Списък на реките в САЩ по водосборни басейни

В списъка са включени всичките 410 реки над 200 km, протичащи по територията на САЩ (в щата Аляска всички реки с дължина над 300 m)[1]. Територията на страната попада в 4 големи водосборни басейна: На Атлантическия океан, на Тихия океан, на Северния Ледовит океан (към него е включен и водосборния басейн на залива Хъдсън) и Вътрешните безотточни басейни. Водосборния басейн на Атлантическия океан се поделя на два подбасейна – на реки, вливащи се директно в океана и на реки, вливащи се в Мексиканския залив. Водосборния басейн на Тихия океан също се поделя на два подбасейна – на реки, вливащи се директно в него и на реки, вливащи се в Берингово море. Водосборния басейн на Северния Ледовит океан се поделя на 3 подбасейна – на реки, вливащи се в Чукотско море, на реки, вливащи се в Море Бофорт и на реки, принадлежащи към басейна на залива Хъдсън.

Списъкът е съставен на следния принцип: океан (море) – река – приток от първи порядък – приток от втори порядък и т.н. Притоците са подредени от извора към устието на реката от по-голям порядък. Със съответната стрелка са показани кой приток от коя страна на реката се влива: → ляв приток, ← десен приток, считано по посоката на течението на реката с по-голям порядък. След името на съответната река са показани нейната дължина (в km) и площта на водосборния ѝ басейн (в km²), къде се влива, ако не се влива директно в реката от по-висок порядък. Ако част от реката или част от водосборния ѝ басейн се намира извън пределите на САЩ има звездичка (*).

Разпределение по басейни

редактиране
Водосборен басейн Над
1000 км
От 500
до 999 км
От 200
до 499 км
Общо
Директно в Атлантическия океан 1 8 49 58
Мексикански залив 16 41 187 244
Атлантически океан (общо) 17 49 236 302
Директно в Тихия океан 5 9 51 65
Берингово море 2 5 6 13
Тихи океан (общо) 7 14 57 78
Чукотско море 1 2 3
Море Бофорт 1 3 4
Залив Хъдсън 3 10 13
Северен ледовит океан (общо) 5 15 20
Вътрешни безотточни области 3 7 10
Общо на територията на САЩ 24 71 315 410

Водосборен басейн на Атлантическия океан

редактиране

Реки, вливащи се директно в Атлантическия океан

редактиране

Водосборен басейн на Мексиканския залив

редактиране

Водосборен басейн на Тихия океан

редактиране

Реки, вливащи се директно в Тихия океан

редактиране

Берингово море

редактиране

Водосборен басейн на Северния Ледовит океан

редактиране

Чукотско море

редактиране

Море Бофорт

редактиране

Залив Хъдсън

редактиране

Вътрешни безотточни области

редактиране

Вижте също

редактиране

Източници

редактиране