Св. св. Кирил и Методий (орден)

български орден
(пренасочване от Орден „Кирил и Методий“)

„Св. св. Кирил и Методий“ е приемник на орден „Св. св. равноапостоли Кирил и Методий“ и на орден „Кирил и Методий“.

Орден „Св. св. Кирил и Методий“
Малко огърлие на орден „Св. св. Кирил и Методий“
Информация
Държава България
Присъждан отПрезидента на Република България
Типорден
Избираемостбългарски и чужди граждани
Присъждан за„значим принос за развитието на културата, изкуството, образованието и науката“
Статусорден „Св. св. Кирил и Методий“ актуално присъства в наградната система на Република България
Пластинки
Статистика
Учредено18 май 1909 г.
Първо присъжданФердинанд I
Положение в стълбицата на отличията
По-високоСтара планина
По-нискоЗа гражданска заслуга“
За военна заслуга
Мадарски конник
Орден „Св. св. Кирил и Методий“ в Общомедия

Царство България

редактиране

„Св. св. равноапостоли Кирил и Методий“ е най-високото отличие в Царство България. Той е династическият орден на българските царе. Учреден от Цар Фердинанд I на 18 май 1909 г., по повод обявяване на независимостта на България (ДВ №104/21.05.1909 г.), а през февруари 1910 г. е утвърден със закон от XIV обикновено народно събрание. Орденът символизира суверенитета на страната и авторитета на монарха, който е негов Велик магистър и единствен носител на „голямото огърлие“. Инсигнията на ордена е задължителен атрибут от официалното облекло на българския цар. Има единствена степен с кръст и звезда с образите на светите братя Кирил и Методий. Звездата на ордена силно наподобява френския династичен орден Св. Дух, учреден от Анри III Валоа през 1578 г. Тази прилика едва ли е случайна, като имаме предвид произхода на Цар Фердинанд I и специалното му отношение към династичната традиция. Девизът на ордена е „EX ORIENTE LUX“ (От изток е светлината).[1]

Лауреати/Кавалери на ордена по време на Царство България; Български граждани:

Връчен е и на 52 чужди държавни глави, сред които са:

След Първата световна война с ордена са удостоени държавни глави и политически ръководители на страни от Оста:

Народна република България

редактиране

Орденът „Кирил и Методий“ е утвърден на 13 декември 1950 г. с указ №649 от Президиума на I народно събрание и има три степени. В чл.36 от указ №1094 на Държавния съвет на НРБ от 28 май 1974 г. са определени мотивите за награждаване с ордена: „за дейност в областта на науката, просветата и културата и за големи заслуги за възпитанието на българския народ“. Наградна система на НРБ създава много видове отличия, между които 17 ордена, подредени по старшинство в 8 степени, орден „Кирил и Методий“ е седми по старшинство. Всички отличия от наградната система на НРБ, с изключение на трите ордена Стара планина, Мадарски конник и Орден на розата са отменени с изменение на указ №1094 на 21 март 1991 г. от VII велико народно събрание.

Степени на орденския знак в наградната система на НРБ:

Република България

редактиране

Орден „Св. св. Кирил и Методий“ е втори по старшинство в наградната система на Република България. Учреден е със „закон за ордените и медалите на Република България“ на 13 юни 2003 г. (обн., ДВ, бр.54). Награждаването с орден Св. св. Кирил и Методий е прерогатив на Президента Република България.

Различия между царският и републиканският вариант

редактиране
  • Медалът на първите два степени е сребърен византийски кръст с позлатени сребърни ръбове, 3-ти клас е само изцяло сребърен.
    • Пламъците между раменете на кръста заменят лилията;
    • На обратната страна, вместо вензелът на българския цар е поставен българският национален трибагреник и надпис „Република България“

Чл.5

(1) С орден „Св. св. Кирил и Методий“ се награждават български и чужди граждани, които имат значим принос за развитието на културата, изкуството, образованието и науката.

(2) Орденът „Св. св. Кирил и Методий“ има следните степени: 1. огърлие; 2. първа степен – златен с оранжева лента; 3. втора степен – сребърен с оранжева лента;

(3) С орден „Св. св. Кирил и Методий“ се награждават: 1. с огърлие – лица с особено значими заслуги за развитието на културата, изкуството и науката; 2. с първа степен – лица с големи заслуги в областта на културата, изкуството, образованието и науката; 3. с втора степен – дейци на образованието, културата и читалищното дело.).[2]

Описание

редактиране

(4) Орден „Св. св. Кирил и Методий“:

1. огърлие: а) златен кръст, покрит с емайл, на лицевата страна – медальон в средата на кръста с изображение на Св. св. Кирил и Методий и надпис „Св. св. Кирил и Методий“, на обратната страна върху медальона е българският национален трибагреник и надпис „Република България“, пламъци между раменете на кръста; огърлието има елипсовидни медальони; носи се на шия;

б) звезда на ордена с огърлие: върху златни лъчи – златен кръст, покрит с емайл, медальон в средата на кръста с изображение на Св. св. Кирил и Методий и надпис „Св. св. Кирил и Методий“, пламъци между раменете на кръста; носи се на гърди;

2. първа степен: златен кръст, покрит с емайл, медальон в средата на кръста с изображение на св. св. Кирил и Методий и надпис „Св. св. Кирил и Методий“, на обратната страна върху медальона е българският национален трибагреник и надпис „Република България“, пламъци между раменете на кръста; носи се на гърди;

3. втора степен: сребърен кръст, покрит с емайл, медальон в средата на кръста с изображението на св. св. Кирил и Методий и надпис „Св. св. Кирил и Методий“, на обратната страна върху медальона е българският национален трибагреник и надпис „Република България“, пламъци между раменете на кръста; носи се на гърди.[2]

Награждаване

редактиране

Чл.11

(1) Президентът на Република България награждава с ордени и медали.

(2) Предложения за награждаване с ордени и медали се правят от председателя на Народното събрание и от Министерския съвет въз основа на мотивирано предложение от съответните министри, от Българската академия на науките, от висшите училища, от Българския Червен кръст, от творчески съюзи, сдружения и други организации с нестопанска цел, както и от инициативни комитети на граждани.

(3) Предложения за награждаване на чужди граждани с ордени и медали се правят от министъра на външните работи.

(4) Предложения за награждаване на български военни лица се правят от министъра на отбраната.

(5) Предложенията за награждаване трябва да съдържат подробно описание на дейността на лицето и мотивирано предложение за награждаване.

Чл.12.

(1) Указите на Президента на Република България за награждаване с ордени и медали се приподписват съгласно чл.102, ал.2 от Конституцията на Република България.

(2) Указите на Президента на Република България за награждаване с ордени и медали се подпечатват с държавния печат и се обнародват в „Държавен вестник“.[2]

Вижте също

редактиране