Носители на орден „Св. св. Кирил и Методий“

Това е списък на наградените с орден „Св. св. Кирил и Методий“, който е втори по старшинство в наградната система на Република България. Връчва се от президента на България на български и чужди граждани, които имат значим принос за развитието на културата, изкуството, образованието и науката.

Орден „Св. св. Кирил и Методий“ (огърлие)

НаградениРедактиране

1980

Дата на указа Носител Вид Тема
21 май 1980 Здравка Маринова Георгиева /Кънчева/ I степен
„за големите ѝ заслуги към Република България в областта на образованието и науката“

Указ № 980

2006Редактиране

Дата на указа Носител Вид Тема
18 май 2006 Никола Корабов огърлие „за особено значимите му заслуги за развитието на културата“[1]
Йосиф Сърчаджиев огърлие „за особено значимите му заслуги за развитието на културата“[2]
Гриша Островски огърлие „за особено значимите му заслуги за развитието на културата“[3]
Никола Инджов огърлие „за особено значимите му заслуги за развитието на културата“[4]
проф. Андрей Пантев огърлие „за особено значимите му заслуги за развитието на културата“[5]
Васил Казанджиев огърлие „за особено значимите му заслуги за развитието на културата“[6]
Росица Баталова I степен „за големите ѝ заслуги в областта на изкуството“[7]
Луна Давидова I степен „за големите ѝ заслуги в областта на изкуството“[8]
Петър Недевски I степен „за големите му заслуги към Република България в областта на образованието и науката“[9]
Теодосий Теодосиев I степен „за големите му заслуги към Република България в областта на образованието и науката“[10]
проф. Лазар Груев I степен „за големите му заслуги към Република България в областта на образованието и науката“[11]
проф. Хикмет Мехмедов I степен „за големите му заслуги към Република България в областта на изкуството и културата“
31 май 2006 Симон Брюно президент на Фондация Cite Internationale des Arts – Париж I степен „за особено големите ѝ заслуги за активизиране и развитие на духовните и културни връзки между Република България и Френската република“[12]
20 юни 2006 Винтън Сърф вицепрезидент на Google и председател на Управителния съвет на директорите на Интернет корпорацията за имена и адреси огърлие „за особено значимите му заслуги за развитието на информационните технологии и за оказаната експертна помощ на Република България в тази област“[13]
29 юни 2006 Виолета Гиндева огърлие „ за особено значимите ѝ заслуги към Република България в областта на културата и по повод 60 години от рождението ѝ“[14]
19 юли 2006 проф. д-р Петър Червеняков I степен „ за големите му заслуги в областта на медицинската наука и по повод 80 години от рождението му“[15]
4 август 2006 Лиляна Стефанова I степен „за големите ѝ заслуги в областта на българската култура.“[16]
14 ноември 2006 Чън Дзиуин професор, научен работник във Факултета за изследване на чуждестранна литература при Китайската академия за обществени науки II степен „ за нейния значим принос за укрепване на двустранните културни и научни връзки между Република България и Китайската народна република“[17]
Джан Ин научен работник в Китайската академия за обществени науки II степен „ за нейния значим принос за укрепване на двустранните културни и научни връзки между Република България и Китайската народна република“[18]
16 ноември 2006 проф. д-р Георги Бакалов I степен „ за големите му заслуги към Република България в областта на образованието и науката“[19]
проф. дфн Боряна Христова I степен „за големите ѝ заслуги към Република България в областта на образованието и науката“[20]

2007Редактиране

Дата на указа Носител Вид Тема
20 февр. 2007 Кольо Колев I степен „за големите му заслуги към Република България в областта на културата“[21]
22 март 2007 Миряна Башева I степен „за големите ѝ заслуги в областта на културата“[22]
17 май 2007 Елена Стефанова I степен „за големите ѝ заслуги към Република България в областта на културата“[23]
Антраник Арабаджиян I степен „за големите му заслуги към Република България в областта на културата“[24]
Николай Казмуков I степен „за големите му заслуги към Република България в областта на културата“[25]
Богомил Стоилов I степен „за големите му заслуги към Република България в областта на културата“[26]
Спас Карафезов II степен „като деец на културата и читалищното дело“[27]
23 май 2007 проф. Сава Гроздев I степен „за големите му заслуги към Република България в областта на образованието и науката“[28]
Милка Банчева II степен „за дейността ѝ в областта на образованието“[29]
30 юли 2007 Алберт Лиханов член на управителния съвет на Международната фондация „Св. св. Кирил и Методий“ I степен „за големите му заслуги за популяризиране на българската култура в Русия.“[30]
1 ноември 2007 акад. Иван Юхновски огърлие „за големите му заслуги към Република България в областта на образованието и науката“[31]
проф. Николина Георгиева огърлие огърлие за особено значимите ѝ заслуги за развитието на културата, изкуството и науката“[32]
проф. Георги Петканов огърлие „за големите му заслуги към Република България в областта на образованието и науката“[33]
Христо Друмев огърлие „за особено значимите му заслуги за развитието на културата, изкуството и науката“[34]
Мария Динолова II степен „за заслугите є като деец на културата и читалищното дело“[35]
26 ноември 2007 Вълчо Камарашев огърлие „за особено значимите му заслуги за развитието на културата и изкуството“[36]
18 декември 2007 ст.н.с. I ст. д-р Йорданка Стоянова огърлие „за изключителните ѝ научни постижения в областта на селекцията на селскостопанските култури и за приноса ѝ в развитието на земеделската наука и земеделието в Република България, както и по повод 80 години от рождението ѝ“[37]
21 декември 2007 Милчо Левиев огърлие „за особено значимите му заслуги за развитието на културата и изкуството и по повод 70 години от рождението му“[38]

2008Редактиране

Дата на указа Носител Вид Тема
29 януари 2008 Павел Герджиков огърлие „за особено значимите му заслуги за развитие на културата и музикалното изкуство“[39]
Калина Тасева I степен „за особено големите ѝ заслуги в областта на културата и изкуството“[40]
Елена Божкова II степен „за заслуги в областта на културата и читалищното дело“[41]
26 февр.2008 проф. д-р Исак Паси огърлие „за особено значимите му заслуги за развитие на българската философия, естетика и културология, както и по повод неговата 80-годишнина“[42]
Гиньо Ганев огърлие „за значимия му принос за развитие на културата и науката, както и по повод неговата 80-годишнина“[43]
22 април 2008 акад. Евгени Головински I степен „за големите му заслуги към Република България за развитието на химичната и биологичната наука“[44]
21 май 2008 Константин Павлов огърлие „за особено значимите му заслуги за развитието на културата и изкуството“[45]
проф. Тимъти Райс II степен „за големия му принос за развитието на научните изследвания на българския музикален фолклор и за популяризирането на българската култура в Съединените американски щати“[46]
23 май 2008 Йоста Шварк I степен „за големите му заслуги за популяризиране на българската класическа музика и певческо изкуство в Кралство Дания“[47]
29 май 2008 Йовчо Крушев огърлие „за особено значимите му заслуги за развитието на културата и изкуството“[48]
Дора Христова I степен „за големите ѝ заслуги в областта на културата и изкуството“[49]
29 май 2008 Крум Дамянов I степен „за големите му заслуги в областта на културата и изкуството“[50]
23 юли 2008 Димитър Герасимов огърлие „за особено значимите му заслуги за развитието на културата и изкуството“[51]
2 септември 2008 Георги Русев огърлие „за особено значимите му заслуги за развитието на културата и изкуството“[52]
2 октомври 2008 Велко Кънев I степен „за големите му заслуги в областта на културата и изкуството“[53]
7 октомври 2008 Волфганг Щрайнер I степен „за цялостната му дейност за популяризиране на българското изобразително изкуство и българската култура във Федерална република Германия“[54]
4 ноември 2008 Рангел Вълчанов огърлие „за особено значимите му заслуги за развитието на културата и изкуството“[55]
Пламен Карталов огърлие „за особено значимите му заслуги за развитието на културата и изкуството“[56]
Веселин Мамков огърлие „за особено значимите му заслуги за развитието на културата“[57]
Иван Вълев I степен „за големите му заслуги в областта на културата и читалищното дело и по повод 80 години от рождението му“[58]
Милан Миланов I степен „за големите му заслуги в областта на културата“[59]
20 ноември 2008 Любомир Иванов огърлие „за оказаната съществена подкрепа и значим принос за развитието на здравните системи в България и в други страни през последните десетилетия, за високите му научни постижения в областта на социалната медицина и общественото здраве и по повод 65 години от рождението му“[60]

