Пиротчани или пиротчанци (на сръбски: Пироћанци) са жителите на град Пирот, Сърбия. Това е списък на по-известните от тях.

Писмо на Пиротските граждани до княз Дондуков с искане за присъединяване към България, а не към Сърбия

Родени в Пирот редактиране

А редактиране

Б редактиране

В редактиране

Г редактиране

Д редактиране

 •   Дара Трънска, българска майсторка-тъкачка на пиротски килими
 •   Димитър Гълъбов (? - начало на 1896, София), български опълченец, на 3 юли 1877 година постъпва като доброволец в III рота на X дружина на Българското опълчение, на 5 август е зачислен в I рота на II дружине, уволнен на 28 юни 1878 година, след войната живее в София[2]
 •   Дончо Игов (? – след 1919), български търговец, политик, представител на пиротската емиграция в България
 •   Драган Нешов (? – ?), български агроном

Е редактиране

Ж редактиране

И редактиране

 •   Иван Стафанович Димитров, македоно-одрински опълченец, 1 рота на 2 скопска дружина[3]

Й редактиране

К редактиране

Л редактиране

М редактиране

Н редактиране

П редактиране

С редактиране

Т редактиране

 •   Тодор Бързаков (? – след 1919), български търговец, политик, представител на пиротската емиграция в България
 •   Тодор Живков (лекар) (? – след 1911), български д-р по медицина
 •   Тодор Стаменов (? – след 1919), български д-р по право, юрист и политик
 •   Тодор Шипов (? – след 1919), български търговец, политик, представител на пиротската емиграция в България

Х редактиране

Ц редактиране

 •   Цана Цупонина (ок. 1810 – ок. 1870), българска майсторка-тъкачка на пиротски килими

Опълченци от Пирот редактиране

 •   Алекси (Алексо, Алексей) Николов Стоянов (1855, Пирот - 3 октомври 1919, Лом), зачислен на 29 юни 1877 година във II рота на VIII дружина, на 5 август 1877 година преведен в III рота на I дружина, уволнен на 1 юли 1878 година, след Освобождението живее във Видин, Тутракан и Лом, където работи като митнически стражар[6]
 •   Алекси Ранчев (1861 - 21 март 1921), постъпил на 6 май 1877 година в 1 дружина, 1 рота, на 24 юни е зачислен в 7 дружина, 1 рота, на 5 август е върнат в 1 дружина, уволнен на 4 юли 1878 г., живее в София, през април 1918 година се мести в Цариброд, след което се връща в София, където умира[7]
 •   Александър Антич, служил в V дружина, безследно изчезнал след боя при Стара Загора на 19 юли 1877 година.[8]
 •   Ангел Попович, постъпил в I рота на I опълченска дружина на 18 април 1877 година, уволнен на 24 май 1877 година като негоден за военна служба[9]
 •   Георги Костов, български революционер и опълченец[10]
 •   Иван Стоянов Златев (ок. 1846- след 1903, Русе), служил в ІV рота, V дружина. От 1881 година живее в Русе.[11]
 •   Йован (Иван) Петров (Петрович), загинал на 11 август 1877 година на Шипка.[12]
 •   Младен Живкович (Живков), доброволец в Сръбско-турска война, загинал на 9 август 1877 година на Шипка.[13]

Свързани с Пирот редактиране

Починали в Пирот редактиране

 •   Андрей Мисканов, български военен деец, поручик, загинал през Първата световна война[14]
 •   Боян Ефтимов Каранов, български военен деец, поручик, загинал през Междусъюзническа война[15]
 •   Никола Иванов Енев, български военен деец, подпоручик, загинал през Сръбско-българската война[16]
 •   Христо Янков (? – 1911), български зограф
 •   Цвятко Гелев, български военен деец, капитан, загинал през Първата световна война[17]

Бележки редактиране

 1. Македоно-одринското опълчение 1912 - 1913 г.: Личен състав по документи на Дирекция „Централен военен архив“. София, Главно управление на архивите, Дирекция „Централен военен архив“ В. Търново, Архивни справочници № 9, 2006. ISBN 954-9800-52-0. с. 544 – 545.
 2. Христов, Иван, и др. Българското опълчение 1877 - 1878 : Биографичен и библиографски справочник. Т. 1 : I, II, III дружина. [Казанлък], Издателство „Казанлъшка искра“ ЕООД, „Ирита Принт“ ООД. ISBN 954-692-001-0. с. 248.
 3. Македоно-одринското опълчение 1912 - 1913 г.: Личен състав по документи на Дирекция „Централен военен архив“. София, Главно управление на архивите, Дирекция „Централен военен архив“ В. Търново, Архивни справочници № 9, 2006. ISBN 954-9800-52-0. с. 219.
 4. Николов, Богдан. Цариброд, София 2005, с. 203.
 5. Христов, Иван, и др. Българското опълчение 1877 - 1878 : Биографичен и библиографски справочник. Т. 2 : IV, V и VI дружина. Стара Загора, Форум, 1999. с. 467-468.
 6. Христов, Иван, и др. Българското опълчение 1877 - 1878 : Биографичен и библиографски справочник. Т. 1 : I, II, III дружина. [Казанлък], Издателство „Казанлъшка искра“ ЕООД, „Ирита Принт“ ООД. ISBN 954-692-001-0. с. 142.
 7. Христов, Иван, и др. Българското опълчение 1877 - 1878 : Биографичен и библиографски справочник. Т. 1 : I, II, III дружина. [Казанлък], Издателство „Казанлъшка искра“ ЕООД, „Ирита Принт“ ООД. ISBN 954-692-001-0. с. 177.
 8. Христов, Иван, и др. Българското опълчение 1877 - 1878 : Биографичен и библиографски справочник. Т. 2 : IV, V и VI дружина. Стара Загора, Форум, 1999. с. 236.
 9. Христов, Иван, и др. Българското опълчение 1877 - 1878 : Биографичен и библиографски справочник. Т. 1 : I, II, III дружина. [Казанлък], Издателство „Казанлъшка искра“ ЕООД, „Ирита Принт“ ООД. ISBN 954-692-001-0. с. 154.
 10. Христов, Иван, и др. Българското опълчение 1877 - 1878 : Биографичен и библиографски справочник. Т. 1 : I, II, III дружина. [Казанлък], Издателство „Казанлъшка искра“ ЕООД, „Ирита Принт“ ООД. ISBN 954-692-001-0. с. 104 - 105.
 11. Христов, Иван, и др. Българското опълчение 1877 - 1878 : Биографичен и библиографски справочник. Т. 2 : IV, V и VI дружина. Стара Загора, Форум, 1999. с. 393-394.
 12. Христов, Иван, и др. Българското опълчение 1877 - 1878 : Биографичен и библиографски справочник. Т. 2 : IV, V и VI дружина. Стара Загора, Форум, 1999. с. 152.
 13. Христов, Иван, и др. Българското опълчение 1877 - 1878 : Биографичен и библиографски справочник. Т. 2 : IV, V и VI дружина. Стара Загора, Форум, 1999. с. 79.
 14. ДВИА, ф. 39, оп. 1, а.е. 385, л. 1
 15. ДВИА, ф. 39, оп. 1, а.е. 2, л. 29
 16. ДВИА, ф. 39, оп. 3, а.е. 2, л. 18
 17. ДВИА, ф. 39, оп. 1, а.е. 307, л. 82