Провлак е тясна ивица земя, заобиколена от двете страни от вода, която съединява две по-големи части от сушата или два континента.[1] Провлакът е противоположност на протока. За разлика от протоците обаче, които са многобройни, провлаците, както са определени от хората, са само няколко на брой.

Панамски провлак
Провлакът в Несебър

Название

редактиране

Думата провлак на български език напомня на нещо тясно, което е провлечено между две по-големи неща. На другите славянски езици се използва или подобна дума (на хърватски prevlaka) или дума, която се свързва с шия: на руски (перешеек). На повечето западноевропейски езици се използват думи, призводни от названието на най-стария определен от хората провлак – Коринтския. Неговото частно име Isthmus е прието без изменения на английски и немски език и е адаптирано към френския, испанския и италианския.

Според значението си:

редактиране

Според начина на образуване:

редактиране


Провлаците по света

редактиране

По света са известни много други провлаци, но те са с микрогеографско значение. Такъв е провлакът в Несебър, който свързва стария град с континента.

Значение

редактиране

Провлаците са удобни за придвижване на сухопътни превозни средства и пеша. През праисторическо време образуването им е давало възможност на животни и хора да се придвижват от един на друг континент. Така например хората от вида Хомо Еректус са преминали от Африка в Азия през Суецкия провлак. Образуването на Панамския провлак е позволило на големи хищници от Северна Америка да преминат в Южна и да променят значително фауната ѝ.[6]

От друга страна, провлаците са пречка за корабоплаването. Заради тях се е налагало дълго и тежко заобикаляне на Африка и Южна Америка. Ето защо през много провлаци са прокопани канали – Панамският (1914), Суецкият (1869), Коринтският (1893) – които спестяват време и гориво.

  1. Пенин, Румен. Физическа география и ландшафтна екология. Терминологичен речник. София, Булвест 2000, 2007. ISBN 978-954-18-0547-3. с. 259.
  2. Мирела Любенова, Що за чудо е провлакът?, на сайта az-deteto.bg
  3. William B. Fisher, Suez Canal, Encyclopedia Britannica
  4. Майкъл Алаби и др., Илюстрована енциклопения Земята, София 2013, с. 208 ISBN 978-954-625-784-0
  5. Списък на провлацитепо света виж на Isthmus Examples, Your Dictionary
  6. Isthmus, Encyclopaedia Britannica