Бистрица (Пиринска)

(пренасочване от Пиринска Бистрица)
Пиринска Бистрица пренасочва насам. За водноелектрическата каскада вижте Каскада „Пиринска Бистрица“.
Вижте пояснителната страница за други значения на Бистрица.

Бистрица (известна като Пиринска Бистрица, на гръцки: Μπίστριτσας, Бистрицас) е река в Югозападна България, област Благоевград, общини Сандански и Петрич и Гърция, Област Централна Македония, ном Сяр, ляв приток на река Струма. Дължината ѝ е 53 km, която ѝ отрежда 80-о място сред реките на България. Отводнява югозападните части на Пирин и северните склонове на планината Славянка.

Пиринска Бистрица
41.6911° с. ш. 23.5086° и. д.
41.365° с. ш. 23.3422° и. д.
Местоположение
– начало, – устие
Общи сведения
Местоположение България
Област Благоевград
Община Сандански
Община Петрич
Гърция
Област Централна Македония
ном Сяр
Дължина53 km
Водосб. басейн507 km²
Отток3,3 m³/s
Начало
МястоАргирово езеро, Пирин
Координати41°41′27.96″ с. ш. 23°30′30.96″ и. д. / 41.6911° с. ш. 23.5086° и. д.
Надм. височина2365 m
Устие
Мястоляв приток на СтрумаБяло море (Егейско море)
Координати41°21′54″ с. ш. 23°20′31.92″ и. д. / 41.365° с. ш. 23.3422° и. д.
Надм. височина69 m

Река Пиринска Бистрица изтича от южния ъгъл на Аргировото езеро (на 2365 m н.в.), разположено заедно с Митровото езеро (на 2291 m н.в.) в Демиркапийския циркус в Северен Пирин. Под името Третата (Демиркапийска) река тече на юг в дълбока коритовидна долина. При хижа „Пирин“ завива на югоизток и вече под името Пиринска Бистрица навлиза в силно залесен район, като постепенно променя посоката си в южна. При село Пирин реката прави голям завой на югозапад и навлиза в слабо залесена, с ерозирани склонове долина. При село Катунци Пиринска Бистрица излиза от планината и навлиза в югоизточната част на Петричко-Санданската котловина, като долината ѝ се разширява и изплитнява. На 500 m южно от село Ново Ходжово отляво в нея се влива вторият ѝ по големина приток Петровска река и оттук до устието си на протежение от 7 km по течението на реката преминава участък от българо-гръцката граница. Влива се отляво в река Струма, на 69 m н.в., на 1,4 km западно от гръцкото село Драготин (Промахон).

Площта на водосборния басейн на реката е 507 km2, което представлява 2,93% от водосборния басейн на река Струма. Границите на водосборния басейн на реката са следните:

 • на запад – с водосборния басейн на Мелнишка река, ляв приток на Струма;
 • на юг – с водосборните басейни на малки леви притоци на Струма;
 • на изток – с водосборния басейн на река Места;

Основни притоци: → ляв приток, ← десен приток

 • ← Крайната река (Кельова река)
 • ← Средната река (Башмандренска река)
 • → Сипливица (Саплийца)
 • → Асаничка река (Калугеровска река)
 • → Бялата река
 • → Черна река
 • ← Кози дол
 • ← Бръщелница
 • ← Черешница
 • → Калиманска река (най-голям приток)
 • ← Златолистки поток
 • → Петровска река
 • → Баслица (в Гърция)

Пиринска Бистрица е с преобладаващо снежно-дъждовно подхранване с късно пролетно пълноводие – май и лятно маловодие – септември. Среден годишен отток при село Пирин – 3,3 m3/s. Среден наклон на течението – 43‰.

По течението на реката в Община Сандански са разположени 4 населени места: Пирин, Горно Спанчево, Катунци и Ново Ходжово.

Река Пиринска Бистрица се използва за напояване и производство на електроенергия в съставената от две електроцентрали Каскада „Пиринска Бистрица“. Зарибена е с пъстърва и мряна.

По десния бряг на реката, на протежение от 9,3 км между селата Горно Спанчево и Катунци преминава участък от Републикански път III-198 от Държавната пътна мрежа Гоце Делчев – Петрич – ГКПП „Златарево“.

Изглед от горното течение на река Пиринска Бистрица при местността Лъките

Вижте също

редактиране

Топографска карта

редактиране

Източници

редактиране
 • Енциклопедия България, том 1, Издателство на БАН, София, 2011, стр. 267.
 • Мичев, Н и Ц. Михайлов, И. Вапцаров и Св. Кираджиев, Географски речник на България, София 1980 г., стр. 48.