2009Редактиране

Дата на указа Носител Вид Тема
9 март 2009 митрополит Иларион Доростолски огърлие „за особено значимите му заслуги за развитието и издигането на ролята на богословското образование и наука“[61]
акад. Матей Матеев I степен „за големите му заслуги към Република България в областта на образованието и науката“[62]
Хайгашод Агасян I степен „за големите му заслуги към Република България в областта на изкуството и образованието“[63]
Динко Христов II степен „за дейността му в областта на образованието“[64]
27 май 2009 Велислава Дърева I степен „за големите ѝ заслуги в областта на културата“[65]
3 юни 2009 Михайло Пантич I степен „за изключителния му принос за популяризиране на българската история и култура в Република Сърбия“[66]
8 юни 2009 Анелия Шуманова огърлие „за особено значимите є заслуги за развитието на културата и музикалното изкуство“[67]
арх. Иван Попов I степен „за големите му заслуги в областта на културата, изкуството, образованието и науката“[68]
Йордан Алексиев Йорданов I степен „за големите му заслуги в областта на културата“[69]
Иво Русев огърлие „за особено значимите му заслуги за развитието на културата и изкуството“[70]
Маргарита Деянова-Ваклинова огърлие „за особено значимите є заслуги за развитието на културата“[71]
Иван Андонов огърлие „за особено значимите му заслуги за развитието на културата и изкуството“[72]
Слава Рачева огърлие „за особено значимите ѝ заслуги за развитието на културата и изкуството“[73]
Енчо Халачев огърлие „за особено значимите му заслуги за развитието на културата и театралното изкуство“[74]
Саша Филипова огърлие „за особено значимите ѝ заслуги за развитието на културата и изкуството“[75]
3 юли 2009 проф. д-р инж. Иван Маринов Иванов огърлие „за изключителните му заслуги за изграждане и развитие на мониторинговата, хидрологичната и метеорологичната мрежа в национален план, както и за дългогодишната му преподавателска дейност“[76]
проф. д-р инж. Иван Патоков огърлие „за изключителните му заслуги за изграждане и развитие на мониторинговата, хидрологичната и метеорологичната мрежа в национален план, както и за дългогодишната му преподавателска дейност“[77]
проф. д-р инж. Марин Славов огърлие „за изключителните му заслуги за изграждане и развитие на мониторинговата, хидрологичната и метеорологичната мрежа в национален план, както и за дългогодишната му преподавателска дейност“[78]
инж. Георги Куков огърлие „за големите му заслуги за проектиране и реализация на най-значимите обекти на българската хидроенергетика“[79]
Владимир Геневски I степен „за дългогодишната му активна трудова и творческа дейност в изграждането и развитието на цветната металургия в България и на международно равнище, както и по повод 75 години от рождението му“[80]
30 септ. 2009 проф. Ник Тиц I степен „за големите му заслуги за популяризирането на българската култура и изкуство в Република Австрия“[81]
5 ноември 2009 Георги Лечев I степен „за особените му заслуги в областта на културата и изкуството“[82]

2010Редактиране

Дата на указа Носител Вид Тема
4 март 2010 Захари Петров I степен „за големите му заслуги в областта на културата и изкуството“[83]
22 март 2010 проф. Марин Маринов I степен „за големите му заслуги към Република България в областта на образованието и науката и по случай неговата 80-годишнина“[84]
19 май 2010 Фео Мустакова огърлие „за особено значимите ѝ заслуги за развитието на културата и балетното изкуство“[85]
4 юни 2010 проф. Константин Джидров огърлие „за особено значимите му заслуги в областта на културата“[86]
Юлий Стоянов огърлие „за особено значимите му заслуги в областта на културата“[87]
арх. Стефан Стайнов I степен „за големите му заслуги в областта на териториалното устройство и градоустройството и за активната му обществена дейност“[88]
Юлия Юрдекова II степен „за значимия ѝ принос в развитието на образованието и във връзка със 100-годишнината от създаването на Националната търговска гимназия „Васил Левски“ – Пловдив“[89]
Янка Такева I степен „по повод 24 май – Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост, и във връзка с 20-годишнината на Синдиката на българските учители“[90]
Стоян Стоянов II степен „за значимия му принос за развитието на културата и изкуството“[91]
Николай Овчаров огърлие „за особено значимите му заслуги в областта на културата“[92]
Михаил Белчев огърлие „за особено значимите му заслуги в областта на културата“[93]
Боян Радев огърлие „за особено значимите му заслуги в областта на културата“[94]
22 юни 2010 Негово Високопреосвещенство Неофит русенски митрополит огърлие „за особено значимите му заслуги за развитието на Духовната академия „Св. Климент Охридски“, за приноса му за развитие на научно-просветителските връзки и взаимоотношения между източните и западните християни и по повод неговата 65-а годишнина“[95]
проф. Емил Боев I степен „за особено значимите му заслуги за развитието на българската наука и култура“[96]
проф. Колю Донев I степен „а безспорните му заслуги като ректор на Икономическия университет – Варна, и във връзка с 90-годишния юбилей на университета“[97]
7 юли 2010 проф. Николай Мартинов I степен „за големите му заслуги в областта на образованието и науката и по случай 70-годишнината му“[98]
21 юли 2010 Радосвет Радев огърлие „за особено значимите му заслуги в областта на културата“[99]
Емил Стойчев огърлие „за особено значимите му заслуги в областта на културата“[100]
Кирил Маричков I степен „за особено големите му заслуги в областта на културата и изкуството“[101]
Петър Гюзелев I степен „за особено големите му заслуги в областта на културата и изкуството“[102]
Георги Марков I степен „за особено големите му заслуги в областта на културата и изкуството“[103]
Владимир Тотев I степен „за особено големите му заслуги в областта на културата и изкуството“[104]
30 юли 2010 Антон Дончев огърлие „за особено значимите му заслуги в областта на културата.“[105]
20 септ. 2010 Петър Берон огърлие „за особено значимите му заслуги в областта на културата“[106]
18 октомври 2010 проф. Александър Йосифов I степен „за големите му заслуги в областта на културата, изкуството и образованието и по повод 70 години от рождението му“[107]

2011Редактиране

Дата на указа Носител Вид Тема
21 март 2011 Искра Радева огърлие „за особено значимия ѝ принос в областта на културата“[108]
31 март 2011 проф. Митко Миховски I степен „за големите му заслуги в областта на образованието и науката и по повод 70 години от рождението му“[109]
19 май 2011 Иво Папазов огърлие „за особено значимите му заслуги в областта на културата и музикалното изкуство“[110]
Георги Трифонов огърлие „за особено значимите му заслуги в областта на културата и изобразителното изкуство“[111]
Васил Найденов огърлие „за особено значимите му заслуги в областта на културата и музикалното изкуство“[112]
Иван Иванов огърлие „за особено големите му заслуги в областта на културата и изкуството“[113]
Зденка Дойчева I степен „за големите ѝ заслуги в областта на културата и изкуството“[114]
Милена Куртева II степен „за значимия ѝ принос за развитието на културата и изкуството“[115]
Маргарита Градечлиева II степен „за значимия ѝ принос за развитието на българската култура и българското танцово изкуство“[116]
26 май 2011 Гауденц Руф I степен „за значимия му принос за развитието на българо-швейцарските отношения в областта на културата и изкуството“[117]
проф. Ву Хъонг заместник-председател на Дружеството за приятелство Виетнам – България I степен „за значимия му принос за развитието на българо-виетнамските отношения в областта на културата“[118]
8 юни 2011 Теодосий Спасов огърлие „за особено значимите му заслуги в областта на културата“[119]
Божана Апостолова огърлие „за особено значимия ѝ принос в областта на културата“[120]
проф. Никола Николов I степен „за големите му заслуги в областта на културата и изкуството“[121]
Николай Николаев I степен „за големите му заслуги в областта на културата и изкуството“[122]
Иля Велчев I степен „за изключително големите му заслуги в областта на културата“[123]
Стоян Дуков I степен „за големите му заслуги в областта на културата и изкуството“[124]
проф. Цветан Цветков I степен „за големите му заслуги към Република България в областта на образованието и науката“[125]
проф. д-р Савка Шопова-Маркова II степен „за значимия ѝ принос за развитието на българската култура и българското музикално изкуство“[126]
Чавдар Шинов II степен „за значимия му принос за развитието на съвременната българска култура и изкуство“[127]
Иван Стефанов Тенев II степен „за значимия му принос за развитието на културата и изкуството“[128]
Николай Петев II степен „за големите му заслуги в областта на културата и изкуството“[129]
Никола Радев II степен „за значимия му принос за развитието на културата и изкуството“[130]
12 юли 2011 Пенчо Пенев огърлие „за особено значимия му принос за развитието на науката и образованието“[131]
12 октомври 2011 Силви Вартан огърлие „за особено значимите ѝ заслуги в областта на българската култура и изкуство“[132]
проф. д-р Анелия Клисарова I степен „за цялостната ѝ научно-преподавателска дейност и по повод навършването на 50 години“[133]
18 ноември 2011 Михалис Гарудис огърлие „за значимия му принос за развитието на културата и изкуството в Република България“[134]

