Техническа култура

(пренасочване от Технически култури)

Понятието технически култури (на английски: industrial crop) е възприето за 4 групи от култури, продукцията от които служи за суровина на хранителната и други леки промишлености.

За разлика от групите зърнено-житни и зърнено-бобови култури, културите от тази група принадлежат към различни ботанически семейства и съществено се отличават, както по морфологични особености, така и по биологични изисквания и технология на отглеждане.

Културите, които се изследват като технически, са обединени в следните подгрупи:

Вижте също редактиране