Уикипедия:Проектиране на шаблони

  Първи стъпки   Правна рамка   Енциклопедично
съдържание
  Уикиетикет   Редактиране
на страници
  Портал на
общността
  Навигация  

Съкращение: У:ПШ

„Проектиране на шаблони“ е уикипроект, координиращ дейностите на уикипедианците, които се интересуват от създаване и поддръжка на шаблони и обсъждането на основополагащи въпроси, свързани с тях. В рамките на проекта е необходим цялостен оглед на всички вече съществуващи шаблони (били те категоризирани или не), открояване на често срещаните проблеми, обсъждане на варианти за решаването им и разпределяне на работата.

Дискусиите по отделните теми ще се водят на подстраници на уикипроекта, като работните предложения са в страници от ИП Уикипедия, а обсъжданията в прилежащите към тях беседи.

Цели на проекта редактиране

Принципни обсъждания редактиране

Следва списък от някои основни теми за дискусия при дългосрочното проектиране на шаблони.

Приоритет Тема Начало на обсъжданията
1 Принципи за наименуване 2 август 2008
2 Принципи за оформление
1 Стандартизация на различни аспекти от дизайна и програмирането
2 Създаване на помощна документация за употреба
3 Разполагане в страниците
3 Употреба на картинки в шаблоните
2 Категоризация на шаблоните
2 Превод и адаптиране на шаблони от други уикипедии
1 Общи съображения като адаптируемост, ефективност, интуитивност, натоварване на сървърите...
  • Други…

Обсъждания и работа по цели класове шаблони редактиране

Обсъждане в проекта Коментар Начало на обсъжданията
Шаблони за поддръжка Шаблоните за поддръжка, в известна степен стандартизирани с {{ambox}}, {{imbox}}, може би не докрай. Да се допишат инструкциите за употреба, понякога е необходимо и в самите тела на шаблоните.
Свързана страница: Категория:Шаблони за поддръжка
Потребителски кутийки Нужно е по-широко обсъждане на ниво съдържание, обхват, използваемост и полезност на тези шаблони. Нужно е обсъждане за стандартизиране на размерите, дизайна, подравняване в страницата, възможност за настройка с параметри и др.
Свързани страници: Уикипедия:Шаблони/Потребителски кутийки, Категория:Потребителски шаблони и Категория:Потребителски кутийки
Инфокарета Оглед на наличното, предложения за бъдещи стандартизации, категоризации и подобрения.
Свързана страница: Категория:Карета с показатели
1 август 2008
Вавилонски кутийки Разностилни на външен вид, а могат лесно да се стандартизират. Да се сравнят с аналозите им от други уикипедии. Да се обсъди семантиката на използваните цветове — има ли и каква е тя? Да се досъздадат шаблоните от комплектите 1-5 където такива липсват. Самите шаблони не са категоризирани в собствен клон от категорийното дърво, а в категориите за потребителите.
Свързани страници: Уикипедия:Вавилон и Категория:Потребители на Уикипедия по език
Шаблони за посрещане Шаблоните за посрещане са разностилни, но по-лошо: имат различно съдържание и дават неравен старт на различните потребители. Трябва да се уцели и мярката, да не се прекалява с многото връзки и дидактиката. Други въпроси са: тонът — на „вие“ или на „ти“, адаптиране към мъжки и женски род, адаптиране към нерегистрирани потребители. Още една идея в тази връзка е pl:Template:Pomocy.
Свързана страница: Категория:Шаблони за посрещане
8 август 2008
  • Други…

Работа по конкретни шаблони редактиране

  • От таблици към шаблони — записвайте тук, когато срещнете по статиите таблици в HTML или уикикод, за които имате предположения, че могат да се реализират и с шаблон (и кой точно?).
  • Категория:Шаблони за футбол — има доста неактуални шаблони (навремето са съдържали лого на отбор и препратка към статията за него, но след премахването на картинките вече са останали само препратките, а за това не е нужна употреба на шаблон. Може би subst?)

Някои шаблони са толкова проблематични, значими и/или обхватни сами по себе си, че си струва да бъдат обект на отделни обсъждания за проектирането и подобряването им:

Описание на всички налични шаблони по употреба редактиране

За удобство шаблоните са разделени на подстраници, по употреба:

Налични шаблони Брой шаблони
Шаблони, използвани 1 пъти 2161
Шаблони, използвани 2 до 5 пъти 2108
Шаблони, използвани 6 до 10 пъти 1241
Шаблони, използвани 11 до 20 пъти 1317
Шаблони, използвани 21 до 100 пъти 1955
Шаблони, използвани 101 до 1000 пъти 772
Шаблони, използвани 1001 до 1000000 пъти 163
Шаблони, които пренасочват към други 1227
Всичко 10944

Информацията в таблиците е обновена за последно на 22 септември 2015 г.

Участници редактиране

Полезни връзки, ресурси редактиране

В Уикипедия на български
Общи
Видове шаблони
Програмиране, технически аспекти
Оформление на шаблони, употреба и разполагане по страниците
Писане на документация и помощни страници за шаблони
Стандартизация