2012Редактиране

Дата на указа Носител Вид Тема
28 март 2012 проф. д-р Тацуро Мацумае огърлие „за особено значимите му заслуги за развитието на българо-японските отношения в областта на културата, образованието и науката“[135]
30 май 2012 проф. д-р Елка Константинова огърлие „за особено значимите ѝ заслуги в областта на културата“[136]
Янка Рупкина огърлие „за особено значимите ѝ заслуги в областта на културата“[137]
Адела Пеева I степен „за големите ѝ заслуги в областта на културата и изкуството“[138]
проф. Венец Димитров I степен „за големите му заслуги в областта на културата и изкуството“[139]
Александър Дяков I степен „за големите му заслуги в областта на културата и изкуството“[140]
Иван Варимезов I степен „за големите му заслуги в областта на културата и изкуството“[141]
26 юни 2012 Димитър Михайлов Атанасов член на Управителния съвет на Фондацията на „Православната църква на Българската екзархия“ I степен „за големия му принос за съхраняването на българското духовно и културно наследство в Република Турция“[142]
Васил Лязе председател на Управителния съвет на Фондацията на „Православната църква на Българската екзархия“ I степен „за големия му принос за съхраняването на българското духовно и културно наследство в Република Турция“[143]
9 юли 2012 проф. Иван Лалов I степен „за големите му заслуги в областта на образованието и науката“[144]
Димитър Коруджиев огърлие „за особено значимите му заслуги в областта на културата“[145]
29 август 2012 проф. дхн Фрерих Йоханес Кайл от Техническия университет в Хамбург, Германия II степен „за значимия му принос за развитието на висшето техническо чуждоезиково образование в Република България“[146]
проф. дтн Лотар Вилхелм Мьорл от Университета „Ото фон Герике“ в Магдебург, Германия II степен „за значимия му принос за развитието на висшето техническо чуждоезиково образование в Република България“[147]
9 ноември 2012 Йордан Соколов I степен „за особено значимия му принос за развитието на демократичните процеси в страната“[148]
проф. Михаил Неделчев I степен „за особено значимия му принос за развитието на литературата и по случай 70 години от рождението му“[149]

2013Редактиране

Дата на указа Носител Вид Тема
23 май 2013 проф. Елена Баева I степен „за големите ѝ заслуги в областта на културата и изкуството“[150]
Калинка Згурова I степен „за големите ѝ заслуги в областта на културата и изкуството“[151]
Ани Бакалова I степен „за големите ѝ заслуги в областта на културата и изкуството“[152]
Найден Вълчев I степен „за големите му заслуги в областта на културата и изкуството“[153]
Драгомир Ненов I степен „за големите му заслуги в областта на културата“[154]
6 август 2013 Константин Жалов I степен „за големите му заслуги към Република България в областта на науката и спорта“[155]
8 ноември 2013 проф. д-р Роланд Валтер Марти I степен „за неговия значим принос в проучването на старата българска писменост и за популяризирането на българската култура и наука“[156]
19 ноември 2013 Михаил Вълов II степен „за неговата активна дейност в областта на просветата и културата и по повод навършването на 60-годишна възраст“[157]
3 декември 2013 Асен Шопов I степен „за големите му заслуги в областта на културата и изкуството“[158]
3 декември 2013 Франсис Джеймс Томсън I степен „за неговия значим принос в проучването на старата българска писменост и за популяризирането на българската култура и наука“[159]

2014Редактиране

Дата на указа Носител Вид Тема
28 май 2014 Тодор Бурилков огърлие „за цялостната му професионална, научна, преподавателска и обществена дейност“[160]
Славка Бозукова I степен „за големите ѝ заслуги в областта на културата и изкуството“[161]
24 юни 2014 Борислав Димов Иванов II степен „за значимия му принос за развитието на културата и изкуството“[162]
21 юли 2014 проф. д-р Меглена Ачкова I степен „за големите ѝ заслуги в областта на образованието и науката“[163]

2015Редактиране

Дата на указа Носител Вид Тема
30 март 2015 проф. д-р Виолета Маринова огърлие „за изключителните ѝ заслуги към Република България, свързани с развитието на медицината“[164]
проф. Христо Баларев I степен „за значимия му принос за развитието на общата и неорганичната химия“[165]
19 май 2015 Николай Дойнов I степен „за големите му заслуги в областта на културата“[166]
Иван Цонев II степен „за значимия му принос за развитието на културата и изкуството“[167]
Александър Балкански огърлие „за особено значимите му заслуги в областта на културата и изкуството“[168]
проф. Георги Чапкънов огърлие „за особено значимите му заслуги в областта на културата и изкуството“[169]
проф. Неделчо Милев огърлие „за особено значимите му заслуги в областта на културата“[170]
24 юни 2015 Иван Димитров Христов II степен „за заслугите му в областта на образованието и културата“[171]
23 септ. 2015 акад. Дочи Ексерова I степен „за нейните големи заслуги за развитието на колоидната наука“[172]
19 октомври 2015 акад. Дамян Дамянов I степен „за големите му заслуги в областта на медицината, науката и образованието“[173]
доц. Лиляна Вълчева I степен „за големия ѝ принос за развитието на висшето образование и науката“[174]
проф. Христо Белоев I степен „за големите му заслуги в областта на образованието и науката“[175]

