Антифашистко събрание за народно освобождение на Македония — Други езици