Уикипедия:Наръчник/Шаблони

  Първи стъпки   Правна рамка   Енциклопедично
съдържание
  Уикиетикет   Редактиране
на страници
  Портал на
общността
  Навигация  

Шаблоните в Уикипедия са начин да се използва един и същ текст (оформен по определен начин, съдържащ определени препратки и т.н.) на много страници, без да се налага да се добавя един и същи код към всяка страница по отделно. На практика всяка една страница може да бъде използвана като шаблон, но в основното пространство е прието да се използват само шаблони от именното пространство Шаблон.

Употреба на шаблониРедактиране

Има два основни начина за употреба на шаблоните в страниците:

  • динамична употреба (чрез включване, transclusion), когато в страницата пишете {{шаблон}} (например {{нобел литература}})
  • статична употреба (чрез заместване, substitution), когато пишете {{замест:шаблон}} (например {{замест:добре дошли}})

По-често, особено в статиите, шаблоните се използват динамично. Чрез замест: (или subst:) при съхраняване на страницата текстът на шаблона се копира на мястото където шаблонът е извикан, и следващия път се показва самият текст. За разлика, при извикването чрез {{шаблон}} текстът на шаблона се зарежда динамично всеки път, когато съответната страница се визуализира на екрана.

С други думи, когато се използва {{шаблон}} и съответният шаблон бъде променен, той автоматично се променя на всички страници, в които е използван. Шаблоните, вмъкнати със subst:, трябва да се променят ръчно, тъй като представят съдържанието към даден отминал момент. Обикновено това е и търсеният ефект от статичната употреба, затова тя е уместна само в случаите, когато автоматичното обновяване на шаблона впоследствие е нежелано.

Голяма част от шаблоните се използват с параметри, като тези параметри могат да бъдат задължителни или незадължителни (опционални), както и да бъдат наименовани или ненаименовани (позиционни). Ако не знаете как точно се използва даден шаблон, първо проверете на описателната му страница как се ползва.

Вижте същоРедактиране

Страници на български език
Страници на английски език


Пробвайте наученото дотук в пясъчника, след което продължете с наръчника.