2016Редактиране

Дата на указа Носител Вид Тема
6 януари 2016 Йордан Семерджиев I степен „за големите му заслуги в областта на образованието и културата“[176]
22 март 2016 Робърт Гипсън[177] I степен „за големия му принос за развитието на връзките в областта на културата, изкуството, образованието и науката между Република България и Съединените американски щати“[178]
10 май 2016 проф. Милена Моллова огърлие „за особено значимите ѝ заслуги в областта на културата и изкуството“[179]
Стефка Берова I степен „за големите ѝ заслуги в областта на културата“[180]
проф. Анастас Славчев I степен „за големите му заслуги в областта на културата“[181]
Мая Нешкова II степен „за значимия ѝ принос за развитието на културата и изкуството“[182]
20 май 2016 Камен Донев I степен „за големите му заслуги за развитието на културата и изкуството“[183]
Петя Силянова I степен „за големите ѝ заслуги за развитието на културата и изкуството“[184]
Ивайло Стоянов (Мариус Куркински) I степен „за големите му заслуги за развитието на културата и изкуството“[185]
Стефан Москов I степен „за големите му заслуги за развитието на културата и изкуството“[186]
Иглика Трифонова I степен „за големите ѝ заслуги за развитието на културата и изкуството“[187]
Георги Господинов I степен „за големите му заслуги за развитието на културата и изкуството“[188]
Христо Бойчев I степен „за големите му заслуги за развитието на културата и изкуството“[189]
Деян Енев I степен „за големите му заслуги за развитието на културата и изкуството“[190]
Станислав Памукчиев I степен „за големите му заслуги за развитието на културата и изкуството“[191]
Свилен Блажев I степен „за големите му заслуги за развитието на културата и изкуството“[192]
Божидар Козарев I степен „за големите му заслуги за развитието на културата и изкуството“[193]
Милко Божков I степен „за големите му заслуги за развитието на културата и изкуството“[194]
Васко Василев I степен „за големите му заслуги за развитието на културата и изкуството“[195]
Соня Йончева I степен „за големите ѝ заслуги за развитието на културата и изкуството“[196]
10 юни 2016 проф. Камен Велев I степен „за големите му заслуги в областта на образованието и науката“[197]
14 юни 2016 акад. Николай Попов I степен „за големите му заслуги към Република България в областта на денталната медицина“[198]
11 октомври 2016 доц. Божанка Константинова II степен „за заслугите и приноса ѝ в областта на културата и литературознанието“[199]
проф. Нева Кръстева огърлие „за особено значимите ѝ заслуги за развитието на изкуството, културата и науката“[200]
17 ноември 2016 д-р Васил Спиридонов Стоянов II степен „за значимия му принос в областта на образованието и културата и за развитието на двустранните отношения с Република Молдова“[201]
проф. Константин Кацаров, изтъкнат български учен юрист, адвокат, историк и патриот, основател на Фондация „Константин и Зиновия Кацарови“ I степен посмъртно[202]

2017Редактиране

Дата на указа Носител Вид Тема
28 април 2017 монсеньор Жозе Авелино Бетанкур, директор на Протокола на Светия престол I степен „за неговия принос за укрепването и развитието на отношенията на приятелство и сътрудничество между Република България и Светия престол“[203]
14 юни 2017 г-н Жак-Люк Мартинез, генерален директор на музей „Лувър“ в Париж I степен „за неговия значим принос за популяризирането на българската култура и културно-историческото наследство на България във Френската република и по света, както и за развитието на българо-френското културно сътрудничество“[204]
г-н Александр Баралис, куратор в музей „Лувър“ в Париж II степен за неговия значим принос за популяризирането на българската култура и културно-историческото наследство на България във Френската република и по света, както и за развитието на българо-френското културно сътрудничество[205]
22 юни 2017 проф. Янко Димитриев, посмъртно I степен „за неговите големи заслуги в областта на образованието и науката“[206]
4 септ. 2017 г-н Валерий Гергиев, художествен ръководител и директор на Мариинския театър на Санкт Петербург, Руската федерация I степен „за големите му заслуги в областта на културата и изкуството и за приноса му за укрепване на културните връзки между Република България и Руската федерация“[207]
20 октомври 2017 акад. Иван Юхновски огърлие „за особено значимите му заслуги в областта на образованието и науката“[208]
26 октомври 2017 проф. Владко Панайотов огърлие „за неговия значим принос в областта на образованието и науката и за утвърждаване престижа на Република България по света“[209]
30 октомври 2017 проф. Анна Недялкова I степен „за нейния значим принос в областта на образованието и науката“[210]
доц. Тодор Тодоров I степен за неговия значим принос за утвърждаването и развитието на българската образователна система[211]

2018Редактиране

Дата на указа Носител Вид Тема
31 януари 2018 г-жа Мари-Луиз Колейро Прека, президент на Република Малта огърлие „за значителните и заслуги за развитието на приятелските отношения и на двустранното сътрудничество между Република България и Република Малта, както и за нейната особено значима заслуга за развитието на културата, изкуството и науката“[212]
23 февр.2018 проф. д-р Радослав Гайдарски огърлие „за значимия му принос в областта на медицинската наука в Република България“[213]
проф. д.м.н. Темелко Темелков огърлие за значимия му принос в областта на медицинската наука в Република България[214]
27 февр.2018 проф. Николай Червенков I степен „за неговите големи заслуги в областта на историческата българистика и развитието на българската просвета и култура“[215]
16 март 2018 акад. Александър Петров огърлие „за особено значимите му заслуги в областта на образованието и природните науки“[216]
8 май 2018 проф. д-р Жак Манян I степен „за неговия особен принос в образованието и квалификацията на български лекари, за издигане нивото на българската медицинска наука в областта на оториноларингологията и за развитие на българо-френското сътрудничество в областта на науката и образованието“[217]
30 май 2018 доц. Калина Богоева огърлие „за особено значимите ù заслуги в областта на културата и изкуството“[218]
Стефка Ковачева огърлие „за особено значимите ù заслуги в областта на културата и изкуството“[219]
проф. Милко Коларов огърлие „за особено значимите му заслуги в областта на културата и изкуството“[220]
Иван Иванов огърлие „за особено значимите му заслуги в областта на културата и изкуството“[221]
Величка Пейкова огърлие „за особено значимите ù заслуги в областта на културата и изкуството“[222]
Христо Мутафчиев огърлие „за особено значимите му заслуги в областта на културата и изкуството“[223]
д-р Иван Александров Ангелов II степен „за значимия му принос за развитието на културата и изкуството“[224]
Петър Велчев II степен „за значимия му принос за развитието на културата и изкуството“[225]
29 октомври 2018 Владимир Пенев огърлие „за особено значимите му заслуги в областта на културата и изкуството“[226]
28 декември 2018 акад. Минчо Хаджийски I степен „за неговите големи заслуги в областта на образованието и науката“[227]

2019Редактиране

Дата на указа Носител Вид Тема
29 януари 2019 проф. д-р Цекомир Воденичаров огърлие „за особено значимите му заслуги за развитието на медицинската наука и за утвърждаването на факултетите по обществено здраве в системата на висшето образование в Република България“[228]
8 май 2019 г-н Хуан Едуардо Сунига, испански българист I степен „за големите му заслуги и значим принос в областта на културата, литературата, образованието и изкуството“[229]
28 май 2019 акад. проф. дмн Владимир Овчаров огърлие „за особено значимите му заслуги за развитието на медицинската наука и образование в Република България“[230]
Христо Панев I степен „за големите му заслуги в областта на културата“[231]
Андрей Аврамов II степен „за значимия му принос за развитието на културата и изкуството“[232]
Трифон Павлов II степен „за значимия му принос за развитието на културата и изкуството“[233]
4 юни 2019 Милка Митева огърлие „за особено значимите и заслуги в областта на културата и изкуството“[234]
26 юни 2019 акад. Чавдар Руменин I степен „за неговите големи заслуги в областта на науката“[235]
акад. Ангел Гълъбов I степен „за неговите големи заслуги в областта на образованието и науката“[236]
29 юли 2019 г-н Михаил Швидкой, специален съветник на руския президент по въпросите на международното културно сътрудничество огърлие „за заслугите му за развитието на културните и духовни връзки между България и Русия“[237]
14 октомври 2019 проф. д-р Венко Александров огърлие „за особено значимите му заслуги за развитието на медицинската наука и образованието“[238]
19 ноември 2019 проф. Христо Баларев огърлие „за особено значимите му заслуги в областта на общата и неорганичната химия“[239]
Атанасия Стоянова I степен „за нейните големи заслуги в областта на образованието и българистиката“[240]

