Ферулова киселина

химично съединение

Феруловата киселина (4-хидрокси-3-метоксиканелена киселина или, в номенклатурата на IUPAC, 3-(4-хидрокси-3-метокси-фенил)проп-2-енова киселина) е широко разпространен фенолов фитохимикал, съдържащ се в клетъчните стени при растенията. Тя би могла да бъде полезна за здравето поради антиоксидантните си и противоракови свойства и да служи за прекурсор в производството на полезни ароматни съединения.

Ферулова киселина

Феруловата киселина се съдържа в обвивките на семената на растения като ориз, пшеница и овес, както и в кафето, ябълките, артишока, фъстъците, портокалите и ананаса.

Биосинтезът на ферулова киселина става чрез ензиматично окисляване на кониферил алкохол.