Първи стъпки   Правна рамка   Енциклопедично
съдържание
  Уикиетикет   Редактиране
на страници
  Портал на
общността
  Навигация  

Категориите в Уикипедия са автоматични създавани и подреждани списък от заглавия на страниците, причислени към тях. Тези заглавия са препратки и чрез тях се достига от категориите до съответните страници. Обратно, и до категориите също може да се достигне чрез препратки, разположени в долния край на страниците.

Причисляването към една или повече категории става чрез добавяне на прости команди в тялото на страницата, която трябва да бъде категоризирана. Не е необходимо да се редактира самата категория!

Принципът е, че когато причислявате страница към категория, трябва да изберете подходящата, която се намира възможно най-дълбоко в йерархията на категориите, и то само нея. Например статията Европа би могла се включи Категория:Континенти, но също така и в Категория:География. Категория:Континенти обаче е подчинена на Категория:География (намира се на по-голяма дълбочина) и следователно е по-правилният избор в случая. Причисляването и към двете категории не е логически правилно, тъй като щом статията принадлежи към Категория:Континенти, а Категория:Континенти наследява Категория:География, то статията по косвен път вече се включва и в по-горната категория.

Причисляването на страница към категория става чрез въвеждане в страницата (не в категорията) на следната команда:

[[Категория:Име на родителската категория]]

Аналогично към категориите се причисляват и други страници, не само статии, но и подкатегории.

Подробна информация се съдържа в Уикипедия:Категории.

Пробвайте наученото дотук в пясъчника, след което продължете с наръчника.