2020Редактиране

Дата на указа Носител Вид Тема
24 януари 2020 проф. д-р Владимир Гетов II степен „за големите му заслуги в областта на образованието и науката и за развитието на сътрудничеството в академичната област между Република България и Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия“[241]
7 май 2020 проф. Николай Жечев I степен „за неговия изключителен принос в областта на историческата наука“[242]
15 май 2020 проф. Невена Цачева II степен „за приноса ѝ за утвърждаване и развитие на медицинското образование“[243]
1 юни 2020 Христо Димитров I степен „за големите му заслуги в областта на културата и изкуството и за популяризирането на българските традиции и фолклор“[244]
5 юни 2020 проф. д-р Атанас Щерев огърлие „за особено значимите му заслуги за развитието на медицинската наука и образование в Република България“[245]
22 юни 2020 проф. д-р Красимир Иванов огърлие „за особено значимите му заслуги за развитието на медицинската наука и образованието в Република България“[246]
14 юли 2020 Симеон Идакиев I степен „за особено големите му заслуги в областта на културата“[247]
Методи Филчев II степен „за големите му заслуги в областта на културата и изкуството“[248]
20 юли 2020 Татяна Сърбинска огърлие „за особено значимите и заслуги в областта на културата“[249]
22 юли 2020 Иван Терзиев огърлие „за особено значимите му заслуги в областта на културата“[250]
27 юли 2020 Лозан Лозанов I степен „за особено значимите му заслуги в областта на културата и изкуството“[251]
14 август 2020 Иван Балабанов I степен „за изключително големите му заслуги в областта на културата и изкуството“[252]
Николай Георгиев I степен „за особено значимите му заслуги в областта на културата“[253]
Ваня Грашкина-Минчева I степен „за особено значимите ѝ заслуги в областта на културата“[254]
Рашко Иванов I степен „за изключително големите му заслуги в областта на културата и изкуството и за развитието на културните отношения между Република България и Република Хърватия“[255]
Донка Копринкова II степен „за значимия ѝ принос в областта на културата“[256]
16 ноември 2020 проф. Пламен Павлов I степен „за неговите големи заслуги в областта на образованието и популяризирането на българската история“[257]
Руси Чанев I степен „за особено значимите му заслуги в областта на културата и изкуството“[258]
22 декември 2020 Вера Найденова огърлие „за особено значимите и заслуги в областта на националното филмово изкуство и култура“[259]

2021Редактиране

Дата на указа Носител Вид Тема
9 март 2021 акад. Васил Сгурев огърлие „за неговите особено значими заслуги за развитието на електрониката, роботиката и информационните технологии“[260]
6 април 2021 проф. д-р Петко Салчев огърлие „за изключителните му заслуги за развитието на системата на здравеопазването в Република България“[261]
27 април 2021 Адриана Благоева I степен „за големи заслуги в областта на културата и изкуството“[262]
Михаил Петров I степен „за големи заслуги в областта на културата и изкуството“[263]
Любен Чаталов II степен „големи заслуги в областта на културата и изкуството“[264]
5 юли 2021 Людмил Ангелов огърлие „за особено значимите му заслуги за развитието на културата и изкуството“[265]
28 юли 2021 акад. Иван Попчев огърлие „за неговите особено значими заслуги за развитието на математическата наука и информатиката“[266]
4 август 2021 Пенчо Линов огърлие „за особено значимите му заслуги в областта на културата и изкуството“[267]
30 август 2021 Петър Горанов I степен „за големите му заслуги в областта на културата“[268]
Боян Ангелов огърлие „за особено значимите му заслуги в областта на културата и изкуството“[269]
Божидар Николов I степен „за големите му заслуги в областта на културата“[270]
10 септември 2021 проф. Стоян Караиванов огърлие „за неговите особено значими заслуги за развитието на музикалното изкуство и култура“[271]
4 октомври 2021 акад. Никола Съботинов огърлие „за неговите особено значими заслуги в областта на науката“[272]
1 ноември 2021 проф. Милияна Каймакамова огърлие „за нейните особено значими заслуги за развитието на историческата наука“[273]
22 ноември 2021 Борислав Иванов I степен „за изключително големите му заслуги за развитието на културата и изкуството“[274]
22 ноември 2021 Виолета Карапеева II степен „за нейния значим принос за развитието на културата и изкуството“[275]
14 декември 2021 проф. Петър Делев огърлие „за неговите особено значими заслуги в областта на античната история и тракологията“[276]
14 декември 2021 Илка Зафирова огърлие „за особено значимите й заслуги в областта на културата“[277]

2022Редактиране

Дата на указа Носител Вид Тема
1 юни 2022 проф. Божидар Божинов I степен „за големите му заслуги за развитието на образованието, науката и строителното дело в Република България“[278]
21 юни 2022 проф. Стефан Костянев огърлие „за неговите особено значими заслуги за развитието на медицинската наука и образованието“[279]
4 октомври 2022 отец Александър Чъкърък I степен „за големите му заслуги за опазване на българското културно и историческо наследство“[280]
25 октомври 2022 акад. Николай Денков огърлие „за особено значимите му заслуги в областта на образованието и науката“[281]
25 октомври 2022 Даниела Доковска огърлие „заособено значимите й заслуги за развитието на правната наука и юридическото образование“[282]
2 декември 2022 проф. Диана Петкова I степен „за нейните големи заслуги в областта на науката“[283]
19 декември 2022 проф. д-р Пенка Переновска огърлие „за особено значими заслуги за развитието на медицинската наука и практика и в частност на педиатрията и детската пулмология в Република България“[284]
19 декември 2022 проф. д-р Димитър Димитраков I степен „за големите му заслуги за развитието на медицинската наука и на медицинската специалност „Нефрология“ в Република България“[285]

