно от Ямбол, на 47 km югоизточно от Стара Загора и на 50 km южно от Сливен.[4] Разположен е върху части от землищата на селата Ковачево, Овчи кладенец, Радецки, Бял кладенец и Скалица.[5]

Язовирът и хидровъзелът около него е проектиран в „Енергопроект“ през 1961 – 1963 година, завиряването му започва през 1965 година и е официално открит през 1967 година, като в хода на строителството проектът е изменян заради нуждите на отводняването на разрастващия се рудник „Трояново-север“.[2]

Заради специфичното си предназначение язовир „Овчарица“ има особена структура, формирана от допълнителни язовирни стени, разделящи го на участъци с различен топлинен режим. Основната земнонасипна стена „Овчарица“ прегражда коритото на река Овчарица и има максимална височина 22 m и дължина по короната 1480 m. По короната ѝ преминава Републикански път II-55.[2]

След първоначалното изграждане на стена „Овчарица“ зоната пред въздушния ѝ откос е използван като сгуроотвал, като в наши дни той е изцяло затрупан. В известен период сгуроотвалът дори е на по-високо ниво от стената, променяйки нейният режим на работа, заради което през 2001 година сгуроотвалът е реконструиран и близката до язовира част е рекултивирана. Заради развитието на сгуроотвала е заменен и първоначалният преливник на стената, като днес се използва преливник на десния бряг с капацитет 8,5 m³/s, отвеждащ водите по канал през площадката на ТЕЦ „Марица Изток 2“.[2]

Язовирна стена „Бял кладенец“ е изградена в коритото на река Бял кладенец, малко над вливането ѝ в Овчарица, като обособява част от язовира – наричана и язовир „Бял кладенец“ – с обем 6,3 млн. m³ и с по-топла вода, тъй като в него се влива топлия канал на ТЕЦ „Марица Изток 2“. Стената е земнонасипна, преливна и натоварена с воден натиск от двете страни. Височината ѝ е 15 m, а дължината по короната е 475 m.[2]

Язовирна стена „Скендер дере“ отделя друго топло езеро с обем 217 000 m³. Тя е земнонасипна с височина 7 m и дължина по короната 182 m. Земнонасипната контрастена „Овчи кладенец“ е разположена на левия бряг на язовира, при село Овчи кладенец, и има височина 7 m и дължина 725 m. Към язовир „Овчарица“ е интегриран и разположения в източния му край язовир „Скалица“, който първоначално е предвиден за напояване, но днес се използва като ретензионен обем за използване на високи води.[2]

Общият обем на водохранилището е 62,4 млн. m³, а залятата площ е 699 хектара. Тъй като собственият водосбор на язовира е недостатъчен, за да покрие нуждите на ТЕЦ „Марица Изток 2“, той се захранва с води от река Тунджа, прехвърляни чрез деривационния канал „Ханово-Скалица“. Той започва от водохващане при село Ханово и включва две помпени станции (при Ханово и Ботево), 5 дюкера с обща дължина 7,9 km, 6 открити канала с обща дължина 25,4 km и бързоток, вливащ се в язовир „Скалица“ и през нормално отворения му основен изпускател в язовир „Овчарица“.[2]

Флора и фауна

редактиране

Бреговете на язовира са обрасли с водолюбива растителност, предимно папур.[3] На места в долините на вливащите се в язовира реки се среща мочурна и хигрофитна тревна растителност.[3] Сред дървесните видове преобладава върбата.[3]

Язовир Овчарица е важно месттобитание за много видове прелетни и водолюбиви птици. По тази причина язовирът е обявен за защитена зона в рамките на екологична мрежа НАТУРА 2000.[6] Защитената зона при язовира е на площ 43 000 дка.[7] Ежегодно около и в язовира се концентрират до 45799 водолюбиви птици от около 35 вида.[3] От установените общо 87 вида птици, 22 са включени в Червената книга на България, а 62 вида са от европейско природозащитно значение.[3] Язовирът е един от важните места в света за зимуване на големия корморан, къдроглавия пеликан и голямата белочела гъска.[3]Под защита са още и видове като червеногуш гмуркач и червеногуша гъска, белоока потапница, орел рибар, малък корморан, розов пеликан, голям воден бик, нощна чапла, черен щъркел и др.[7]

Язовир Овчарица е популярно място за риболов, като ежегодно там се провежда състезание по спортен риболов, организирано от ТЕЦ Марица Изток 2.[8] Целогодишно високите температури на водата означават, че рибата има възможност да се храни през цялата година. Това способства за бързия растеж на рибите.[1] Язовирът е обитаван от почти всички сладководни видове – от червеноперка и каракуда до сом (американски и европейски), шаран, толстолоб, бял амур и други.[1]

Източници и бележки

редактиране
  1. а б в г Михов, Георги. яз. Овчарица в Риболовния Атлас на България // ribolovenatlas.com. Архивиран от оригинала на 2015-05-27. Посетен на 24 май 2015 г.
  2. а б в г д е ж Набатов, Никита и др. Електроенергетиката на България. София, Тангра ТанНакРа, 2011. ISBN 978-954-378-081-5. с. 496 – 502.
  3. а б в г д е ж Орнитологични важните места – Язовир Овчарица // birdsinbulgaria.org. Посетен на 24 май 2015 г.
  4. http://wikimapia.org/#lang=en&lat=42.347380&lon=26.205139&z=10&m=w&gz=0;261618804;422529177;0;0;1579284;4305271
  5. https://kais.cadastre.bg/bg/Map
  6. Информационна система за защитени зони по екологична мрежа НАТУРА 2000 – яз. Овчарица // natura2000.moew.government.bg. Архивиран от оригинала на 2016-03-05. Посетен на 24 май 2015 г.
  7. а б Тонева, Дима. Чаплова колония в язовир „Овчарица“ се завърна // nbp.bg. Посетен на 24 май 2015 г.[неработеща препратка]
  8. „ТЕЦ Марица изток 2“ отново събира рибари край водите на яз. Овчарица // dariknews.bg. Посетен на 24 май 2015 г.

Външни препратки

редактиране