БележкиРедактиране

 1. Указ № 223 Обн. ДВ. бр. 44 от 30 май 2006 г.
 2. Указ № 224 Обн. ДВ. бр. 44 от 30 май 2006 г.
 3. Указ № 225 Обн. ДВ. бр. 44 от 30 май 2006 г.
 4. Указ № 226 Обн. ДВ. бр. 44 от 30 май 2006 г.
 5. Указ № 227 Обн. ДВ. бр. 44 от 30 май 2006 г.
 6. Указ № 228 Обн. ДВ. бр. 44 от 30 май 2006 г.
 7. Указ № 229 Обн. ДВ. бр. 44 от 30 май 2006 г.
 8. Указ № 230 Обн. ДВ. бр. 44 от 30 май 2006 г.
 9. Указ № 231 Обн. ДВ. бр. 44 от 30 май 2006 г.
 10. Указ № 234 Обн. ДВ. бр. 44 от 30 май 2006 г.
 11. Указ № 235 Обн. ДВ. бр. 44 от 30 май 2006 г.
 12. Указ № 250 Обн. ДВ. бр. 47 от 9 юни 2006 г.
 13. Указ № 268 Обн. ДВ. бр. 52 от 27 юни 2006 г.
 14. Указ № 277 Обн. ДВ. бр. 55 от 7 юли 2006 г.
 15. Указ № 302 Обн. ДВ. бр. 62 от 1 август 2006 г.
 16. Указ №321 Обн. ДВ. бр. 66 от 15 август 2006 г.
 17. Указ № 450 Обн. ДВ. бр. 95 от 24 ноември 2006 г.
 18. Указ № 449 Обн. ДВ. бр. 95 от 24 ноември 2006 г.
 19. Указ № 456 Обн. ДВ. бр. 96 от 28 ноември 2006 г.
 20. Указ № 455 Обн. ДВ. бр. 96 от 28 ноември 2006 г.
 21. Указ № 51 Обн. ДВ. бр.19 от 2 март 2007 г.
 22. Указ № 87 Обн. ДВ. бр.28 от 3 април 2007 г.
 23. Указ № 154 Обн. ДВ. бр.41 от 22 май 2007 г.
 24. Указ № 155 Обн. ДВ. бр.41 от 22 май 2007 г.
 25. Указ № 156 Обн. ДВ. бр.41 от 22 май 2007 г.
 26. Указ № 157 Обн. ДВ. бр.41 от 22 май 2007 г.
 27. Указ № 158 Обн. ДВ. бр.41 от 22 май 2007 г.
 28. Указ № 169 Обн. ДВ. бр.44 от 5 юни 2007 г.
 29. Указ № 170 Обн. ДВ. бр.44 от 5 юни 2007 г.
 30. Указ № 230 Обн. ДВ. бр.66 от 14 август 2007 г.
 31. Указ № 344 Обн. ДВ. бр.94 от 16 ноември 2007 г.
 32. Указ № 345 Обн. ДВ. бр.94 от 16 ноември 2007 г.
 33. Указ № 346 Обн. ДВ. бр.94 от 16 ноември 2007 г.
 34. Указ № 347 Обн. ДВ. бр.94 от 16 ноември 2007 г.
 35. Указ № 348 Обн. ДВ. бр.94 от 16 ноември 2007 г.
 36. Указ № 390 Обн. ДВ. бр.101 от 4 декември 2007 г.
 37. Указ № 414 Обн. ДВ. бр.1 от 4 януари 2008 г.
 38. Указ № 420 Обн. ДВ. бр.1 от 4 януари 2008 г.
 39. Указ № 13 Обн. ДВ. бр.16 от 15 февруари 2008 г.
 40. Указ № 14 Обн. ДВ. бр.16 от 15 февруари 2008 г.
 41. Указ № 15 Обн. ДВ. бр.16 от 15 февруари 2008 г.
 42. Указ № 47 Обн. ДВ. бр.26 от 7 март 2008 г.
 43. Указ № 49 Обн. ДВ. бр.26 от 7 март 2008 г.
 44. Указ № 151 Обн. ДВ. бр.43 от 29 април 2008 г.
 45. Указ № 168 Обн. ДВ. бр.48 от 23 май 2008 г.
 46. Указ № 169 Обн. ДВ. бр.51 от 3 юни 2008 г.
 47. Указ № 173 Обн. ДВ. бр.51 от 3 юни 2008 г.
 48. Указ № 181 Обн. ДВ. бр.52 от 6 юни 2008 г.
 49. Указ № 183 Обн. ДВ. бр.52 от 6 юни 2008 г.
 50. Указ № 184 Обн. ДВ. бр.52 от 6 юни 2008 г.
 51. Указ № 227 Обн. ДВ. бр.69 от 5 август 2008 г.
 52. Указ № 257 Обн. ДВ. бр.81 от 16 септември 2008 г.
 53. Указ № 277 Обн. ДВ. бр.87 от 7 октомври 2008 г.
 54. Указ № 282 Обн. ДВ. бр.91 от 21 октомври 2008 г.
 55. Указ № 307 Обн. ДВ. бр.98 от 14 ноември 2008 г.
 56. Указ № 308 Обн. ДВ. бр.98 от 14 ноември 2008 г.
 57. Указ № 309 Обн. ДВ. бр.98 от 14 ноември 2008 г.
 58. Указ № 310 Обн. ДВ. бр.98 от 14 ноември 2008 г.
 59. Указ № 311 Обн. ДВ. бр.98 от 14 ноември 2008 г.
 60. Указ № 327 Обн. ДВ. бр.103 от 2 декември 2008 г.
 61. Указ № 54 Обн. ДВ. бр.20 от 17 март 2009 г.
 62. Указ № 55 Обн. ДВ. бр.20 от 17 март 2009 г.
 63. Указ № 56 Обн. ДВ. бр.20 от 17 март 2009 г.
 64. Указ № 57 Обн. ДВ. бр.20 от 17 март 2009 г.
 65. Указ № 141 Обн. ДВ. бр.43 от 9 юнии 2009 г.
 66. Указ № 165 Обн. ДВ. бр.44 от 12 юнии 2009 г.
 67. Указ № 170 Обн. ДВ. бр.45 от 16 юнии 2009 г.
 68. Указ № 171 Обн. ДВ. бр.45 от 16 юнии 2009 г.
 69. Указ № 173 Обн. ДВ. бр.45 от 16 юнии 2009 г.
 70. Указ № 174 Обн. ДВ. бр.45 от 16 юнии 2009 г.
 71. Указ № 175 Обн. ДВ. бр.45 от 16 юнии 2009 г.
 72. Указ № 176 Обн. ДВ. бр.45 от 16 юнии 2009 г.
 73. Указ № 177 Обн. ДВ. бр.45 от 16 юнии 2009 г.
 74. Указ № 178 Обн. ДВ. бр.45 от 16 юнии 2009 г.
 75. Указ № 179 Обн. ДВ. бр.45 от 16 юнии 2009 г.
 76. Указ № 254 Обн. ДВ. бр.54 от 14 юли 2009 г.
 77. Указ № 255 Обн. ДВ. бр.54 от 14 юли 2009 г.
 78. Указ № 256 Обн. ДВ. бр.54 от 14 юли 2009 г.
 79. Указ № 257 Обн. ДВ. бр.54 от 14 юли 2009 г.
 80. Указ № 271 Обн. ДВ. бр.61 от 31 юли 2009 г.
 81. Указ № 325 Обн. ДВ. бр.81 от 13 октомври 2009 г.
 82. Указ № 370 Обн. ДВ. бр.90 от 13 ноември 2009 г.
 83. Указ № 46 Обн. ДВ. бр.20 от 12 март 2010 г.
 84. Указ № 76 Обн. ДВ. бр.26 от 6 април 2010 г.
 85. Указ № 126 Обн. ДВ. бр.39 от 25 май 2010 г.
 86. Указ № 141 Обн. ДВ. бр.46 от 18 юни 2010 г.
 87. Указ № 142 Обн. ДВ. бр.46 от 18 юни 2010 г.
 88. Указ № 143 Обн. ДВ. бр.46 от 18 юни 2010 г.
 89. Указ № 145 Обн. ДВ. бр.46 от 18 юни 2010 г.
 90. Указ № 146 Обн. ДВ. бр.46 от 18 юни 2010 г.
 91. Указ № 147 Обн. ДВ. бр.46 от 18 юни 2010 г.
 92. Указ № 148 Обн. ДВ. бр.46 от 18 юни 2010 г.
 93. Указ № 149 Обн. ДВ. бр.46 от 18 юни 2010 г.
 94. Указ № 150 Обн. ДВ. бр.46 от 18 юни 2010 г.
 95. Указ № 163 Обн. ДВ. бр.49 от 29 юни 2010 г.
 96. Указ № 164 Обн. ДВ. бр.49 от 29 юни 2010 г.
 97. Указ № 165 Обн. ДВ. бр.49 от 29 юни 2010 г.
 98. Указ № 179 Обн. ДВ. бр.55 от 20 юли 2010 г.
 99. Указ № 200 Обн. ДВ. бр.58 от 30 юли 2010 г.
 100. Указ № 201 Обн. ДВ. бр.58 от 30 юли 2010 г.
 101. Указ № 202 Обн. ДВ. бр.58 от 30 юли 2010 г.
 102. Указ № 203 Обн. ДВ. бр.58 от 30 юли 2010 г.
 103. Указ № 204 Обн. ДВ. бр.58 от 30 юли 2010 г.
 104. Указ № 205 Обн. ДВ. бр.58 от 30 юли 2010 г.
 105. Указ № 234 Обн. ДВ. бр.64 от 17 август 2010 г.
 106. Указ № 265 Обн. ДВ. бр.78 от 5 октомври 2010 г.
 107. Указ № 290 Обн. ДВ. бр.83 от 22 октомври 2010 г.
 108. Указ № 51 Обн. ДВ. бр.26 от 29 март 2011 г.
 109. Указ № 66 Обн. ДВ. бр.30 от 12 април 2011 г.
 110. Указ № 107 Обн. ДВ. бр.40 от 27 май 2011 г.
 111. Указ № 108 Обн. ДВ. бр.40 от 27 май 2011 г.
 112. Указ № 109 Обн. ДВ. бр.40 от 27 май 2011 г.
 113. Указ № 110 Обн. ДВ. бр.40 от 27 май 2011 г.
 114. Указ № 111 Обн. ДВ. бр.40 от 27 май 2011 г.
 115. Указ № 113 Обн. ДВ. бр.40 от 27 май 2011 г.
 116. Указ № 114 Обн. ДВ. бр.40 от 27 май 2011 г.
 117. Указ № 120 Обн. ДВ. бр.44 от 10 юни 2011 г.
 118. Указ № 122 Обн. ДВ. бр.44 от 10 юни 2011 г.
 119. Указ № 132 Обн. ДВ. бр.46 от 17 юни 2011 г.
 120. Указ № 133 Обн. ДВ. бр.46 от 17 юни 2011 г.
 121. Указ № 134 Обн. ДВ. бр.48 от 24 юни 2011 г.
 122. Указ № 135 Обн. ДВ. бр.46 от 17 юни 2011 г.
 123. Указ № 136 Обн. ДВ. бр.46 от 17 юни 2011 г.
 124. Указ № 137 Обн. ДВ. бр.46 от 17 юни 2011 г.
 125. Указ № 138 Обн. ДВ. бр.48 от 24 юни 2011 г.
 126. Указ № 139 Обн. ДВ. бр.46 от 17 юни 2011 г.
 127. Указ № 140 Обн. ДВ. бр.46 от 17 юни 2011 г.
 128. Указ № 141 Обн. ДВ. бр.46 от 17 юни 2011 г.
 129. Указ № 142 Обн. ДВ. бр.46 от 17 юни 2011 г.
 130. Указ № 143 Обн. ДВ. бр.46 от 17 юни 2011 г.
 131. Указ № 173 Обн. ДВ. бр.56 от 22 юли 2011 г.
 132. Указ № 213 Обн. ДВ. бр.83 от 25 октомври 2011 г.
 133. Указ № 214 Обн. ДВ. бр.83 от 25 октомври 2011 г.
 134. Указ № 229 Обн. ДВ. бр.95 от 2 декември 2011 г.
 135. Указ № 129 Обн. ДВ. бр.28 от 6 април 2012 г.
 136. Указ № 202 Обн. ДВ. бр.42 от 5 юни 2012 г.
 137. Указ № 203 Обн. ДВ. бр.42 от 5 юми 2012 г.
 138. Указ № 204 Обн. ДВ. бр.42 от 5 юми 2012 г.
 139. Указ № 205 Обн. ДВ. бр.42 от 5 юни 2012 г.
 140. Указ № 206 Обн. ДВ. бр.42 от 5 юни 2012 г.
 141. Указ № 207 Обн. ДВ. бр.42 от 5 юни 2012 г.
 142. Указ № 247 Обн. ДВ. бр.51 от 6 юли 2012 г.
 143. Указ № 248 Обн. ДВ. бр.51 от 6 юли 2012 г.
 144. Указ № 265 Обн. ДВ. бр.56 от 24 юли 2012 г.
 145. Указ № 266 Обн. ДВ. бр.55 от 24 юли 2012 г.
 146. Указ № 315 Обн. ДВ. бр.70 от 14 септември 2012 г.
 147. Указ № 316 Обн. ДВ. бр.70 от 14 септември 2012 г.
 148. Указ № 391 Обн. ДВ. бр.92 от 23 ноември 2012 г.
 149. Указ № 392 Обн. ДВ. бр.92 от 23 ноември 2012 г.
 150. Указ № 94 Обн. ДВ. бр.50 от 7 юни 2013 г.
 151. Указ № 95 Обн. ДВ. бр.50 от 7 юни 2013 г.
 152. Указ № 96 Обн. ДВ. бр.50 от 7 юни 2013 г.
 153. Указ № 97 Обн. ДВ. бр.50 от 7 юни 2013 г.
 154. Указ № 98 Обн. ДВ. бр.50 от 7 юни 2013 г.
 155. Указ № 167 Обн. ДВ. бр.72 от 16 август 2013 г.
 156. Указ № 217 Обн. ДВ. бр.101 от 22 ноември 2013 г.
 157. Указ № 227 от 19 ноември 2013 г. Обн. ДВ. бр. 106 от 10 декември 2013 г.
 158. Указ № 237 Обн. ДВ. бр. 106 от 10 декември 2013 г.
 159. Указ № 238 Обн. ДВ. бр. 108 от 17 декември 2013 г.
 160. Указ № 135 Обн. ДВ. бр. 46 от 3 юни 2014 г.
 161. Указ № 136 Обн. ДВ. бр. 46 от 3 юни 2014 г.
 162. Указ № 144 Обн. ДВ. бр. 55 от 4 юли 2014 г.
 163. Указ № 176 Обн. ДВ. бр. 62 от 29 юли 2014 г.
 164. Указ № 51 Обн. ДВ. бр. 28 от 17 април 2015 г.
 165. Указ № 52 Обн. ДВ. бр. 28 от 17 април 2015 г.
 166. Указ № 86 Обн. ДВ. бр. 38 от 26 май 2015 г.
 167. Указ № 87 Обн. ДВ. бр. 38 от 26 май 2015 г.
 168. Указ № 88 Обн. ДВ. бр. 38 от 26 май 2015 г.
 169. Указ № 89 Обн. ДВ. бр. 38 от 26 май 2015 г.
 170. Указ № 90 Обн. ДВ. бр. 38 от 26 май 2015 г.
 171. Указ № 111 Обн. ДВ. бр. 52 от 10 юли 2015 г.
 172. Указ № 173 Обн. ДВ. бр. 77 от 6 октомври 2015 г.
 173. Указ № 206 Обн. ДВ. бр. 86 от 6 ноември 2015 г.
 174. Указ № 207 Обн. ДВ. бр. 86 от 6 ноември 2015 г.
 175. Указ № 208 Обн. ДВ. бр. 86 от 6 ноември 2015 г.
 176. Указ № 4 Обн. ДВ. бр. 4 от 15 януари 2016 г.
 177. Указ № 57 от 22 март 2016 г. Обн. ДВ, бр. 27 от 5 април 2016 г. Изм. – ДВ, бр. 35 от 2016 г.
 178. Указ № 57 Обн. ДВ. бр. 27 от 5 април 2016 г.
 179. Указ № 133 Обн. ДВ. бр. 40 от 27 май 2016 г.
 180. Указ № 134 Обн. ДВ. бр. 40 от 27 май 2016 г.
 181. Указ № 135 Обн. ДВ. бр. 40 от 27 май 2016 г.
 182. Указ № 136 Обн. ДВ. бр. 40 от 27 май 2016 г.
 183. Указ № 140 Обн. ДВ. бр. 41 от 31 май 2016 г.
 184. Указ № 141 Обн. ДВ. бр. 41 от 31 май 2016 г.
 185. Указ № 142 Обн. ДВ. бр. 41 от 31 май 2016 г.
 186. Указ № 143 Обн. ДВ. бр. 41 от 31 май 2016 г.
 187. Указ № 144 Обн. ДВ. бр. 41 от 31 май 2016 г.
 188. Указ № 145 Обн. ДВ. бр. 41 от 31 май 2016 г.
 189. Указ № 146 Обн. ДВ. бр. 41 от 31 май 2016 г.
 190. Указ № 147 Обн. ДВ. бр. 41 от 31 май 2016 г.
 191. Указ № 148 Обн. ДВ. бр. 41 от 31 май 2016 г.
 192. Указ № 149Обн. ДВ. бр. 41 от 31 май 2016 г.
 193. Указ № 150 Обн. ДВ. бр. 41 от 31 май 2016 г.
 194. Указ № 151 Обн. ДВ. бр. 41 от 31 май 2016 г.
 195. Указ № 152 Обн. ДВ. бр. 41 от 31 май 2016 г.
 196. Указ № 153 Обн. ДВ. бр. 41 от 31 май 2016 г.
 197. Указ № 181 Обн. ДВ. бр. 47 от 21 юни 2016 г.
 198. Указ № 185 Обн. ДВ. бр. 48 от 24 юни 2016 г.
 199. Указ № 325 Обн. ДВ. бр. 84 от 25 октомври 2016 г.
 200. Указ № 326 Обн. ДВ. бр. 84 от 25 октомври 2016 г.
 201. Указ № 373 Обн. ДВ. бр. 96 от 2 декември 2016 г.
 202. Указ № 374 Обн. ДВ. бр. 96 от 2 декември 2016 г.
 203. Указ № 115 Обн. ДВ. бр. 36 от 5 май 2017 г.
 204. Указ № 130 Обн. ДВ. бр. 50 от 23 юни 2017 г.
 205. Указ № 131 Обн. ДВ. бр. 50 от 23 юни 2017 г.
 206. Указ № 133 Обн. ДВ. бр. 52 от 30 юни 2017 г.
 207. Указ № 185 Обн. ДВ. бр. 76 от 19 септември 2017 г.
 208. Указ № 213 Обн. ДВ. бр. 86 от 27 октомври 2017 г.
 209. Указ № 219 Обн. ДВ. бр. 88 от 3 ноември 2017 г.
 210. Указ № 221 Обн. ДВ. бр. 89 от 7 ноември 2017 г.
 211. Указ № 222 Обн. ДВ. бр. 89 от 7 ноември 2017 г.
 212. Указ № 19 Обн. ДВ. бр. 12 от 6 февруари 2018 г.
 213. Указ № 51 Обн. ДВ. бр. 21 от 9 март 2018 г.
 214. Указ № 52 Обн. ДВ. бр. 21 от 9 март 2018 г.
 215. Указ № 57 Обн. ДВ. бр. 21 от 9 март 2018 г.
 216. Указ № 76 Обн. ДВ. бр. 27 от 27 март 2018 г.
 217. Указ № 119 Обн. ДВ. бр. 40 от 15 май 2018 г.
 218. Указ № 138 Обн. ДВ. бр. 48 от 8 юни 2018 г.
 219. Указ № 139 Обн. ДВ. бр. 48 от 8 юни 2018 г.
 220. Указ № 140 Обн. ДВ. бр. 48 от 8 юни 2018 г.
 221. Указ № 141 Обн. ДВ. бр. 48 от 8 юни 2018 г.
 222. Указ № 142 Обн. ДВ. бр. 48 от 8 юни 2018 г.
 223. Указ № 143 Обн. ДВ. бр. 48 от 8 юни 2018 г.
 224. Указ № 144 Обн. ДВ. бр. 48 от 8 юни 2018 г.
 225. Указ № 145 Обн. ДВ. бр. 48 от 8 юни 2018 г.
 226. Указ № 242 Обн. ДВ. бр. 93 от 9 ноември 2018 г.
 227. Указ № 325 Обн. ДВ. бр. 1 от 3 януари 2019 г.
 228. Указ № 13 Обн. ДВ. бр. 11 от 5 февруари 2019 г.
 229. Указ № 108 Обн. ДВ. бр. 39 от 14 май 2019 г.
 230. Указ № 127 Обн. ДВ. бр. 44 от 4 юни 2019 г.
 231. Указ № 130 Обн. ДВ. бр. 44 от 4 юни 2019 г.
 232. Указ № 131 Обн. ДВ. бр. 44 от 4 юни 2019 г.
 233. Указ № 132 Обн. ДВ. бр. 44 от 4 юни 2019 г.
 234. Указ № 139 Обн. ДВ. бр. 47 от 14 юни 2019 г.
 235. Указ № 152 Обн. ДВ. бр. 53 от 5 юли 2019 г.
 236. Указ № 153 Обн. ДВ. бр. 53 от 5 юли 2019 г.
 237. Указ № 184 Обн. ДВ. бр. 67 от 23 август 2019 г.
 238. Указ № 233 Обн. ДВ. бр. 83 от 22 октомври 2019 г.
 239. Указ № 262 Обн. ДВ. бр. 94 от 29 ноември 2019 г.
 240. Указ № 263 Обн. ДВ. бр. 94 от 29 ноември 2019 г.
 241. Указ № 8 Обн. ДВ. бр. 9 от 31 януари 2020 г.
 242. Указ № 88 Обн. ДВ. бр. 44 от 13 май 2020 г.
 243. Указ № 96 Обн. ДВ. бр. 48 от 26 май 2020 г.
 244. Указ № 103 Обн. ДВ. бр. 52 от 9 юни 2020 г.
 245. Указ № 112 Обн. ДВ. бр. 54 от 16 юни 2020 г.
 246. Указ № 124 Обн. ДВ. бр. 58 от 30 юни 2020 г.
 247. Указ № 142 Обн. ДВ. бр. 66 от 24 юли 2020 г.
 248. Указ № 143 Обн. ДВ. бр. 66 от 24 юли 2020 г.
 249. Указ № 148 Обн. ДВ. бр. 67 от 28 юли 2020 г.
 250. Указ № 150 Обн. ДВ. бр. 68 от 31 юли 2020 г.
 251. Указ № 151 Обн. ДВ. бр. 70 от 7 август 2020 г.
 252. Указ № 170 Обн. ДВ. бр. 75 от 25 авгуат 2020 г.
 253. Указ № 171 Обн. ДВ. бр. 75 от 25 авгуат 2020 г.
 254. Указ № 172 Обн. ДВ. бр. 75 от 25 авгуат 2020 г.
 255. Указ № 173 Обн. ДВ. бр. 75 от 25 авгуат 2020 г.
 256. Указ № 174 Обн. ДВ. бр. 75 от 25 авгуат 2020 г.
 257. Указ № 238 Обн. ДВ. бр. 99 от 20 ноември 2020 г.
 258. Указ № 240 Обн. ДВ. бр. 99 от 20 ноември 2020 г.
 259. Указ № 304 Обн. ДВ. бр. 111 от 31 декември 2020 г.
 260. Указ № 86 Обн. ДВ. бр. 22 от 16 март 2021 г.
 261. Указ № 108 Обн. ДВ. бр. 30 от 13 април 2021 г.
 262. Указ № 118 Обн. ДВ. бр. 37 от 7 май 2021 г.
 263. Указ № 119 Обн. ДВ. бр. 37 от 7 май 2021 г.
 264. Указ № 120 Обн. ДВ. бр. 37 от 7 май 2021 г.
 265. Указ № 166 Обн. ДВ. бр. 57 от 9 юли 2021 г.
 266. Указ № 187 Обн. ДВ. бр. 65 от 6 август 2021 г.
 267. Указ № 201 Обн. ДВ. бр. 66 от 10 август 2021 г.
 268. Указ № 226 от 30 август 2021 г. // ДВ. бр. 74, обн. 07.09.2021 г. Посетен на 2022-12-30.
 269. Указ № 227 от 30 август 2021 г. // ДВ. бр. 74, обн. 07.09.2021 г. Посетен на 2022-12-30.
 270. Указ № 228 от 30 август 2021 г. // ДВ. бр. 74, обн. 07.09.2021 г. Посетен на 2022-12-30.
 271. Указ № 236 от 10 септември 2021 г. // ДВ. бр. 78, обн. 17.09.2021 г. Посетен на 2022-12-30.
 272. Указ № 260 от 4 октомври 2021 г. // ДВ. бр. 84, обн. 8.10.2021 г. Посетен на 2022-12-30.
 273. Указ № 272 от 1 ноември 2021 г. // ДВ. бр. 93, обн. 9.11.2021 г. Посетен на 2022-12-30.
 274. Указ № 280 от 22 ноември 2021 г. // ДВ. бр. 101, обн. 3.12.2021 г. Посетен на 2022-12-30.
 275. Указ № 281 от 22 ноември 2021 г. // ДВ. бр. 101, обн. 3.12.2021 г. Посетен на 2022-12-30.
 276. Указ № 297 от 14 декември 2021 г. // ДВ. бр. 109, обн. 21.12.2021 г. Посетен на 2022-12-30.
 277. Указ № 298 от 14 декември 2021 г. // ДВ. бр. 109, обн. 21.12.2021 г. Посетен на 2022-12-30.
 278. Указ № 140 от 1 юни 2022 г. // ДВ. бр. 42, обн. 07.06.2022 г. Посетен на 2022-12-30.
 279. Указ № 157 от 21 юни 2022 г. // ДВ. бр. 52, обн. 05.07.2022 г. Посетен на 2022-12-30.
 280. Указ № 243 от 4 октомври 2022 г. // ДВ. бр. 81, обн. 11.10.2022 г. Посетен на 2022-12-30.
 281. Указ № 249 от 25 октомври 2022 г. // ДВ. бр. 86, обн. 28.10.2022 г. Посетен на 2022-12-30.
 282. Указ № 250 от 25 октомври 2022 г. // ДВ. бр. 86, обн. 28.10.2022 г. Посетен на 2022-12-30.
 283. Указ № 278 от 2 декември 2022 г. // ДВ. бр. 98, обн. 09.12.2022 г. Посетен на 2022-12-30.
 284. Указ № 294 от 19 декември 2022 г. // ДВ. бр. 102, обн. 23.12.2022 г. Посетен на 2022-12-30.
 285. Указ № 295 от 19 декември 2022 г. // ДВ. бр. 102, обн. 23.12.2022 г. Посетен на 2022-12-30.